Pezinské vínne pivnice

Degustácia najlepších vín z Pezinka a blízkeho okolia. Najlepší pezinskí vinári, členovia Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov a pozvaní hostia, najmä z okolitých obcí, otvoria svoje pivnice, prevádzky a hosťujúce stanovištia, aby ste mohli degustovať nové vína ročníka.


História podujatia
Pezinské vínne pivnice sa prvýkrát konali v roku 2009.

Miesto:
Vínne pivnice v Pezinku a blízkom okolí

Termín:
Každoročne vo februári.
Tento rok sa podujatie uskutoční 15. 2. 2020.


Usporiadateľ:
Občianske združenie Museum Vinorum,
M. R. Štefánika 4;
tel.: 033/641 20 57, 0911 400 495, e-mail: predaj@pvp.sk, web: www.pvp.sk
Námestie, 1. polovica 19. storočia
Dolný kostol a Stará radnica, začiatok 20. storočia
Pohľad na Holubyho ulicu, začiatok 20. storočia
Pohľad na mesto (vpravo židovská synagóga), začiatok 20. storočia
Ulica M. R. Štefánika, 1. polovica 20. storočia
Pohľad na námestie z ul. M. R. Štefánika, 1. polovica 20. storočia
Pohľad z ul. M. R. Štefánika na námestie, 1. polovica 20. storočia
Pohľad na Holubyho ulicu (vpravo Mariánsky stĺp), 1. polovica 20. storočia
Holubyho ulica (vzadu Kapucínsky kostol), 1. polovica 20. storočia
Holubyho ulica (vzadu Dolný kostol), 1. polovica 20. storočia
Holubyho ulica, 50-te roky 20. storočia
Pohľad na ul. M. R. Štefánika, 50-te roky 20. storočia
Námestie, 50-te roky 20. storočia
Pohľad na ul. M. R. Štefánika, 50-roky 20. storočia
Námestie, 50-roky 20. storočia
Námestie, rok 1945
Židovská synagóga, 1. polovica 20. storočia
Železničná stanica - príchod T. G. Masaryka, 1922
Mestské hradby
Pohľad z Evanjelického kostola, 1. polovica 20. storočia
Dolný kostol a Stará radnica, 1. polovica 20. storočia
Stará radnica, 50. roky 20. storočia
Malokarpatské múzeum, 60 - 70-te roky 20. storočia
Stavba Kultúrneho centra, 80-te roky 20. storočia