Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie OÚ - Prípojka vody - Bilčík s. r. o., Šenkvická 12C
•  Oznámenie - Business park P1
•  Stavebné povolenie - Výmena výťahu, Mierová 2
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu, Za hradbami 10-15
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020
•  MVSR - Opatrenia na úseku dokladov a evidencií v súvislosti s mimoriadnou situáciou
•  Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021
•  Ponuka na prenájom - Voľné nebytové priestory na Radničnom námestí 9
•  Oznámenie o odvolaniach - Zateplenie a obnova bytového domu, Záhradná 11
•  Oznámenie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta
•  Oznámenie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta (komunikácie)
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3162 oznamov:

•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30. 03. 2020 26. 03. 2020 - 30. 03. 2020
•  MVSR - Opatrenia na úseku dokladov a evidencií v súvislosti s mimoriadnou situáciou 18. 03. 2020 - 30. 03. 2020
•  Oznam Slovak Lines - Zmena vo všetkých prímestských linkách od 17. 3. 2020 17. 03. 2020 - 01. 04. 2020
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 19. 03. 2020 13. 03. 2020 - 19. 03. 2020
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov na uliciach Banícka, Dr. Bokesa, Dr. Štohla 11. 03. 2020 - 26. 03. 2020
•  Oznámenie OÚ - Prípojka vody - Bilčík s. r. o., Šenkvická 12C 11. 03. 2020 - 26. 03. 2020
•  Rekonštrukcia vnútornej dopravnej infraštruktúry - Glejovka 15 10. 03. 2020 - 25. 03. 2020
•  Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Retail Box Pezinok 10. 03. 2020 - 25. 03. 2020
•  Oznámenie - Business park P1 10. 03. 2020 - 25. 03. 2020
•  Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021 03. 03. 2020 - 30. 03. 2020
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 03. 03. 2020 - 19. 03. 2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 03. 03. 2020 - 18. 03. 2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 03. 03. 2020 - 18. 03. 2020
•  Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2020 a obdobie 2021 - 2022 03. 03. 2020 - 19. 03. 2020
•  Výberové konanie - Referent úverov zo ŠFRB a výstavby 27. 02. 2020 - 18. 03. 2020
•  Výberové konanie - Referent výstavby 27. 02. 2020 - 18. 03. 2020
•  Ponuka na prenájom - Voľné nebytové priestory na Radničnom námestí 9 25. 02. 2020 - 11. 03. 2020
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - CESARE, s. r. o. 25. 02. 2020 - 11. 03. 2020
•  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 19. 02. 2020 - 05. 03. 2020
•  Oznámenie - Business park P1 19. 02. 2020 - 05. 03. 2020
« Späť 1 2 3 4 5 ... 159 Ďalej »