DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Pokiaľ tie vaÅ¡e už nie sú vhodné na prezutie (majú zjazdený dezén pod zákonný limit alebo iné poÅ¡kodenie) ste povinný pneumatiku odovzdaÅ¥ distribútorovi, predajcovi pneumatík, na zberný dvor alebo na miesto určené obcou. Odpadové pneumatiky nie sú súčasÅ¥ou komunálnych odpadov, a ani zberu odpadov z okolia kontajnerov. Mesto Pezinok vyzbieralo od septembra do decembra 2021 asi 400 ks nezákonne uložených pneumatík zo stojísk a z prírody. Ľudia sa často zbavujú starých pneumatík, vyhodením ich do prírody alebo  ponechaním pri kontajneroch, čím nevyužijú zákonnú možnosÅ¥ na ich odovzdanie. Rozklad pneumatiky pritom trvá až 300 rokov. ZabrániÅ¥ znečisÅ¥ovaniu životného prostredia sa dá jednoducho a to odovzdaním pneumatiky napr. do pneuservisov, ktoré sú povinné od 1.1.2016 podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  zabezpečiÅ¥ ich spätný zber bez ohľadu na značku pneumatiky, počet kusov a bez podmienky viazania sa kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Rovnako nie je rieÅ¡ením spaľovanie pneumatík. „Žiadame občanov, aby v Å¾iadnom prípade nespaľovali pneumatiky, nakoľko ich horením vznikajú silné karcinogénne látky, ktoré môžu spôsobiÅ¥ rakovinu buniek“, vysvetlila vedúca stratégie a Å¾ivotného prostredia Daniela VaÅ¡ková Kasáková. Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Eltma (ELT Managment Company Slovakia) má na starosti spätný zber pneumatík v Slovenskej republike. Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Eltma (ELT Managment Company Slovakia) má na starosti spätný zber pneumatík v Slovenskej republike. Zoznam zberných miest v Pezinku, kde môžete bezplatne odovzdaÅ¥ pneumatiky nájdete na mape tu: https://www.eltma.sk/zberna-miesta#map. Mapa sa pravidelne aktualizuje. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Pokiaľ tie vaÅ¡e už nie sú vhodné na prezutie (majú zjazdený dezén pod zákonný limit alebo iné poÅ¡kodenie) ste povinný pneumatiku odovzdaÅ¥ distribútorovi, predajcovi pneumatík, na zberný dvor alebo na miesto určené obcou. Odpadové pneumatiky nie sú súčasÅ¥ou komunálnych odpadov, a ani zberu odpadov z okolia kontajnerov. Mesto Pezinok vyzbieralo od septembra do decembra 2021 asi 400 ks nezákonne uložených pneumatík zo stojísk a z prírody. Ľudia sa často zbavujú starých pneumatík, vyhodením ich do prírody alebo  ponechaním pri kontajneroch, čím nevyužijú zákonnú možnosÅ¥ na ich odovzdanie. Rozklad pneumatiky pritom trvá až 300 rokov. ZabrániÅ¥ znečisÅ¥ovaniu životného prostredia sa dá jednoducho a to odovzdaním pneumatiky napr. do pneuservisov, ktoré sú povinné od 1.1.2016 podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  zabezpečiÅ¥ ich spätný zber bez ohľadu na značku pneumatiky, počet kusov a bez podmienky viazania sa kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Rovnako nie je rieÅ¡ením spaľovanie pneumatík. „Žiadame občanov, aby v Å¾iadnom prípade nespaľovali pneumatiky, nakoľko ich horením vznikajú silné karcinogénne látky, ktoré môžu spôsobiÅ¥ rakovinu buniek“, vysvetlila vedúca stratégie a Å¾ivotného prostredia Daniela VaÅ¡ková Kasáková. Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Eltma (ELT Managment Company Slovakia) má na starosti spätný zber pneumatík v Slovenskej republike. Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Eltma (ELT Managment Company Slovakia) má na starosti spätný zber pneumatík v Slovenskej republike. Zoznam zberných miest v Pezinku, kde môžete bezplatne odovzdaÅ¥ pneumatiky nájdete na mape tu: https://www.eltma.sk/zberna-miesta#map. Mapa sa pravidelne aktualizuje. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Kam so starými pneumatikami?

Táto informácia bola publikovaná od 07. 10. 2022 do 30. 11. 2022

Ilustračné foto Pokiaľ tie vaše už nie sú vhodné na prezutie (majú zjazdený dezén pod zákonný limit alebo iné poškodenie) ste povinný pneumatiku odovzdať distribútorovi, predajcovi pneumatík, na zberný dvor alebo na miesto určené obcou. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a ani zberu odpadov z okolia kontajnerov.

Mesto Pezinok vyzbieralo od septembra do decembra 2021 asi 400 ks nezákonne uložených pneumatík zo stojísk a z prírody. Ľudia sa často zbavujú starých pneumatík, vyhodením ich do prírody alebo  ponechaním pri kontajneroch, čím nevyužijú zákonnú možnosť na ich odovzdanie. Rozklad pneumatiky pritom trvá až 300 rokov. Zabrániť znečisťovaniu životného prostredia sa dá jednoducho a to odovzdaním pneumatiky napr. do pneuservisov, ktoré sú povinné od 1.1.2016 podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  zabezpečiť ich spätný zber bez ohľadu na značku pneumatiky, počet kusov a bez podmienky viazania sa kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Rovnako nie je riešením spaľovanie pneumatík. „Žiadame občanov, aby v žiadnom prípade nespaľovali pneumatiky, nakoľko ich horením vznikajú silné karcinogénne látky, ktoré môžu spôsobiť rakovinu buniek“, vysvetlila vedúca stratégie a životného prostredia Daniela Vašková Kasáková.

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Eltma (ELT Managment Company Slovakia) má na starosti spätný zber pneumatík v Slovenskej republike. Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Eltma (ELT Managment Company Slovakia) má na starosti spätný zber pneumatík v Slovenskej republike. Zoznam zberných miest v Pezinku, kde môžete bezplatne odovzdať pneumatiky nájdete na mape tu: https://www.eltma.sk/zberna-miesta#map. Mapa sa pravidelne aktualizuje.