Slovak Food Truck Fest

Predaj pouličného jedla.


Dátum:   09. 07. 2020 - 12. 07. 2020,
Miesto:   Radničné námestie
Kontakt: