Materské školy

Na území mesta Pezinok je v súčasnosti 6 materských škôl a 1 základná škola s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta; všetky budovy, v ktorých sú umiestnené, sú majetkom mesta.
V meste sa nachádzajú aj súkromná materská škola a súkromné detské opatrovateľské centrá.


Materské školy v Pezinku:
tel.: 033/6901 910, e-mail: msbystrickapk@centrum.sk
tel.: 0915 712 310, e-mail: mspeknika@azet.sk
tel.: 0905 444 814, e-mail: mssvatoplukova@azet.sk
tel.: 0917 601 770, e-mail: skolka_vajanskeho@outlook.sk
tel.: 0908 410 305, e-mail: maja.nogova@centrum.sk
tel.: 0907 939 235, e-mail: mszahradna@gmail.com
  • ZŠ s MŠ Orešie č. 3
    s elokovaným pracoviskom Orešie 34
tel.: 033/642 26 30, e-mail: msgrinava@gmail.com
 
 
Dokumenty:


Neštátne materské školy:
  • Súkromná materská škola Záhradka, Bernolákova 80
tel.: 0911 481 324, e-mail: info@zahradka-skolka.sk
  • Súkromná materská škola, Cajlanská 83
tel.: 0915 812 351,  e-mail: riaditelmudrehlavicky@gmail.com
  • Súkromná materská škola Mimi a Monty, Hviezdoslavova 63
tel.: 0903 720 369, e-mail: info@dcmimiamonty.sk
  • Súkromná materská škola, Myslenická 167
tel.: 0940 438 113, e-mail: alenkaknebl@gmail.com
  • Súkromná materská škola, Ľudovíta Rajtera 10
tel.: 0907 830 853
  • Súkromná materská škola Severáčik, Suvorovova 2A
tel.: 033/64 22 424, e-mail: info@severacik.sk
  • Cirkevná materská škola sv. Jozefa, Za hradbami 1
tel.: 0911 811 372,  e-mail: cmskolka@gmail.com