• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
 • Elektronické služby
 • eGovernment
 • GIS Pezinok
 • Verejné obstarávanie
 • Odchyt psov
 • Ponuka práce

Primátor

Predstavenie
Ing. arch. Igor Hianik bol na volebné obdobie r. 2018 - 2022 zvolený do funkcie primátora mesta Pezinok ako kandidát za strany: OĽANO, Progresívne Slovensko, SAS, SPOLU - občianska demokracia.

Kompetencie
Primátor je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Je volený občanmi mesta v priamych voľbách na 4 roky.

Primátor:
 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
   
Tel.: 033/6901 100, 101
E-mail: primator@msupezinok.sk