DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Projekt výstavby cyklochodníka je jedným z najdôležitejších a najväčších investičných projektov, aké mesto za posledné roky realizovalo. Jeho prvá etapa - úsek Hasičská - je takmer hotový. Čaká sa eÅ¡te na zabetónovanie vjazdu do hasičskej stanice. V novembri minulého roka sa začala realizovaÅ¥ ďalÅ¡ia etapa v úseku Kupeckého ulice. Pokiaľ to poveternostné podmienky dovolia, práce sa do konca januára presunú aj na Fajgalskú cestu. Úsek Kupeckého Na Kupeckého ulici je hotová časÅ¥ úseku od križovatky Malokarpatská - Kupeckého v smere do mesta pred rodinnými domami. Cyklistický pruh bude súčasÅ¥ou komunikácie, vedený v priestore, ktorý vznikol zúžením chodníka.  Preto sa postupne odstraňuje časÅ¥ zámkovej dlažby a vozovka komunikácie sa rozÅ¡iruje tak, aby bolo možné vytvoriÅ¥ bezpečný cyklistický pruh. V tomto úseku sú upravované vjazdy do rodinných domov, ako aj bezbariérové napájanie chodníka na vozovku. Aktuálne budú v úseku Kupeckého pokračovaÅ¥ práce: úprava chodníka pre peších, realizácia podkladových vrstiev a obrubníkov cyklochodníka a dokončia sa podkladové vrstvy a obrubníky na zastávke pred ZÅ  Kupeckého. Úsek Fajgalská 1 Koncom mesiaca január by sa mali začaÅ¥ práce aj v úseku Fajgalská 1. Cyklochodník bude začínaÅ¥ na križovatke ulíc Fajgalská a Vinohradnícka a následne bude vedený v jestvujúcom páse zelene vedľa existujúceho chodníka pred reÅ¡tauráciou Vitamin Gallery sport Pub až po vjazd do Strednej odbornej Å¡koly Policajného zboru Pezinok. Ďalej  bude cyklistická trasa pokračovaÅ¥ popri jestvujúcej cestnej komunikácii až po most pred zberným dvorom. Celý úsek bude tvorený asfaltovým dvojpruhovým cyklochodníkom v šírke 3 m. Na začiatku úseku bude vybudovaná odstavná plocha pre cyklistov s mobiliárom vrátane cyklostojanu s pumpou. Na tomto úseku nebudú žiadne dopravné obmedzenia. Cyklochodník Pezinok - Limbach by mal byÅ¥ dokončený do konca augusta 2022. Jeho celková dĺžka bude 4 275,42 metrov a povedie od železničnej stanice Pezinok cez ulice Holubyho, Kupeckého, Hasičskú a Fajgalskú až po hranicu katastra pri obci Limbach. Viac informácií o projekte cyklochodníka Pezinok - Limbach nájdete tu.     ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Projekt výstavby cyklochodníka je jedným z najdôležitejších a najväčších investičných projektov, aké mesto za posledné roky realizovalo. Jeho prvá etapa - úsek Hasičská - je takmer hotový. Čaká sa eÅ¡te na zabetónovanie vjazdu do hasičskej stanice. V novembri minulého roka sa začala realizovaÅ¥ ďalÅ¡ia etapa v úseku Kupeckého ulice. Pokiaľ to poveternostné podmienky dovolia, práce sa do konca januára presunú aj na Fajgalskú cestu. Úsek Kupeckého Na Kupeckého ulici je hotová časÅ¥ úseku od križovatky Malokarpatská - Kupeckého v smere do mesta pred rodinnými domami. Cyklistický pruh bude súčasÅ¥ou komunikácie, vedený v priestore, ktorý vznikol zúžením chodníka.  Preto sa postupne odstraňuje časÅ¥ zámkovej dlažby a vozovka komunikácie sa rozÅ¡iruje tak, aby bolo možné vytvoriÅ¥ bezpečný cyklistický pruh. V tomto úseku sú upravované vjazdy do rodinných domov, ako aj bezbariérové napájanie chodníka na vozovku. Aktuálne budú v úseku Kupeckého pokračovaÅ¥ práce: úprava chodníka pre peších, realizácia podkladových vrstiev a obrubníkov cyklochodníka a dokončia sa podkladové vrstvy a obrubníky na zastávke pred ZÅ  Kupeckého. Úsek Fajgalská 1 Koncom mesiaca január by sa mali začaÅ¥ práce aj v úseku Fajgalská 1. Cyklochodník bude začínaÅ¥ na križovatke ulíc Fajgalská a Vinohradnícka a následne bude vedený v jestvujúcom páse zelene vedľa existujúceho chodníka pred reÅ¡tauráciou Vitamin Gallery sport Pub až po vjazd do Strednej odbornej Å¡koly Policajného zboru Pezinok. Ďalej  bude cyklistická trasa pokračovaÅ¥ popri jestvujúcej cestnej komunikácii až po most pred zberným dvorom. Celý úsek bude tvorený asfaltovým dvojpruhovým cyklochodníkom v šírke 3 m. Na začiatku úseku bude vybudovaná odstavná plocha pre cyklistov s mobiliárom vrátane cyklostojanu s pumpou. Na tomto úseku nebudú žiadne dopravné obmedzenia. Cyklochodník Pezinok - Limbach by mal byÅ¥ dokončený do konca augusta 2022. Jeho celková dĺžka bude 4 275,42 metrov a povedie od železničnej stanice Pezinok cez ulice Holubyho, Kupeckého, Hasičskú a Fajgalskú až po hranicu katastra pri obci Limbach. Viac informácií o projekte cyklochodníka Pezinok - Limbach nájdete tu.     ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Aktuality k cyklochodníku Pezinok - Limbach

Táto informácia bola publikovaná od 21. 01. 2022 do 28. 01. 2022

Ilustračné foto

Projekt výstavby cyklochodníka je jedným z najdôležitejších a najväčších investičných projektov, aké mesto za posledné roky realizovalo. Jeho prvá etapa - úsek Hasičská - je takmer hotový. Čaká sa ešte na zabetónovanie vjazdu do hasičskej stanice. V novembri minulého roka sa začala realizovať ďalšia etapa v úseku Kupeckého ulice. Pokiaľ to poveternostné podmienky dovolia, práce sa do konca januára presunú aj na Fajgalskú cestu.

Úsek Kupeckého
Na Kupeckého ulici je hotová časť úseku od križovatky Malokarpatská - Kupeckého v smere do mesta pred rodinnými domami. Cyklistický pruh bude súčasťou komunikácie, vedený v priestore, ktorý vznikol zúžením chodníka.  Preto sa postupne odstraňuje časť zámkovej dlažby a vozovka komunikácie sa rozširuje tak, aby bolo možné vytvoriť bezpečný cyklistický pruh. V tomto úseku sú upravované vjazdy do rodinných domov, ako aj bezbariérové napájanie chodníka na vozovku. Aktuálne budú v úseku Kupeckého pokračovať práce: úprava chodníka pre peších, realizácia podkladových vrstiev a obrubníkov cyklochodníka a dokončia sa podkladové vrstvy a obrubníky na zastávke pred ZŠ Kupeckého.

Úsek Fajgalská 1
Koncom mesiaca január by sa mali začať práce aj v úseku Fajgalská 1. Cyklochodník bude začínať na križovatke ulíc Fajgalská a Vinohradnícka a následne bude vedený v jestvujúcom páse zelene vedľa existujúceho chodníka pred reštauráciou Vitamin Gallery sport Pub až po vjazd do Strednej odbornej školy Policajného zboru Pezinok. Ďalej  bude cyklistická trasa pokračovať popri jestvujúcej cestnej komunikácii až po most pred zberným dvorom. Celý úsek bude tvorený asfaltovým dvojpruhovým cyklochodníkom v šírke 3 m. Na začiatku úseku bude vybudovaná odstavná plocha pre cyklistov s mobiliárom vrátane cyklostojanu s pumpou.
Na tomto úseku nebudú žiadne dopravné obmedzenia. Cyklochodník Pezinok - Limbach by mal byť dokončený do konca augusta 2022. Jeho celková dĺžka bude 4 275,42 metrov a povedie od železničnej stanice Pezinok cez ulice Holubyho, Kupeckého, Hasičskú a Fajgalskú až po hranicu katastra pri obci Limbach.

Viac informácií o projekte cyklochodníka Pezinok - Limbach nájdete tu.