Centrum voľného času

EPIcentrum - Centrum voľného času v Pezinku
Sídlo:
Mladoboleslavská 3
902 01  Pezinok
 
Kontakty:
telefón: 0948 222 117
web:      www.cvcpezinok.sk

 

Centrum voľného času EPIcentrum je štátne školské zariadenie. Jeho zriaďovateľom je mesto Pezinok. Názov Centra voľného času EPIcentrum má vyjadrovať predovšetkým množstvo nápadov a myšlienok vznikajúcich pri rôznych voľnočasových aktivitách. Prioritu pre centrum už dlhé roky predstavuje krúžková činnosť pre škôlkárov, školákov, mládež a dospelých. Okrem toho usporiadávame pravidelne letné akcie pre deti a mládež a podujatia rôzneho charakteru počas celého roku. K pravidelným ponukám patrí taktiež možnosť návštevy internetovej miestnosti, posilňovne a čajovne.


Našou hlavnou snahou je nielen svojim názvom, ale aj aktivitami vyjadrovať, že sme tu pre ľudí každého veku, ktorí sa chcú rozvíjať a byť kreatívni. Prostredníctvom nášho EPIcentra chceme otriasať tradičnými prístupmi k výchove a vzdelávaniu a umožňovať Pezinčanom stretávať sa a aj sa kultúrne zapájať do rozvoja mesta. Prvé tri písmena nášho názvu vyjadrujú i tri základné piliere centra. Je to E- estetika, P - priateľstvo a I- inšpirácia, ktoré sú chápané ako základné ciele a ktorým sú podriadené i všetky naše činnosti. Inšpiratívna tvorivá atmosféra má byť šírená formou medziľudských vzťahov, čo dokazuje i logo v tvare kruhu ľudí.
 
Dokumenty: