• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
 • Elektronické služby
 • eGovernment
 • GIS Pezinok
 • Verejné obstarávanie
 • Odchyt psov
 • Ponuka práce

Harmonogram vývozu separátov z rodinných domov v roku 2019

NA STIAHNUTIE:

 • HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát PDF
  Verzia vhodná pre tlač, obsahuje všetky okruhy.
 • HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát ICS:
  OKRUH IOKRUH II AOKRUH II BOKRUH III AOKRUH III BOKRUH IVOKRUH VINICE

  Elektronická verzia harmonogramu vhodná pre použitie v PC, smartfónoch či tabletoch.
  Termíny sú konfigurované na celý rok / polrok vopred v čase o 6.00 - 7.00 h, resp. 5.00 - 6.00 h v letných mesiacoch. Upozornenie na vyloženie nádoby je nastavené 14 hodín vopred, t. z. o 16.00 h predchádzajúceho dňa.
 • MOBILNÁ APLIKÁCIA ODVOZ ODPADU
  Teraz na Google PlayPrehľadný harmonogram odvozu odpadu. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniť alebo vyložiť kontajner na ulicu včas pred odvozom. Autor aplikácie: Branislav Kuliha.

 

UPOZORNENIE: Počas letných mesiacov Vás žiadame o vyloženie nádoby v čase o 5.00 hod, v ostatných mesiacoch o 6.00 hod. Plasty z rodinných domov patria do priesvitných vriec. Odpad v čiernych vreciach odvážaný nebude.

 

OKRUH I
Ulice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Šafárikova, Šteberlova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 14, 28 14 2 (streda), 21 2 (streda)
Február 11, 25 11 25 18
Marec 11, 25 11, 18, 25 25 -
Apríl 8, 23 (utorok) 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 23 (utorok) 1
Máj 6, 20 6, 13, 20, 27 20 13
Jún 3, 17 3, 10, 17, 24 17 24
Júl 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 22 -
August 12, 26 5, 12, 19, 26 19 12
September 9, 23 2, 9, 16, 23, 30 16 23
Október 7, 21 7, 14, 28 21 -
November 4, 18 11, 25 18 4
December 2, 16, 30 9 16 16

OKRUH II A
Ulice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 2 (streda), 15, 29 14 2 (streda), 21 2 (streda)
Február 12, 26 11 25 18
Marec 12, 26 11, 18, 25 25 -
Apríl 9, 24 (streda) 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 23 (utorok) 1
Máj 7, 21 6, 13, 20, 27 20 13
Jún 4, 18 3, 10, 17, 24 17 24
Júl 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 22 -
August 13, 27 5, 12, 19, 26 19 12
September 10, 24 2, 9, 16, 23, 30 16 23
Október 8, 22 7, 14, 28 21 -
November 5, 19 11, 25 18 4
December 3, 17, 31 9 16 16

OKRUH II B
Ulice: Dobšinského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M. R. Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod Lipou, Potočná, Radničné námestie, Sama Chalúpku, Sládkovičova, Slnečná, Šancová, Št. Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel. stanica.

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 2 (streda), 15, 29 15 3 (štvrtok), 22 3 (štvrtok)
Február 12, 26 12 26 19
Marec 12, 26 12, 19, 26 26 -
Apríl 9, 24 (streda) 2, 9, 16, 24 (streda), 30 24 (streda) 2
Máj 7, 21 7, 14, 21, 28 21 14
Jún 4, 18 4, 11, 18, 25 18 25
Júl 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 23 -
August 13, 27 6, 13, 20, 27 20 13
September 10, 24 3, 10, 17, 24 17 24
Október 8, 22 1, 8, 15, 29 22 -
November 5, 19 12, 26 19 5
December 3, 17, 31 10 17 17

OKRUH III A
Ulice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta,
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 3 (štvrtok), 16, 30 15 3 (štvrtok), 22 3 (štvrtok)
Február 13, 27 12 26 19
Marec 13, 27 12, 19, 26 26 -
Apríl 10, 25 (štvrtok) 2, 9, 16, 24 (streda), 30 24 (streda) 2
Máj 9 (štvrtok), 22 7, 14, 21, 28 21 14
Jún 5, 19 4, 11, 18, 25 18 25
Júl 3, 17, 31 2, 9, 16, 23, 30 23 -
August 14, 28 6, 13, 20, 27 20 13
September 11, 25 3, 10, 17, 24 17 24
Október 9, 23 1, 8, 15, 29 22 -
November 6, 20 12, 26 19 5
December 4, 18 10 17 17

OKRUH III B
Ulice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová,  Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP, Tehelná, Tolstého, Za dráhou

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 3 (štvrtok), 16, 30 16 4 (piatok), 23 4 (piatok)
Február 13, 27 13 27 20
Marec 13, 27 13, 20, 27 27 -
Apríl 10, 25 (štvrtok) 3, 10, 17, 25 (štvrtok) 25 (štvrtok) 3
Máj 9 (štvrtok), 22 2 a 9 (štvrtok), 15, 22, 29 22 15
Jún 5, 19 5, 12, 19, 26 19 26
Júl 3, 17, 31 3, 10, 17, 24, 31 24 -
August 14, 28 7, 14, 21, 28 21 14
September 11, 25 4, 11, 18, 25 18 25
Október 9, 23 2, 9, 16, 30 23 -
November 6, 20 13, 27 20 6
December 4, 18 11 18 18

OKRUH IV
Ulice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Štúrova, Trnková, Vinice 1, Za Panskou záhradou, Železničná

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 4 (piatok), 17, 31 16 4 (piatok), 23 4 (piatok)
Február 14, 28 13 27 20
Marec 14, 28 13, 20, 27 27 -
Apríl 11, 26 (piatok) 3, 10, 17, 25 (štvrtok) 25 (štvrtok) 3
Máj 10 (piatok), 23 2 a 9 (štvrtok), 15, 22, 29 22 15
Jún 6, 20 5, 12, 19, 26 19 26
Júl 4, 18 3, 10, 17, 24, 31 24 -
August 1, 15, 30 (piatok) 7, 14, 21, 28 21 14
September 12, 26 4, 11, 18, 25 18 25
Október 10, 24 2, 9, 16, 30 23 -
November 7, 21 13, 27 20 6
December 5, 19 11 18 18