DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V Pezinku máme v Psychiatrickej klinike Philippa Pinela jediné neuropsychiatrické lôžkové pracovisko na Slovensku. Pôvodne malo 32 lôžok. V stredu 20. októbra 2021 slávnostne otvorili novú časÅ¥ oddelenia doplnenú o 18 lôžok. Neuropsychiatrická klinika existuje v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela od roku 2012. Vďaka zrekonÅ¡truovanému priestoru sa aktuálne nachádza na oddelení 50 lôžok. „RekonÅ¡trukciu sme robili vo vlastnej réžii a trvala necelé 4 mesiace. Stálo nás to zhruba 60 000 eur,“ povedal riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Martin Hromádka. „Oddelenie je určené pre pacientov, ktorí sú na pomedzí medzi neurológiou a psychiatriou, napríklad pacienti postihnutí Parkinsonovou chorobou- hoci ide o neurologické ochorenie v určitých prípadoch majú títo pacienti aj psychické symptómy ako demencia, halucinácie i poruchy kontroly impulzov. Na takéto prípady potrebujeme odborníkov v oboch oblastiach,“ vysvetlil prednostka Neuropsychiatrickej kliniky SZU a PNPP Ján Benetin. ZrekonÅ¡truovaný priestor bol pôvodne určený na výuku, vedenie nemocnice sa ho rozhodlo premeniÅ¥ na oddelenie s 18 lôžkami. „Pribudli tu sociálne zariadenia, kúpeľne, kompletne sa vybavili lôžka a urobili sa stavebné úpravy. Farby v interiéri sa vyberali aj podľa toho, aby pozitívne vplývali na psychiku pacientov, “ povedal prednostka Neuropsychiatrickej kliniky SZU a PNPP Ján Benetin. „StarostlivosÅ¥ o duÅ¡evné zdravie je jednou z priorít Ministerstva zdravotníctva. Táto oblasÅ¥ bola dlhé roky zanedbávaná a práve pandémia vyzdvihla jej dôležitosÅ¥,“ poukázal na dôležitosÅ¥ investovania do tejto časti zdravotnej starostlivosti Å¡tátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Róbert Babeľa. Záujem o umiestenie pacientov na Neuropsychiatrickú kliniku je väčší, ako je ponúkaný počet lôžok. Keďže ide o unikátne pracovisko, jeho spádovou oblasÅ¥ou je celé Slovensko. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V Pezinku máme v Psychiatrickej klinike Philippa Pinela jediné neuropsychiatrické lôžkové pracovisko na Slovensku. Pôvodne malo 32 lôžok. V stredu 20. októbra 2021 slávnostne otvorili novú časÅ¥ oddelenia doplnenú o 18 lôžok. Neuropsychiatrická klinika existuje v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela od roku 2012. Vďaka zrekonÅ¡truovanému priestoru sa aktuálne nachádza na oddelení 50 lôžok. „RekonÅ¡trukciu sme robili vo vlastnej réžii a trvala necelé 4 mesiace. Stálo nás to zhruba 60 000 eur,“ povedal riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Martin Hromádka. „Oddelenie je určené pre pacientov, ktorí sú na pomedzí medzi neurológiou a psychiatriou, napríklad pacienti postihnutí Parkinsonovou chorobou- hoci ide o neurologické ochorenie v určitých prípadoch majú títo pacienti aj psychické symptómy ako demencia, halucinácie i poruchy kontroly impulzov. Na takéto prípady potrebujeme odborníkov v oboch oblastiach,“ vysvetlil prednostka Neuropsychiatrickej kliniky SZU a PNPP Ján Benetin. ZrekonÅ¡truovaný priestor bol pôvodne určený na výuku, vedenie nemocnice sa ho rozhodlo premeniÅ¥ na oddelenie s 18 lôžkami. „Pribudli tu sociálne zariadenia, kúpeľne, kompletne sa vybavili lôžka a urobili sa stavebné úpravy. Farby v interiéri sa vyberali aj podľa toho, aby pozitívne vplývali na psychiku pacientov, “ povedal prednostka Neuropsychiatrickej kliniky SZU a PNPP Ján Benetin. „StarostlivosÅ¥ o duÅ¡evné zdravie je jednou z priorít Ministerstva zdravotníctva. Táto oblasÅ¥ bola dlhé roky zanedbávaná a práve pandémia vyzdvihla jej dôležitosÅ¥,“ poukázal na dôležitosÅ¥ investovania do tejto časti zdravotnej starostlivosti Å¡tátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Róbert Babeľa. Záujem o umiestenie pacientov na Neuropsychiatrickú kliniku je väčší, ako je ponúkaný počet lôžok. Keďže ide o unikátne pracovisko, jeho spádovou oblasÅ¥ou je celé Slovensko. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Slávnostné otvorenie nového oddelenia Neuropsychiatrickej kliniky

Táto informácia bola publikovaná od 21. 10. 2021 do 26. 10. 2021

Slávnostné otvorenie nového oddelenia Neuropsychiatrickej klinikyV Pezinku máme v Psychiatrickej klinike Philippa Pinela jediné neuropsychiatrické lôžkové pracovisko na Slovensku. Pôvodne malo 32 lôžok. V stredu 20. októbra 2021 slávnostne otvorili novú časť oddelenia doplnenú o 18 lôžok.

Neuropsychiatrická klinika existuje v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela od roku 2012. Vďaka zrekonštruovanému priestoru sa aktuálne nachádza na oddelení 50 lôžok.

„Rekonštrukciu sme robili vo vlastnej réžii a trvala necelé 4 mesiace. Stálo nás to zhruba 60 000 eur,“ povedal riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Martin Hromádka.

„Oddelenie je určené pre pacientov, ktorí sú na pomedzí medzi neurológiou a psychiatriou, napríklad pacienti postihnutí Parkinsonovou chorobou- hoci ide o neurologické ochorenie v určitých prípadoch majú títo pacienti aj psychické symptómy ako demencia, halucinácie i poruchy kontroly impulzov. Na takéto prípady potrebujeme odborníkov v oboch oblastiach,“ vysvetlil prednostka Neuropsychiatrickej kliniky SZU a PNPP Ján Benetin.

Zrekonštruovaný priestor bol pôvodne určený na výuku, vedenie nemocnice sa ho rozhodlo premeniť na oddelenie s 18 lôžkami.

„Pribudli tu sociálne zariadenia, kúpeľne, kompletne sa vybavili lôžka a urobili sa stavebné úpravy. Farby v interiéri sa vyberali aj podľa toho, aby pozitívne vplývali na psychiku pacientov, “ povedal prednostka Neuropsychiatrickej kliniky SZU a PNPP Ján Benetin.

„Starostlivosť o duševné zdravie je jednou z priorít Ministerstva zdravotníctva. Táto oblasť bola dlhé roky zanedbávaná a práve pandémia vyzdvihla jej dôležitosť,“ poukázal na dôležitosť investovania do tejto časti zdravotnej starostlivosti štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Róbert Babeľa.

Záujem o umiestenie pacientov na Neuropsychiatrickú kliniku je väčší, ako je ponúkaný počet lôžok. Keďže ide o unikátne pracovisko, jeho spádovou oblasťou je celé Slovensko.