• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
 • Elektronické služby
 • eGovernment
 • GIS Pezinok
 • Verejné obstarávanie
 • Odchyt psov
 • Ponuka práce

Celoročná údržba

Mesto Pezinok prostredníctvom zmluvnéhCeloročná údržba komunikáciío partnera - firmy Petmas s.r.o. a ďalších dodávateľských firiem vykonáva pravidelne údržbu v rozsahu:

 • Miestne komunikácie, povrchová úprava MK, opravy chodníkov, zálievky, čistenie a oprava uličných vpustov, opravy prepadov, výtlkov a zastávok MHD);
 • zvislého dopravného značenia;
 • vodorovného dopravného značenia (obnova po opravách komunikácií)
 • mostíkov a lávok cez potoky Saulak a potok v Grinave
 • podchodov na Tehelnej a Drevárskej a nadjazdu do Glejovky
 • cestnej svetelnej signalizácie (údržbu signalizácie na križovatke Holubyho a troch svetelných prechodov v Grinave vykonáva firma Ardos s.r.o. a križovatky pri poliklinike fa Alam s.r.o).