DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok vyhlasuje mikulášsku zbierku pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ako sa môžete zapojiÅ¥? Stačí ak do 8.12.2021 do 17:00, kedykoľvek počas úradných hodín, odovzdáte balíček na oddelení sociálnej starostlivosti Mestského úradu Pezinok. Kontaktná osoba Mgr. Jurikovičová - 033/6901 304 alebo v kancelárii primátora mesta - 033/6901 102. Balíčky je potrebné z hygienických dôvodov nechaÅ¥ sedem dní v izolácii. Od 16.12. ich následne naÅ¡i pracovníci budú odovzdávaÅ¥ konkrétnym rodinám. Zoznam rodín bude vybraný na základe množstva balíčkov v spolupráci s ÚPSVaR, Centrum pre rodinu, MsP, riaditeliek MÅ  a ZÅ .   Prosíme vÅ¡etkých záujemcov, aby do balíčkov nevkladali potraviny (napr. čerstvé ovocie), ktoré sa môžu rýchlo pokaziÅ¥. Vhodné sú: sladkosti, suÅ¡ené ovocie, orieÅ¡ky, malé hračky, Å¡kolské potreby. Veríme, že sa nám spolu podarí poteÅ¡iÅ¥ čo najviac detí. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok vyhlasuje mikulášsku zbierku pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ako sa môžete zapojiÅ¥? Stačí ak do 8.12.2021 do 17:00, kedykoľvek počas úradných hodín, odovzdáte balíček na oddelení sociálnej starostlivosti Mestského úradu Pezinok. Kontaktná osoba Mgr. Jurikovičová - 033/6901 304 alebo v kancelárii primátora mesta - 033/6901 102. Balíčky je potrebné z hygienických dôvodov nechaÅ¥ sedem dní v izolácii. Od 16.12. ich následne naÅ¡i pracovníci budú odovzdávaÅ¥ konkrétnym rodinám. Zoznam rodín bude vybraný na základe množstva balíčkov v spolupráci s ÚPSVaR, Centrum pre rodinu, MsP, riaditeliek MÅ  a ZÅ .   Prosíme vÅ¡etkých záujemcov, aby do balíčkov nevkladali potraviny (napr. čerstvé ovocie), ktoré sa môžu rýchlo pokaziÅ¥. Vhodné sú: sladkosti, suÅ¡ené ovocie, orieÅ¡ky, malé hračky, Å¡kolské potreby. Veríme, že sa nám spolu podarí poteÅ¡iÅ¥ čo najviac detí. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Podeľ sa o svojho Mikuláša

Mesto Pezinok vyhlasuje mikulášsku zbierku pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Ako sa môžete zapojiť?

Stačí ak do 8.12.2021 do 17:00, kedykoľvek počas úradných hodín, odovzdáte balíček na oddelení sociálnej starostlivosti Mestského úradu Pezinok. Kontaktná osoba Mgr. Jurikovičová - 033/6901 304 alebo v kancelárii primátora mesta - 033/6901 102.
Balíčky je potrebné z hygienických dôvodov nechať sedem dní v izolácii. Od 16.12. ich následne naši pracovníci budú odovzdávať konkrétnym rodinám.

Zoznam rodín bude vybraný na základe množstva balíčkov v spolupráci s ÚPSVaR, Centrum pre rodinu, MsP, riaditeliek MŠ a ZŠ.
 
Prosíme všetkých záujemcov, aby do balíčkov nevkladali potraviny (napr. čerstvé ovocie), ktoré sa môžu rýchlo pokaziť. Vhodné sú: sladkosti, sušené ovocie, oriešky, malé hračky, školské potreby.

Veríme, že sa nám spolu podarí potešiť čo najviac detí.