Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - Hlasovací preukaz

Oznamujeme občanom, ktorí v čase volieb do Európskeho parlamentu dňa 25. 5. 2019 nebudú v mieste svojho trvalého pobytu, môžu si do 6. 5. 2019 požiadať elektronicky, alebo písomne o zaslanie hlasovacieho preukazu poštou na  adresu:

alena.sindlerova@msupezinok.sk

Alebo osobne v pracovnej dobe do 24. 5. 2019 do 10,00 hod.


Príloha: