DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica Mesto Pezinok PROGRAM zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2021 (Å¡tvrtok) o 16.00 hod. prostredníctvom videokonferencie za pomoci aplikácie Microsoft Teams.. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu Návrh na zlúčenie obchodnej spoločnosti Infra Services, a. s. s obchodnou spoločnosÅ¥ou Bratislavská vodárenská spoločnosÅ¥, a.s. Návrh na vykonanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pri prevodoch vlastníctva majetku mesta a prenájmoch majetku mesta   Prílohy: Pozvánka na MsZ 29. 04. 2021 (formát PDF) ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica Mesto Pezinok PROGRAM zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2021 (Å¡tvrtok) o 16.00 hod. prostredníctvom videokonferencie za pomoci aplikácie Microsoft Teams.. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu Návrh na zlúčenie obchodnej spoločnosti Infra Services, a. s. s obchodnou spoločnosÅ¥ou Bratislavská vodárenská spoločnosÅ¥, a.s. Návrh na vykonanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pri prevodoch vlastníctva majetku mesta a prenájmoch majetku mesta   Prílohy: Pozvánka na MsZ 29. 04. 2021 (formát PDF) ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica Mesto Pezinok PROGRAM zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2021 (Å¡tvrtok) o 16.00 hod. prostredníctvom videokonferencie za pomoci aplikácie Microsoft Teams.. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu Návrh na zlúčenie obchodnej spoločnosti Infra Services, a. s. s obchodnou spoločnosÅ¥ou Bratislavská vodárenská spoločnosÅ¥, a.s. Návrh na vykonanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pri prevodoch vlastníctva majetku mesta a prenájmoch majetku mesta   Prílohy: Pozvánka na MsZ 29. 04. 2021 (formát PDF) ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Program Materiály Hlasovanie ÚčasÅ¥ Uznesenia Zápisnica Mesto Pezinok PROGRAM zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2021 (Å¡tvrtok) o 16.00 hod. prostredníctvom videokonferencie za pomoci aplikácie Microsoft Teams.. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu Návrh na zlúčenie obchodnej spoločnosti Infra Services, a. s. s obchodnou spoločnosÅ¥ou Bratislavská vodárenská spoločnosÅ¥, a.s. Návrh na vykonanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pri prevodoch vlastníctva majetku mesta a prenájmoch majetku mesta   Prílohy: Pozvánka na MsZ 29. 04. 2021 (formát PDF) ) Mesto Pezinok | Úradná tabuľa
 


Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 29. 04. 2021

Zverejnené od 22. 04. 2021 do 29. 04. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2021 (štvrtok) o 16.00 hod. prostredníctvom videokonferencie za pomoci aplikácie Microsoft Teams..

  1. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Návrh na zlúčenie obchodnej spoločnosti Infra Services, a. s. s obchodnou spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  3. Návrh na vykonanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pri prevodoch vlastníctva majetku mesta a prenájmoch majetku mesta

 

Prílohy: