Pokračujeme s výstavbou cykolochodníka – úsek Kupeckého

Plagát Na Kupeckého ulici dôjde k dopravným obmedzeniam.

Projekt výstavby cyklochodníka je jedným z najdôležitejších a najväčších investičných projektov aké mesto za posledné roky realizovalo. Preto chceme obyvateľov mesta pravidelne informovať o priebehu výstavby, zmenách a obmedzeniach v súvislosti s ňou.

Prvá etapa výstavby cyklochodníka Pezinok – Limbach bude v najbližších dňoch ukončená a stavebné práce sa presúvajú na Kupeckého ulicu.

Tento týždeň začíname budovať úsek od Malokarpatskej ulice po ulicu SNP (označená ako 4.etapa). Výstavba cyklochodníka sa v tomto úseku začne od križovatky Malokarpatská-Kupeckého v smere do mesta pred rodinnými domami. Peší pohyb bude zabezpečený vo vyznačených koridoroch. Prístup do nehnuteľností bude umožnený bez obmedzenia ( cez presyp , alternatívne cez kovovú platňu).

Cyklistický pruh má byť vedený v priestore jestvujúceho chodníka, preto bude časť zámkovej dlažby na chodníku odstránená a vozovka komunikácie bude rozšírená tak, aby bolo možné zriadiť cyklistický pruh v šírke 1,25 m. V tomto úseku budú upravené aj bezbariérové napojenia chodníka na vozovku. Pozdĺžne parkovanie na ceste pri trhovisku, ktoré bolo povolené počas víkendov, už preto nebude možné.

Výstavba cyklochodníka a stavebné práce zatiaľ pokračujú podľa pôvodného harmonogramu. Počas mesiacov január a február 2022 predpokladáme prerušenie prác z dôvodu nepriaznivého počasia.

 

Aké obmedzenia nás čakajú na Kupeckého ulici?


Zákaz parkovania na komunikácii pozdĺž plota pri trhovisku

Prosíme návštevníkov trhoviska a okolitých prevádzok, aby využili možnosť parkovania na vyhradených miestach, prípadne zvolili iný spôsob dopravy.

 

Zníženie maximálnej povolenej rýchlosti a vytvorenie koridoru pre chodcov a cyklistov

Prebiehajúce stavebné práce budú zasahovať do cesty ale aj časti chodníka, preto prosíme vodičov o rešpektovanie pokynov a zvýšenie ostražitosti. Jestvujúci chodník na Kupeckého ulici bude zúžený, pomocou zábran sa vytvorí koridor pre bezpečný prechod chodcov.

 

Dopravné obmedzenia pred ZŠ Kupeckého

Zástavka oproti ZŠ Kupeckého a premávka v tomto úseku je najviac zaťažená počas dní školského vyučovania, preto budú práce v tejto časti (od Malokarpatskej po Hasičskú) vykonané počas víkendu 13. a 14.novembra a následne 17.novembra ( deň pracovného pokoja).

 

Ďakujeme vám za pochopenie a prosíme vás o zvýšenú opatrnosť.

 

Súvisiace články:


Logá