Aktuálne informácie o priebehu výstavby cyklochodníka

Stavebné práce v súvislosti s výstavbou cyklochodníka na úseku Kupeckého začali od križovatky Malokarpatská - Kupeckého v smere do mesta pred rodinnými domami začiatkom minulého týždňa.

Časť zámkovej dlažby je už odstránená a následne sa bude pokračovať v prácach pred domami na nadväzujúcom úseku chodníka smerom do mesta.

Stavebné práce na tomto úseku zahŕňajú: búracie práce obrubníkov, rozobratie zámkovej dlažby, výkopové práce, osádzanie drenážneho potrubia, úpravu - osádzanie obrubníkov a kladenie dlažby na zúženú časť chodníka pre chodcov.

Peší pohyb je zabezpečený vo vyznačených koridoroch. Prístup do nehnuteľností je umožnený bez obmedzenia (cez presyp, alternatívne cez kovovú platňu).

 

Aké obmedzenia platia od 15.11.2021 na Kupeckého ulici?

Zákaz parkovania na komunikácii pozdĺž plota pri trhovisku

Vzhľadom na prebiehajúce stavebné práce a úpravu šírky vozovky platí od nedele 14.11.2021 na tomto úseku zákaz státia. Výnimka, ktorá umožňovala parkovanie počas soboty v čase od 6.00 – 13.00 h, už neplatí.

Prosíme návštevníkov trhoviska a okolitých prevádzok, aby využili možnosť parkovania na vyhradených miestach, prípadne zvolili iný spôsob dopravy.

 

Zníženie maximálnej povolenej rýchlosti a vytvorenie koridoru pre chodcov a cyklistov

Prebiehajúce stavebné práce zasahujú do cesty a časti chodníka pre chodcov, preto prosíme vodičov aj chodcov a cyklistov o rešpektovanie pokynov a zvýšenie ostražitosti. Jestvujúci chodník na Kupeckého ulici je v jednotlivých častiach zúžený, pomocou zábran sa vytvorí koridor pre bezpečný pohyb všetkých účastníkov premávky.

 

Dopravné obmedzenia pred ZŠ Kupeckého

Zástavka oproti ZŠ Kupeckého a premávka v tomto úseku je najviac zaťažená v čase školského vyučovania, preto práce v tejto časti (od Malokarpatskej po Hasičskú) budú prebiehať najmä počas víkendov.

Súvisiace články:

 

Logá