Program Malokarpatského múzea

  • 10. - 11. 5. 2022
Konferencia Terra Vineatica - Kultúra vinohradníctva a vína v stredoeurópskom priestore
 
Malokarpatské múzeum pozýva všetkých záujemcov na medzinárodnú vedeckú konferenciu Terra Vineatica - Kultúra vinohradníctva a vína v stredoeurópskom priestore. 
 
Zameranie konferencie:
Cieľom podujatia je pokus o  sumarizáciu aktuálneho stavu skúmania vinohradníckej a vinárskej kultúry v priestore strednej Európy a určenie perspektívy jej ďalšieho výskumu. Témy konferencie budú zoradené do troch programových blokov:


Program:
 
10. máj 2022 (utorok)
 
09:30 –  10:00 Registrácia
10:00 – 10:15  Otvorenie konferencie
 
BLOK A:  Múzeá a archívy
 
10:15 – 10:30 Mgr. Jakub Roháč (Katedra archívnictva a pomocných vied historických, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave / Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave)
Najstaršie pramene k dejinám vinárstva a vinohradníctva vo fonde Magistrát mesta Trnava  a možnosti ich využitia  
 
10:30 – 10:45 Mgr. Josef Šuba (Regionální muzeum v Mikulově)
Výzvy a úskalí muzejní dokumentace soudobého vinařství
 
10:45 – 11:00 Mgr. Dalibor Státnik, Ph.D. (Státní okresní archiv Mělník)
Mělnické vinařské poutě jako národní mobilizační prostředek. Narativ o víně a krajině.
 
11:00 – 11:15 Mgr. Mária Feješová, PhD. (Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bratislave, pracovisko Archív Modra)
Príspevok k vzniku Malokarpatskej vinohradníckej oblasti pred 14. storočím
 

11:15 – 11:30  Diskusia k celému bloku
 
11:30 – 13:30 Obedná prestávka
 
BLOK B: História
 
13:30 – 13:45 Mgr. Dávid Jablonský, PhD. (Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta UCM v Trnave) – Mgr. Nicol Sipekiová, PhD. (Katedra klasických jazykov, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)
Zmienky o vinohradníctve a víne v obciach modrokamenského slúžnovského okresu v zrkadle Belových Vedomostí.
 
13:45 – 14:00 Mgr. Matúš Vojna, PhD. (TRIPOLITANA – Krajské múzeum v Prešove)
Vinohradníctvo na michalovskom panstve v období v stredoveku
 
14:00 – 14:15 PhDr. Štefan Hrivňák (Archív mesta Bratislavy)
Počiatky výroby šumivého vína v Bratislave (1825-1848)
 
14:15 – 14:30 PhDr. Tomáš Klokner, PhD. (Malokarpatské múzeum v Pezinku)
Poznatky Gaia Plinia Secunda o úprave a skladovaní vína
 
14:30 – 14:45 Diskusia k celému bloku
 
14:45 – 15:15 Prestávka
 
15:15 – 15:30 PhDr. Eva Benková, PhD. (Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
Novoveká pivničná evidencia feudálneho panstva na príklade Červeného Kameňa
 

15:30 – 15:45 prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. (Múzeum Podzoboria v Dolných Obdokovciach)
In ville, que vocatur Pagran ... dedi ... XVI vineas (A.D. 1075)
História vinohradníctva v Pohraniciach s prvými lokalizovanými vinicami na Slovensku

 
15:45 – 16:00 Diskusia k celému bloku

18:00 - Prehliadka expozícií Malokarpatského múzea v Pezinku a Zážitková degustácia vín
 
 
11.máj 2022 (streda)
 
09:00 – 09:15 PhDr. Vladimír Turčan (SNM – Archeologické múzeum)
Vínna réva a víno v najstarších dejinách Slovenska
 
09:15 – 09:30 Mgr. Katarína Karabová, PhD. (Katedra klasických jazykov, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)
Vínorodé vŕšky v básnickom diele Metamorphoses seu natales poetici submontanarum superioris Hungariae urbium ac vinearum
 
09:30 – 09:45 Mgr. Michal Franko, PhD. (Katedra histórie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)
Pezinský vinohradnícky poriadok z roku 1879
 

09:45 – 10:00 prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. MBA (Vysoká škola Danubius)
Výčapský pohľad na vinárstvo a vinohradníctvo
 

10:00 – 10:15 Diskusia k celému bloku
 
10:15 – 10:45 Prestávka
 
BLOK C: Etnológia
 
10:45 – 11:00 Mgr. Bronislava Navarová (Univerzitná knižnica v Bratislave)
Aby víno dobré bolo...  (Výber rád, odporúčaní a zaujímavostí o víne a vinohradníctve z knižných kalendárov vydaných do roku 1918)
 
11:00 – 11:15 PhDr. Katarína Popelková, CSc. (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV)
Vinohradníctvo v každodennom živote malokarpatského mesta v etnografickej optike (príklady z miest Modra a Pezinok)
 
11:15 – 11:30 Mgr. Zuzana Francová (Múzeum mesta Bratislavy)
Vinohradnícke a vinárske motívy v keramickej zbierke Múzea mesta Bratislavy
 
11:30 – 11:45  Diskusia k celému bloku
 
12:00 Ukončenie konferencie
(Zmena programu vyhradená)

Miesto konania:
Šimák Zámok Pezinok, Mladoboleslavská 5, Pezinok

Všeobecné info:

Vstup na konferenciu je voľný.
Na konferenciu sa prosím prihlasujte najneskôr do 4. mája 2022, na adresu: monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk , alebo tel. čísle 0911 404 053.
 
Výstupom z konferencie je zborník príspevkov, ktorý si budete môcť zakúpiť priamo na mieste konania podujatia (cena 15 €).

Súčasťou konferencie bude aj prehliadka expozícií Malokarpatského múzea v Pezinku a zážitková degustácia vín (cena 16 €, individuálne prihlasovanie v deň konferencie pri registrácií).
 
Pre viac informácií, prosím, kontaktuje:
Mgr. Monika Chvosteková, Malokarpatské múzeum v Pezinku,
tel.: 0911 404 053,
e-mail: monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 
Tešíme sa na Vašu účasť!


Stále expozície:
Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatami – expozície prezentujúce význam a dejiny vinohradníctva a vinárstva v Malokarpatskom regióne.

Otváracie hodiny:
Pondelok: zatvorené
Utorok - piatok: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 h
Sobota: 10.00 - 16.00 h
Nedeľa: 14.00 - 17.00 apríl - september
v zimnom období (október - marec) v nedeľu zatvorené
 


Malokarpatské múzeum, M. R. Štefánika č. 4, Pezinok
Telefón:  033/641 20 57, 33 47, e-mail: muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk, web: www.muzeumpezinok.sk