Mestská poliklinika


Mestská poliklinika

Kontakt:
Mestská poliklinika
Hollého 2
902 01 Pezinok
Telefón: 033/2424 + klapka (telefónne klapky sú uvedené nižšie)
E-mail:  darina.nitrayova@pmspezinok.sk
Web:     www.pmspezinok.sk

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo založilo obchodnú spoločnosť so 100% majetkovou účasťou Mesta Pezinok pod názvom Mestské zdravotnícke stredisko, s. r. o. (od novembra 2009 Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o.), ktorej hlavným predmetom činnosti je prenájom nebytových priestorov neštátnym lekárom. Každý lekár v prenajatých priestoroch prevádzkuje ambulanciu na základe licencie pridelenej Lekárskou komorou a povolenia na prevádzku činnosti, v tom ktorom odbore, ktoré vydáva v rámci svojej kompetencie Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.


Bližšie informácie: