Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 04. 03. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov
•  Oznámenie - Stavebná úprava bytu na Bystrickej 30
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 3 ks stromov
•  Návrh VZN X/2021 o odpadoch
•  Návrh VZN X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2016
•  Návrh VZN X/2021 o určení výšky príspevkov na prevádzku mzdy na žiaka
•  Návrh VZN X/2021 o dotáciách
•  Oznámenie - Retail Box Pezinok, Šenkvická cesta 12
•  Návrh na vydanie rozhodnutia - Retail Box Pezinok, Šenkvická cesta 12
•  Výberové konanie - Referent právnik

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3457 oznamov:

•  Výzva na preukázanie oprávnenia reklamnej stavby na Bratislavskej ulici (1) 11. 02. 2021 - 26. 02. 2021
•  Výzva na preukázanie oprávnenia reklamnej stavby na Bratislavskej ulici (2) 11. 02. 2021 - 26. 02. 2021
•  Rozhodnutie primátora o neobnovení výchovno-vzdelávacieho procesu v školách 08. 02. 2021 - 21. 02. 2021
•  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 08. 02. 2021 - 23. 02. 2021
•  RÚVZ - Opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Pezinok 08. 02. 2021 - 23. 02. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Zateplenie bytového domu, Mierová 4-20 08. 02. 2021 - 23. 02. 2021
•  Oznámenie - Obytný súbor Weinberg za Bastiónmi 08. 02. 2021 - 23. 02. 2021
•  Oznámenie - NN rozvody pre SR1, SR2, SR3, Šenkvická cesta 04. 02. 2021 - 19. 02. 2021
•  Rozhodnutie - OK Pezinok, Šenkvická cesta 14, MVSR OR PZ-revízia 04. 02. 2021 - 19. 02. 2021
•  Rozhodnutie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta 03. 02. 2021 - 18. 02. 2021
•  Stavebné povolenie - Obytná zóna Rozálka Sever II 03. 02. 2021 - 18. 02. 2021
•  Návrh na vydanie rozhodnutia - Prekládka VTL plynovodu 01. 02. 2021 - 16. 02. 2021
•  Oznámenie - Prekládka VTL plynovodu, Šenkvická cesta 12 01. 02. 2021 - 16. 02. 2021
•  Oznámenie - Obnova bytového domu L. Novomeského 27. 01. 2021 - 11. 02. 2021
•  Rozhodnutie - Obytná zóna Sever III - Rozália 26. 01. 2021 - 10. 02. 2021
•  Oznámenie SPP o vstupe na pozemok 26. 01. 2021 - 10. 02. 2021
•  Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2. do 31.3.2021 21. 01. 2021 - 05. 02. 2021
•  Výberové konanie - Referent útvaru hlavného kontrolóra 21. 01. 2021 - 05. 02. 2021
•  Predĺženie prázdninového režimu prímestkých spojov Slovak Lines 20. 01. 2021 - 04. 02. 2021
•  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK 2021-2027 20. 01. 2021 - 04. 02. 2021
« Späť 1 2 3 4 5 ... 173 Ďalej »