Dotazníky mesta

•  Dotazník ohľadom cestovania detí do základných škôl
•  Dotazník spokojnosti s Mestským úradom

Realizované prieskumy

Od: .     Do: .