Mestské múzeum

Tento obsah vyžaduje/This content requires Adobe Flash Player a prehliadač s povoleným JavaScriptom /and a browser with JavaScript enabled.
Stála expozícia - Sakrálna plastika Jozefa Franka v Mestskom múzeu