Zoznam názvov ulíc v Pezinku

PEZINOK
 1. 1.mája
 2. Baba
 3. Banícka
 4. Bernolákova
 5. Bottova
 6. Bratislavská
 7. Bystrická
 8. Cajlanská
 9. Dobšinského
 10. dona Sandtnera  
 11. Dr. Bokesa
 12. Dr. Štohla
 13. Drevárska
 14. Eugena Suchoňa
 15. F. P. Drobiševa
 16. Fajgalská cesta
 17. Fándlyho
 18. Farská
 19. Fortna
 20. Fraňa Kráľa
 21. gen. Pekníka
 22. gen. Svobodu
 23. gen. Goliana
 24. gen. Viesta
 25. Glejovka
 26. Gogoľova
 27. Gorkého
 28. Hasičská
 29. Hollého
 30. Holubyho
 31. Hrnčiarska
 32. Hroznová
 33. Hviezdoslavova
 34. Jamnických
 35. Javorová
 36. Jesenského
 37. Jilemnického
 38. Jiráskova
 39. Kalinčiakova
 40. Kamenice
 41. Kataríny Franklovej
 42. Kollárova
 43. Komenského
 44. kpt. Jaroša
 45. Krížna
 46. Krkavec
 47. Kučišdorfská dolina
 48. Kukučínova
 49. Kupeckého
 50. Kutuzovova
 51. Kuzmányho
 52. L. Novomeského
 53. Leitne
 54. Lesnícka
 55. Ľudovíta Rajtera
 56. M.R. Štefánika
 57. Mahulanka
 58. Majakovského
 59. Malacká cesta
 60. Malokarpatská
 61. Markušova
 62. Meisslova
 63. Mierová
 64. Mladoboleslavská
 1. Moyzesova
 2. Muškátová
 3. Mýtna
 4. Na bielenisku
 5. Najmarova
 6. Nálepkova
 7. Nerudova
 8. Obchodná
 9. Obrancov mieru
 10. Okružná
 11. Panholec
 12. Panský chodník
 13. Pod kalváriou
 14. Pod lipou
 15. Podhorská
 16. Potočná
 17. Puškinova
 18. Radničné námestie (nie Radničné nám.)
 19. Rázusova
 20. Reisinger
 21. Richarda Rétiho
 22. Rozálka
 23. Rulandská
 24. Rybníček
 25. Sama Chalupku
 26. Sasinkova ulica
 27. Saulaková
 28. Senecká
 29. Schaubmarova
 30. Silvánová
 31. Sládkovičova
 32. Slnečná
 33. Slnečné údolie
 34. SNP
 35. Stupy
 36. Suvorovova
 37. Svätojurská ulica
 38. Svätoplukova
 39. Šafárikova
 40. Šancová
 41. Šenkvická cesta
 42. Št. Polkorába
 43. Šteberlova
 44. Švermova
 45. Talihov dvor
 46. Tehelná
 47. Tolstého
 48. Topoľová
 49. Trnavská
 50. Vajanského
 51. Veltlínska
 52. Vincúrska
 53. Viničnianska cesta
 54. Vinohradnícka cesta
 55. Za dráhou
 56. Za hradbami
 57. Za koníčkom
 58. Záhradná
 59. Záhumenice
 60. Zámocká
 61. Zigmundíkova
 62. Zumberská
 63. Žarnovických

GRINAVA
 1. Cintorínska
 2. Černicová
 3. Družstevná
 4. D. Virgoviča
 5. Grobská cesta
 6. Hečkova
 7. Hurbanova
 8. Jána Raka
 9. Liesková
 10. Limbašská cesta
 11. Matúškova
 12. Mlynárska
 13. Myslenická
 1. Nová
 2. Orešie
 3. Podkarpatská
 4. Pri mlyne
 5. Štúrova
 6. Vinice
 7. Železničná
 8. Za panskou záhradou
 9. Nezábudková
 10. Ružová
 11. Púpavová
 12. Trnková