Poruchy

Voda
Bratislavská vodárenská spoločnosť 0800/121 333 (dispečing - hlásenie porúch)
Plyn
Slovenský plynárenský podnik
Stredisko distribúcie plynu
Šenkvická cesta 3, 902 01 Pezinok
033/642 23 42 (operátor), 0850 269 269
Elektrina
poruchy nahlasovať na čísle: 0850/111 555 (dispečing)
Verejné osvetlenie
poruchy nahlasovať na čísle: 0905 255 614, dusan.chudy@mpspezinok.sk (RNDr. Dušan Chudý, MPS Pezinok)
Doprava
poškodenie štátnej cesty (II/502 a II/503)
a dopravného značenia na nej
033/645 24 17, 640 27 92, 640 94 70, 0903 445 063
(Regionálne cesty Bratislava a.s.)
poškodenie ostatných ciest, chodníkov
či dopravného značenia na nich
033/6901 501
(Ing. Tomáš Buzgo, Mestský úrad Pezinok)