Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => 
      [1] => 
      [2] => 
      [3] => 
      [4] => 
      [5] => 
      [6] => 
      [7] => 
      [8] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => "
      [1] => "
      [2] => "
      [3] => "
      [4] => "
      [5] => "
      [6] => "
      [7] => "
      [8] => "
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2020_01_13-Vyrub_dreviny_01-2020.pdf
      [1] => ?yggid=207&id=9044
      [2] => ?yggid=207&id=8171
      [3] => ?yggid=207&id=7393
      [4] => ?yggid=207&id=6576
      [5] => ?yggid=207&id=5739
      [6] => ?yggid=207&id=4923
      [7] => ?yggid=207&id=4147
      [8] => ?yggid=207&id=3650
    )

)
Mesto Pezinok | Úradná tabuľa
 


Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Zverejnené od 13. 01. 2020 do 31. 12. 2020 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA:

Žiadateľ Dátum zverejnenia Predmet konania Dokument
Roman Menyhart 13. 01. 2020 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/1
 


INFORMÁCIE O SPRÁVNYCH KONANIACH V PREDCHÁDZUJÚCICH ROKOCH: