MaMaTaTaJa

Centrum pre rodinu - Pezinok
Farská 5, Pezinok
tel.: štatutár: Bc. Martina Šipošová - 0903 668 033, e-mail: statutar@gmail.com
zástupca: Mgr. Martin Dulaj - 0911 225 650, e-mail: dulaj.martin@gmail.com
web:  www.pezinskerodiny.sk

Herňa Materského centra MaMaTaTaJa
prevádzka: budova Denného centra, Kollárova 1/A
kontakt: 0911 668 003, e-mail: mamatataja@pezinskerodiny.sk
otvorená v pracovných dňoch v čase 9.00 - 12.00 hod.

Sklad pomoci
kontakt: 0911 331 534, e-mail: pomoc@pezinskerodiny.sk

 
Centrum pre rodinu MamaTataJa chce svojimi aktivitami vyzývať k zamysleniu tých, ktorí si za svoje životné povolanie zvolili manželstvo, rodinu. Chce hľadať opravdivé hodnoty, ktoré sa ukrývajú vo vzťahoch muž-žena, deti-rodičia, ale i hodnoty, ktoré pomáhajú nájsť úctu k sebe samému.

CPR je nezisková organizácia odkázaná na podporu sponzorov a dobrovoľníkov. Všetky poplatky slúžia výlučne na prevádzku CPR. Sme vďační za každý dar - finančný i nefinančný.
Číslo účtu: 1821189159/0200
ĎAKUJEME!

Podporili nás:
Mesto Pezinok, Bratia kapucíni, Komunitná nadácia REVIA, Rímsko-katolícky farský úrad Pezinok, Fond dobrej babičky, ÚMC, MILLI, MERCK, HARMONY, NIVEA, Konto Orange, T-Mobile a nadácia Pontis a sympatizanti ktorým záleží na našej budúcnosti.
Mediálni partneri - časopis Pezinsko, Televízia Pezinok