DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Z dôvodu konania podujatia Keramické trhy v dňoch 15. a 16. októbra 2021 budú parkoviská uzatvorené nasledovne: Radničné námestie (parkovisko oproti BILLE) - od 13.10. 2021 od 17.00 h do 16.10. 2021 do 22.00 h ul. M.R. Å tefánika – od 13.10. 2021 od 17.00 h do 16.10. 2021 do 19.00 h. Prezentácia keramikárov bude na ul. M. R. Å tefánika a gastro zóna na parkovisku na Radničnom námestí. Vjazd vozidiel na ul. M. R. Å tefánika bude povolený len za účelom zásobovania, a to: dňa 14.10. 2021 (Å¡tvrtok) počas celého dňa dňa 15.10. 2021 (piatok)  do 08.00 h dňa 16.10. 2021 (sobota) do 08.00 h. Uzatvorenie je nutné z dôvodu zabezpečenia prípravy predajných stánkov, tribúny a ostatných prác súvisiacich s prípravou a realizáciou podujatia. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Z dôvodu konania podujatia Keramické trhy v dňoch 15. a 16. októbra 2021 budú parkoviská uzatvorené nasledovne: Radničné námestie (parkovisko oproti BILLE) - od 13.10. 2021 od 17.00 h do 16.10. 2021 do 22.00 h ul. M.R. Å tefánika – od 13.10. 2021 od 17.00 h do 16.10. 2021 do 19.00 h. Prezentácia keramikárov bude na ul. M. R. Å tefánika a gastro zóna na parkovisku na Radničnom námestí. Vjazd vozidiel na ul. M. R. Å tefánika bude povolený len za účelom zásobovania, a to: dňa 14.10. 2021 (Å¡tvrtok) počas celého dňa dňa 15.10. 2021 (piatok)  do 08.00 h dňa 16.10. 2021 (sobota) do 08.00 h. Uzatvorenie je nutné z dôvodu zabezpečenia prípravy predajných stánkov, tribúny a ostatných prác súvisiacich s prípravou a realizáciou podujatia. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Uzatvorenie parkoviska na Radničnom námestí

Táto informácia bola publikovaná od 11. 10. 2021 do 16. 10. 2021

Ilustračné fotoZ dôvodu konania podujatia Keramické trhy v dňoch 15. a 16. októbra 2021 budú parkoviská uzatvorené nasledovne:

  • Radničné námestie (parkovisko oproti BILLE) - od 13.10. 2021 od 17.00 h do 16.10. 2021 do 22.00 h
  • ul. M.R. Štefánika – od 13.10. 2021 od 17.00 h do 16.10. 2021 do 19.00 h.


Prezentácia keramikárov bude na ul. M. R. Štefánika a gastro zóna na parkovisku na Radničnom námestí. Vjazd vozidiel na ul. M. R. Štefánika bude povolený len za účelom zásobovania, a to:

  • dňa 14.10. 2021 (štvrtok) počas celého dňa
  • dňa 15.10. 2021 (piatok)  do 08.00 h
  • dňa 16.10. 2021 (sobota) do 08.00 h.


Uzatvorenie je nutné z dôvodu zabezpečenia prípravy predajných stánkov, tribúny a ostatných prác súvisiacich s prípravou a realizáciou podujatia.