Dopravné spojenie

Pezinkom prechádza železničná trať Bratislava-Žilina-Košice a dve štátne cesty Bratislava-Trnava a Senec-Malacky. Má veľmi dobré autobusové a vlakové spojenie s Bratislavou. V meste je hustá sieť miestnych komunikácií v celkovej dĺžke 50 995 m, resp. chodníkov v dĺžke 52 050 m.
 
VYHĽADANIE SPOJENIA:
autobusová doprava: http://www.slovaklines.sk
železničná doprava: http://tis.zsr.sk/elis/spojenie
 
 
CESTOVNÉ PORIADKY PLATNÉ OD 13. 12. 2020 DO 11. 12. 2021
 
ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA (vlaky prechádzajúce cez Pezinok)

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA (jednotlivo podľa liniek)
Bližšie informácie: www.slovaklines.sk, www.sadtrnava.sk, www.sadtn.sk