Verejné obstarávanie - súhrnné správy

Súhrnné správy o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, v zmysle § 111 ods. 2 a § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka: