• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

Osobnosti Pezinka

Zámerom tejto stránky je informovať  o osobnostiach, ktoré v Pezinku pôsobili, prežili časť svojho života, narodili sa, alebo tu zomreli, či sú pochovaní na pezinskom cintoríne. Stránka nemá ambície poskytnúť úplný prehľad biografií všetkých už nežijúcich osobností Pezinka. Počas práce sa neustále objavovali a objavujú nové osobnosti, ktorých život bol spätý s mestom Pezinok. Preto tento materiál treba chápať ako prvý krok, ktorý je výzvou na vydanie ďalších doplnených verzií Osobností Pezinka.

 

 Pavol Kopec
Magdaléna Hovorková a kol.Výber profilov nežijúcich osobností mesta Pezinok: