Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome, Novomeského 9-15
•  Oznámenie - INS_FTTH_PK_PENZ_02_04
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu
•  Výberové konanie - Referent právnik
•  Výberové konanie - Referent poplatkov za odpad FO a PO
•  Vyhlásenie zámeru č. 1/2021 zameniť nehnuteľnosť na ul. 1. mája
•  Vyhlásenie zámerov č. 1-2/2021 prenajať miestnosti na Radničnom námestí 9
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
•  Výberové konanie - Referent mestského časopisu
•  Výberové konanie - Referent dopravy a životného prostredia
•  Výberové konanie - Referent výstavby
•  Rozhodnutie - Cyklotrasa Pezinok - Limbach
•  Výberové konanie - Riaditeľ(ka) Základnej školy, Na bielenisku 2
•  Výberové konanie - Riaditeľ(ka) Základnej školy, Kupeckého 74
•  Oznámenie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Muškátová 1
•  Súhlas s odstránením reklamnej stavby (3)
•  Súhlas s odstránením reklamnej stavby (2)
•  Súhlas s odstránením reklamnej stavby (1)
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 18 ks stromov
•  Obchodná verejná súťaž - Nájom pozemku Drevárska
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu
•  Výzva - Celoplošná jarná deratizácia

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3527 oznamov:

•  Výberové konanie - Referent právnik 03. 05. 2021 - 14. 05. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu, Novomeského 8-14 28. 04. 2021 - 13. 05. 2021
•  Oznámenie o začatí stavebného konania - Vlastníci bytov a NP, Suvorovova 43,44 27. 04. 2021 - 12. 05. 2021
•  Rozhodnutie - Retail box Pezinok, Šenkvická cesta 12 27. 04. 2021 - 12. 05. 2021
•  Oznámenie - SO 02 - Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy (Šenkvická cesta) 26. 04. 2021 - 11. 05. 2021
•  Výberové konanie - Referent útvaru hlavného kontrolóra 22. 04. 2021 - 30. 04. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Šancová ulica 22. 04. 2021 - 07. 05. 2021
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 29. 04. 2021 22. 04. 2021 - 29. 04. 2021
•  Informácia o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia plynovodov 21. 04. 2021 - 06. 05. 2021
•  Oznámenie - Monitorovacia stanica - izotermický kontajner s napojením na OEZ 16. 04. 2021 - 01. 05. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Nákupné stredisko Pezinok Juh Sahara - SO1210 16. 04. 2021 - 01. 05. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Nákupné stredisko Pezinok Juh Sahara - SO1202 16. 04. 2021 - 01. 05. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 3 ks stromov 13. 04. 2021 - 28. 04. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 5 ks stromov 13. 04. 2021 - 28. 04. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Komplexná obnova bytového domu, Záhradná 13 13. 04. 2021 - 28. 04. 2021
•  Stratégia Bratislava SMART Region 13. 04. 2021 - 28. 04. 2021
•  Oznámenie - Územný plán obce Vinosady - Zmeny a doplnky č. 1 12. 04. 2021 - 27. 04. 2021
•  Rozhodnutie - Prekládka VTL plynovodu, Šenkvická 12 12. 04. 2021 - 27. 04. 2021
•  Lesy SR - Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov 12. 04. 2021 - 27. 04. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu 12. 04. 2021 - 27. 04. 2021
« Späť 1 2 3 4 5 ... 177 Ďalej »