DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Slávnostné ustanovujúce mestské zastupiteľstvo, na ktorom bude novozvolený primátor mesta Pezinok, JUDr.Roman Mács vymenovaný do funkcie, sa uskutoční v pondelok 28. novembra 2022 o 17.00 h. Zároveň bude po zložení sľubu prvýkrát zasadaÅ¥ novozvolený zbor poslancov mestského zastupiteľstva. Dňom 28.11.2022 skončí vo funkcii aktuálny primátor mesta Pezinok, Ing. arch. Igor Hianik , ktorému patrí vďaka za jeho doterajÅ¡iu prácu. Zasadnutie mestského zastupiteľstva bude možné sledovaÅ¥ online.  Link bude zverejnený prostredníctvom mestských médií.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Slávnostné ustanovujúce mestské zastupiteľstvo, na ktorom bude novozvolený primátor mesta Pezinok, JUDr.Roman Mács vymenovaný do funkcie, sa uskutoční v pondelok 28. novembra 2022 o 17.00 h. Zároveň bude po zložení sľubu prvýkrát zasadaÅ¥ novozvolený zbor poslancov mestského zastupiteľstva. Dňom 28.11.2022 skončí vo funkcii aktuálny primátor mesta Pezinok, Ing. arch. Igor Hianik , ktorému patrí vďaka za jeho doterajÅ¡iu prácu. Zasadnutie mestského zastupiteľstva bude možné sledovaÅ¥ online.  Link bude zverejnený prostredníctvom mestských médií.   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Nový primátor prevezme vedenie mesta 28. novembra 2022

Táto informácia bola publikovaná od 15. 11. 2022 do 22. 11. 2022

Nový primátor

Slávnostné ustanovujúce mestské zastupiteľstvo, na ktorom bude novozvolený primátor mesta Pezinok, JUDr.Roman Mács vymenovaný do funkcie, sa uskutoční v pondelok 28. novembra 2022 o 17.00 h. Zároveň bude po zložení sľubu prvýkrát zasadať novozvolený zbor poslancov mestského zastupiteľstva.

Dňom 28.11.2022 skončí vo funkcii aktuálny primátor mesta Pezinok, Ing. arch. Igor Hianik , ktorému patrí vďaka za jeho doterajšiu prácu.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva bude možné sledovať online.  Link bude zverejnený prostredníctvom mestských médií.