O meste


 
Pezinok leží 18 km severovýchodne od hlavného mesta Bratislavy. Rozkladá sa na dvoch katastrálnych územiach Grinava a Pezinok na ploche 7276 ha na úpätí Malých Karpát, vo výške 156 m n. m. Je okresným mestom, súčasťou Bratislavského kraja. Susedí s okresmi Senec, Bratislava, Malacky a Trnava.

Pezinok síce nemá priamy styk so štátnou hranicou, ale najbližší hraničný priechod do Rakúska je vzdialený iba 25 km, do Maďarska približne rovnako.
 
PEZINOK V ČÍSLACH
Zemepisné charakteristiky Územie
poloha mesta (od Bratislavy) SV zastavané územie 659 ha
nadmorská výška 156 m orná pôda 997 ha
najvyššie miesto (Čertov kopec) 752 m lesné pozemky 3943 ha
priem. letná teplota v nížinnej časti   20,6 C vinice 903 ha
priem. letná teplota v horskej časti 16,0 C sady 3 ha
priem. zimná teplota v nížinnej časti -2,0 C trvalé trávnaté porasty 270 ha
priem. zimná teplota v horskej časti -4,5 C vodné plochy 85 ha
počet letných dní 66 záhrady 73 ha
ročné zrážky (v mm)   700 - 740 ostatné plochy 343 ha
počet zrážkových dní 90 - 95 Spolu   7276 ha
 Miestne komunikácie
Dĺžka miestnych komunikácií    51 km
Dĺžka miestnych chodníkov       52 km