Mestská školská rada

Dňa 20. 02. 2019 sa v zmysle § 6 vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení uskutočnili voľby do Mestskej školskej rady v Pezinku, v ktorých boli zvolení za členov Mestskej školskej rady v Pezinku nasledovní kandidáti:

 • zástupcovia z riaditeľov škôl a školských zariadení:
  1. Mgr. Zuzana Andelová, ZUŠ M. R. Štefánika
  2. Mgr. Ingrid Jurčová, ZŠ Na bielenisku
  3. Bc. Edita Varechová, MŠ gen. Pekníka
  4. Mgr. Katarína Volánková, ZŠ Jána Kupeckého
 • zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení:
  1. Mgr. Mária Neurathová, ZŠ Fándlyho
  2. Ing. Ivan Švarc, MŠ gen. Pekníka
  3. JUDr. Mariana Lešková, MŠ Vajanského
 • zástupcovia z rodičov žiakov škôl a školských zariadení:
  1. JUDr. Tomáš Minarský, MŠ Bystrická
  2. Ľudmila Ráczová, ZŠ Na bielenisku
 • delegovaní zástupcovia mesta:
  1. prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
  2. Mgr. Mária Wagingerová

 

DOKUMENTY: