Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020
•  Výberové konanie - Referent ľudských zdrojov
•  Evidencia poplatku za rozvoj rok 2019
•  Oznámenie - Rozšírenie distribučnej siete ZsD. a.s., Suvorovova ul. - Pezinok
•  Oznámenie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Bystrická 30
•  Rozhodnutie - Cyklotrasa Pezinok - Limbach
•  BSK - Výberové konanie - Riaditeľa Domova sociálnych služieb v Pezinku
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3235 oznamov:

•  Slovak Lines – predkladanie pripomienok na zmeny cestovných poriadkov 2020-2021 19. 06. 2020 - 04. 07. 2020
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 06. 2020 17. 06. 2020 - 25. 06. 2020
•  Oznámenie - Obytný súbor Cajlanské Záhumenice, 1. etapa - 1. časť (cesty a chodníky) 15. 06. 2020 - 30. 06. 2020
•  Oznámenie - Obytný súbor Cajlanské Záhumenice, 1. etapa - 1. časť (prípojky) 15. 06. 2020 - 30. 06. 2020
•  Príkaz primátora č. 12/2020 15. 06. 2020 - 30. 06. 2020
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 12. 06. 2020 - 27. 06. 2020
•  Oznámenie - Aktualizácia Koncepcie územného rozvoja cyklotrás BSK 12. 06. 2020 - 27. 06. 2020
•  Oznámenie - Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu BSK 12. 06. 2020 - 27. 06. 2020
•  Rozhodnutie - obnovenie školského vyučovania ZUŠ a prevádzky CVČ 11. 06. 2020 - 26. 06. 2020
•  Oznámenie - Cyklotrasa Pezinok - Limbach 11. 06. 2020 - 26. 06. 2020
•  Rozpočtové hospodárenie Mesta Pezinok za rok 2019 09. 06. 2020 - 24. 06. 2020
•  Stavebné povolenie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta (komunikácie) 09. 06. 2020 - 24. 06. 2020
•  Stavebné povolenie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta 09. 06. 2020 - 24. 06. 2020
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení 09. 06. 2020 - 24. 06. 2020
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 09. 06. 2020 - 24. 06. 2020
•  Rozhodnutie - INS_FTTH_Pezinok, M. R. Štefánika KBV 08. 06. 2020 - 23. 06. 2020
•  Oznámenie - Regionálny plán udržateľnej mobility BSK 08. 06. 2020 - 23. 06. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obytná zóna Sever III. - Rozália, trafostanica 05. 06. 2020 - 20. 06. 2020
•  Oznámenie - Zmena zastrešenia bytového domu, Muškátová 17 02. 06. 2020 - 17. 06. 2020
•  Oznámenie - OK Pezinok Šenkvická cesta 14 MVSR OR PZ - revízia 02. 06. 2020 - 17. 06. 2020
« Späť 1 2 3 4 5 ... 162 Ďalej »