DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Milé Pezinčanky, milí Pezinčania.   Predstavujeme vám komunitný point – priestor na prízemí budovy Radnice, ktorý bol nevyužitý a v minulosti komerčne prenajímaný. Náš zámer bol jasný- pretvoriÅ¥ ho na miesto pre komunitu, pre vás, občanov Pezinka. Primátor mesta, Igor Hianik, dal priestor zrekonÅ¡truovaÅ¥, za účelom lepÅ¡ej využiteľnosti pre obyvateľov. Veríme, že ako verejný priestor bude slúžiÅ¥ rôznym skupinám, spoločenstvám v meste a bude priestorom pre rôzne komunitné podujatia, kde sa môžu formovaÅ¥ myÅ¡lienky a nápady.   Cieľom projektu je, aby Pezinčania žili súdržnejÅ¡ie, komunitnejÅ¡ie, aby rozvíjali spoločenské vzÅ¥ahy a aktívnym prístupom mohli zlepÅ¡ovaÅ¥ kvalitu svojho života, ale i celého okolia.   Komunitné priestory sú skvelým miestom, kde je možné organizovaÅ¥ workshopy, tvorivé dielne, prednášky, programy pre deti, ochutnávky, debaty, čítačky kníh či rôzne iné aktivity, ktoré skvalitnia voľný čas ľuďom okolo nás.   Správcom komunitného point-u je Majetkové oddelenie na Mestskom úrade Pezinok. V prípade záujmu prosím kontaktujte : jana.murarikova@msupezinok.sk 033/6901 209   Vybavenie: dataprojektor, interaktívna tabuľa, stôl, stoličky, skrinky na odkladanie vecí, sociálne zariadenie - v rámci objektu. Výmera: 47,90 m2 Kapacita: maximálne 20 osôb   Cenník prenájmu: Verejno-prospeÅ¡né a komunitné akcie : 15 EUR/h Komerčné využitie : 35 EUR / h ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Milé Pezinčanky, milí Pezinčania.   Predstavujeme vám komunitný point – priestor na prízemí budovy Radnice, ktorý bol nevyužitý a v minulosti komerčne prenajímaný. Náš zámer bol jasný- pretvoriÅ¥ ho na miesto pre komunitu, pre vás, občanov Pezinka. Primátor mesta, Igor Hianik, dal priestor zrekonÅ¡truovaÅ¥, za účelom lepÅ¡ej využiteľnosti pre obyvateľov. Veríme, že ako verejný priestor bude slúžiÅ¥ rôznym skupinám, spoločenstvám v meste a bude priestorom pre rôzne komunitné podujatia, kde sa môžu formovaÅ¥ myÅ¡lienky a nápady.   Cieľom projektu je, aby Pezinčania žili súdržnejÅ¡ie, komunitnejÅ¡ie, aby rozvíjali spoločenské vzÅ¥ahy a aktívnym prístupom mohli zlepÅ¡ovaÅ¥ kvalitu svojho života, ale i celého okolia.   Komunitné priestory sú skvelým miestom, kde je možné organizovaÅ¥ workshopy, tvorivé dielne, prednášky, programy pre deti, ochutnávky, debaty, čítačky kníh či rôzne iné aktivity, ktoré skvalitnia voľný čas ľuďom okolo nás.   Správcom komunitného point-u je Majetkové oddelenie na Mestskom úrade Pezinok. V prípade záujmu prosím kontaktujte : jana.murarikova@msupezinok.sk 033/6901 209   Vybavenie: dataprojektor, interaktívna tabuľa, stôl, stoličky, skrinky na odkladanie vecí, sociálne zariadenie - v rámci objektu. Výmera: 47,90 m2 Kapacita: maximálne 20 osôb   Cenník prenájmu: Verejno-prospeÅ¡né a komunitné akcie : 15 EUR/h Komerčné využitie : 35 EUR / h ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Komunitný point pre Pezinčanov

Táto informácia bola publikovaná od 21. 06. 2022 do 30. 06. 2022

Milé Pezinčanky, milí Pezinčania.

 

Predstavujeme vám komunitný point – priestor na prízemí budovy Radnice, ktorý bol nevyužitý a v minulosti komerčne prenajímaný.

Náš zámer bol jasný- pretvoriť ho na miesto pre komunitu, pre vás, občanov Pezinka.

Primátor mesta, Igor Hianik, dal priestor zrekonštruovať, za účelom lepšej využiteľnosti pre obyvateľov.

Veríme, že ako verejný priestor bude slúžiť rôznym skupinám, spoločenstvám v meste a bude priestorom pre rôzne komunitné podujatia, kde sa môžu formovať myšlienky a nápady.

 

Cieľom projektu je, aby Pezinčania žili súdržnejšie, komunitnejšie, aby rozvíjali spoločenské vzťahy a aktívnym prístupom mohli zlepšovať kvalitu svojho života, ale i celého okolia.

 

Komunitné priestory sú skvelým miestom, kde je možné organizovať workshopy, tvorivé dielne, prednášky, programy pre deti, ochutnávky, debaty, čítačky kníh či rôzne iné aktivity, ktoré skvalitnia voľný čas ľuďom okolo nás.

 

Správcom komunitného point-u je Majetkové oddelenie na Mestskom úrade Pezinok. V prípade záujmu prosím kontaktujte :

jana.murarikova@msupezinok.sk

033/6901 209

 

Vybavenie: dataprojektor, interaktívna tabuľa, stôl, stoličky, skrinky na odkladanie vecí, sociálne zariadenie - v rámci objektu.

Výmera: 47,90 m2

Kapacita: maximálne 20 osôb

 

Cenník prenájmu:

Verejno-prospešné a komunitné akcie : 15 EUR/h

Komerčné využitie : 35 EUR / h