Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - Obytná zóna Sever III - Rozália
•  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK 2021-2027
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu
•  Oznámenie - VN prípojka pre administratívno-prevádzkový objekt Panholec
•  Oznámenie - Výstavba balkónov pre bytový dom, Suvorovova 34-36
•  Oznámenie - Územný plán obce Limbach
•  Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 18. 9. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Zateplenie bytového domu, Za hradbami 16-21
•  Kolaudačné rozhodnutie - BA-Pezinok, Drevárska, Prekl. TS 52-91
•  Kolaudačné rozhodnutie - Stavebné úpravy bytu, Bystrická 16
•  Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu, Bystrická 32
•  Stavebné povolenie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Muškátová 1
•  Rozhodnutie RÚVZ - Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 platné od 14. 9. 2020
•  Výberové konanie - Referent právnik
•  Rozhodnutie RÚVZ - Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (1)
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3315 oznamov:

•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 09. 2020 16. 09. 2020 - 24. 09. 2020
•  Oznámenie - Obnova bytového domu, Záhradná 17 09. 09. 2020 - 24. 09. 2020
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu 09. 09. 2020 - 24. 09. 2020
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 08. 09. 2020 - 23. 09. 2020
•  Rozhodnutie RÚVZ - Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (2) 08. 09. 2020 - 23. 09. 2020
•  Oznámenie - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska ulica 08. 09. 2020 - 23. 09. 2020
•  Oznámenie - Prestavba a nadstavba objektu na bytový dom, L. Novomeského 08. 09. 2020 - 23. 09. 2020
•  Výberové konanie - Referent rozpočtu a účtovníctva 07. 09. 2020 - 18. 09. 2020
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti 07. 09. 2020 - 25. 09. 2020
•  Oznámenie - Zateplenie bytového domu, Mierová 4-20 07. 09. 2020 - 22. 09. 2020
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 07. 09. 2020 - 24. 09. 2020
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 9 ks stromov 04. 09. 2020 - 19. 09. 2020
•  Oznámenie - Bytové domy Severky (SO10) 04. 09. 2020 - 19. 09. 2020
•  Oznámenie - Bytové domy Severky (SO01) 04. 09. 2020 - 19. 09. 2020
•  Oznámenie - Bytové domy Severky (káblové rozvody NN) 03. 09. 2020 - 18. 09. 2020
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 03. 09. 2020 - 18. 09. 2020
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 03. 09. 2020 - 18. 09. 2020
•  Oznámenie - SO 07 Káblové rozvody NN - rozšírenie 02. 09. 2020 - 17. 09. 2020
•  Oznámenie - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - podanie žaloby 31. 08. 2020 - 15. 09. 2020
•  Oznámenie - SO 02 — Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy, Šenkvická cesta 31. 08. 2020 - 15. 09. 2020
« Späť 1 2 3 4 5 ... 166 Ďalej »