DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => .row { display: flex; } .column { float: left; width: 50%; padding: 1px; } .row::after { content: ""; clear: both; display: table; } @media only screen and (max-width: 500px) { .column { width: 100%; } } Jubilejný 20. ročník Európskeho týždňa mobility sa Pezinok rozhodol osláviÅ¥ prezentáciou Pezinčanov. Na ulici M. R. Å tefánika a Radničnom námestí sme od soboty 18. do stredy 22. septembra pripravili pre obyvateľov bohatý program, ktorý bude prezentáciou talentovaných Pezinčanov.  Pezinok chce podporiÅ¥ vÅ¡etkých svojich obyvateľov, ktorí boli počas pandémie zatvorení, prípadne obmedzení vo svojej činnosti. Mesto ich preto pozýva odprezentovaÅ¥ sa na Európsky týždeň mobility. PrihlásiÅ¥ sa môžu do 10. septembra na e-mailovej adrese daniela.malikova@msupezinok.sk. V prípade, že majú záujem o predaj výrobkov, na prihlasovanie je určená e-mailová adresa zlatica.hagerova@msupezinok.sk a telefónny kontakt : 033 6901 205.Podujatie sa začne v sobotu 18. septembra o 10.00 uzatvorením Radničného námestia a o 14.00 h uzavretím „Štefáničky“. „Uzatvorením ulice a námestia chceme podporiÅ¥ túto celoeurópsku akciu a zároveň peÅ¡iu dopravu. Tento priestor využijeme na bezplatnú prezentáciu naÅ¡ich domácich podnikateľov a Å¡ikovných ľudí. Pandémia zasiahla viaceré oblasti a aktivity, preto by sme im chceli aspoň takýmto spôsobom podaÅ¥ pomocnú ruku,“ vysvetlil myÅ¡lienku podujatia primátor Igor Hianik. Bohatý program určený pre vÅ¡etky vekové kategórie sa bude konaÅ¥ na rôznych častiach ulice a námestia. Pripravené sú koncerty, kolotoče pre najmenších, premietanie filmov, cvičenie, výuka tanca i diskusie na dôležité mestské témy. „Keďže nechceme, aby sa na jednom mieste koncentroval vysoký počet ľudí, program bude situovaný do rôznych častí ulice, tak aby ľudia korzovali, diskutovali a užívali si atmosféru námestia a ulice bez áut,“ priblížil podujatie primátor Igor Hianik. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => .row { display: flex; } .column { float: left; width: 50%; padding: 1px; } .row::after { content: ""; clear: both; display: table; } @media only screen and (max-width: 500px) { .column { width: 100%; } } Jubilejný 20. ročník Európskeho týždňa mobility sa Pezinok rozhodol osláviÅ¥ prezentáciou Pezinčanov. Na ulici M. R. Å tefánika a Radničnom námestí sme od soboty 18. do stredy 22. septembra pripravili pre obyvateľov bohatý program, ktorý bude prezentáciou talentovaných Pezinčanov.  Pezinok chce podporiÅ¥ vÅ¡etkých svojich obyvateľov, ktorí boli počas pandémie zatvorení, prípadne obmedzení vo svojej činnosti. Mesto ich preto pozýva odprezentovaÅ¥ sa na Európsky týždeň mobility. PrihlásiÅ¥ sa môžu do 10. septembra na e-mailovej adrese daniela.malikova@msupezinok.sk. V prípade, že majú záujem o predaj výrobkov, na prihlasovanie je určená e-mailová adresa zlatica.hagerova@msupezinok.sk a telefónny kontakt : 033 6901 205.Podujatie sa začne v sobotu 18. septembra o 10.00 uzatvorením Radničného námestia a o 14.00 h uzavretím „Štefáničky“. „Uzatvorením ulice a námestia chceme podporiÅ¥ túto celoeurópsku akciu a zároveň peÅ¡iu dopravu. Tento priestor využijeme na bezplatnú prezentáciu naÅ¡ich domácich podnikateľov a Å¡ikovných ľudí. Pandémia zasiahla viaceré oblasti a aktivity, preto by sme im chceli aspoň takýmto spôsobom podaÅ¥ pomocnú ruku,“ vysvetlil myÅ¡lienku podujatia primátor Igor Hianik. Bohatý program určený pre vÅ¡etky vekové kategórie sa bude konaÅ¥ na rôznych častiach ulice a námestia. Pripravené sú koncerty, kolotoče pre najmenších, premietanie filmov, cvičenie, výuka tanca i diskusie na dôležité mestské témy. „Keďže nechceme, aby sa na jednom mieste koncentroval vysoký počet ľudí, program bude situovaný do rôznych častí ulice, tak aby ľudia korzovali, diskutovali a užívali si atmosféru námestia a ulice bez áut,“ priblížil podujatie primátor Igor Hianik. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => .row { display: flex; } .column { float: left; width: 50%; padding: 1px; } .row::after { content: ""; clear: both; display: table; } @media only screen and (max-width: 500px) { .column { width: 100%; } } Jubilejný 20. ročník Európskeho týždňa mobility sa Pezinok rozhodol osláviÅ¥ prezentáciou Pezinčanov. Na ulici M. R. Å tefánika a Radničnom námestí sme od soboty 18. do stredy 22. septembra pripravili pre obyvateľov bohatý program, ktorý bude prezentáciou talentovaných Pezinčanov.  Pezinok chce podporiÅ¥ vÅ¡etkých svojich obyvateľov, ktorí boli počas pandémie zatvorení, prípadne obmedzení vo svojej činnosti. Mesto ich preto pozýva odprezentovaÅ¥ sa na Európsky týždeň mobility. PrihlásiÅ¥ sa môžu do 10. septembra na e-mailovej adrese daniela.malikova@msupezinok.sk. V prípade, že majú záujem o predaj výrobkov, na prihlasovanie je určená e-mailová adresa zlatica.hagerova@msupezinok.sk a telefónny kontakt : 033 6901 205.Podujatie sa začne v sobotu 18. septembra o 10.00 uzatvorením Radničného námestia a o 14.00 h uzavretím „Štefáničky“. „Uzatvorením ulice a námestia chceme podporiÅ¥ túto celoeurópsku akciu a zároveň peÅ¡iu dopravu. Tento priestor využijeme na bezplatnú prezentáciu naÅ¡ich domácich podnikateľov a Å¡ikovných ľudí. Pandémia zasiahla viaceré oblasti a aktivity, preto by sme im chceli aspoň takýmto spôsobom podaÅ¥ pomocnú ruku,“ vysvetlil myÅ¡lienku podujatia primátor Igor Hianik. Bohatý program určený pre vÅ¡etky vekové kategórie sa bude konaÅ¥ na rôznych častiach ulice a námestia. Pripravené sú koncerty, kolotoče pre najmenších, premietanie filmov, cvičenie, výuka tanca i diskusie na dôležité mestské témy. „Keďže nechceme, aby sa na jednom mieste koncentroval vysoký počet ľudí, program bude situovaný do rôznych častí ulice, tak aby ľudia korzovali, diskutovali a užívali si atmosféru námestia a ulice bez áut,“ priblížil podujatie primátor Igor Hianik. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => .row { display: flex; } .column { float: left; width: 50%; padding: 1px; } .row::after { content: ""; clear: both; display: table; } @media only screen and (max-width: 500px) { .column { width: 100%; } } Jubilejný 20. ročník Európskeho týždňa mobility sa Pezinok rozhodol osláviÅ¥ prezentáciou Pezinčanov. Na ulici M. R. Å tefánika a Radničnom námestí sme od soboty 18. do stredy 22. septembra pripravili pre obyvateľov bohatý program, ktorý bude prezentáciou talentovaných Pezinčanov.  Pezinok chce podporiÅ¥ vÅ¡etkých svojich obyvateľov, ktorí boli počas pandémie zatvorení, prípadne obmedzení vo svojej činnosti. Mesto ich preto pozýva odprezentovaÅ¥ sa na Európsky týždeň mobility. PrihlásiÅ¥ sa môžu do 10. septembra na e-mailovej adrese daniela.malikova@msupezinok.sk. V prípade, že majú záujem o predaj výrobkov, na prihlasovanie je určená e-mailová adresa zlatica.hagerova@msupezinok.sk a telefónny kontakt : 033 6901 205.Podujatie sa začne v sobotu 18. septembra o 10.00 uzatvorením Radničného námestia a o 14.00 h uzavretím „Štefáničky“. „Uzatvorením ulice a námestia chceme podporiÅ¥ túto celoeurópsku akciu a zároveň peÅ¡iu dopravu. Tento priestor využijeme na bezplatnú prezentáciu naÅ¡ich domácich podnikateľov a Å¡ikovných ľudí. Pandémia zasiahla viaceré oblasti a aktivity, preto by sme im chceli aspoň takýmto spôsobom podaÅ¥ pomocnú ruku,“ vysvetlil myÅ¡lienku podujatia primátor Igor Hianik. Bohatý program určený pre vÅ¡etky vekové kategórie sa bude konaÅ¥ na rôznych častiach ulice a námestia. Pripravené sú koncerty, kolotoče pre najmenších, premietanie filmov, cvičenie, výuka tanca i diskusie na dôležité mestské témy. „Keďže nechceme, aby sa na jednom mieste koncentroval vysoký počet ľudí, program bude situovaný do rôznych častí ulice, tak aby ľudia korzovali, diskutovali a užívali si atmosféru námestia a ulice bez áut,“ priblížil podujatie primátor Igor Hianik. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => .row { display: flex; } .column { float: left; width: 50%; padding: 1px; } .row::after { content: ""; clear: both; display: table; } @media only screen and (max-width: 500px) { .column { width: 100%; } } Jubilejný 20. ročník Európskeho týždňa mobility sa Pezinok rozhodol osláviÅ¥ prezentáciou Pezinčanov. Na ulici M. R. Å tefánika a Radničnom námestí sme od soboty 18. do stredy 22. septembra pripravili pre obyvateľov bohatý program, ktorý bude prezentáciou talentovaných Pezinčanov.  Pezinok chce podporiÅ¥ vÅ¡etkých svojich obyvateľov, ktorí boli počas pandémie zatvorení, prípadne obmedzení vo svojej činnosti. Mesto ich preto pozýva odprezentovaÅ¥ sa na Európsky týždeň mobility. PrihlásiÅ¥ sa môžu do 10. septembra na e-mailovej adrese daniela.malikova@msupezinok.sk. V prípade, že majú záujem o predaj výrobkov, na prihlasovanie je určená e-mailová adresa zlatica.hagerova@msupezinok.sk a telefónny kontakt : 033 6901 205.Podujatie sa začne v sobotu 18. septembra o 10.00 uzatvorením Radničného námestia a o 14.00 h uzavretím „Štefáničky“. „Uzatvorením ulice a námestia chceme podporiÅ¥ túto celoeurópsku akciu a zároveň peÅ¡iu dopravu. Tento priestor využijeme na bezplatnú prezentáciu naÅ¡ich domácich podnikateľov a Å¡ikovných ľudí. Pandémia zasiahla viaceré oblasti a aktivity, preto by sme im chceli aspoň takýmto spôsobom podaÅ¥ pomocnú ruku,“ vysvetlil myÅ¡lienku podujatia primátor Igor Hianik. Bohatý program určený pre vÅ¡etky vekové kategórie sa bude konaÅ¥ na rôznych častiach ulice a námestia. Pripravené sú koncerty, kolotoče pre najmenších, premietanie filmov, cvičenie, výuka tanca i diskusie na dôležité mestské témy. „Keďže nechceme, aby sa na jednom mieste koncentroval vysoký počet ľudí, program bude situovaný do rôznych častí ulice, tak aby ľudia korzovali, diskutovali a užívali si atmosféru námestia a ulice bez áut,“ priblížil podujatie primátor Igor Hianik. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => .row { display: flex; } .column { float: left; width: 50%; padding: 1px; } .row::after { content: ""; clear: both; display: table; } @media only screen and (max-width: 500px) { .column { width: 100%; } } Jubilejný 20. ročník Európskeho týždňa mobility sa Pezinok rozhodol osláviÅ¥ prezentáciou Pezinčanov. Na ulici M. R. Å tefánika a Radničnom námestí sme od soboty 18. do stredy 22. septembra pripravili pre obyvateľov bohatý program, ktorý bude prezentáciou talentovaných Pezinčanov.  Pezinok chce podporiÅ¥ vÅ¡etkých svojich obyvateľov, ktorí boli počas pandémie zatvorení, prípadne obmedzení vo svojej činnosti. Mesto ich preto pozýva odprezentovaÅ¥ sa na Európsky týždeň mobility. PrihlásiÅ¥ sa môžu do 10. septembra na e-mailovej adrese daniela.malikova@msupezinok.sk. V prípade, že majú záujem o predaj výrobkov, na prihlasovanie je určená e-mailová adresa zlatica.hagerova@msupezinok.sk a telefónny kontakt : 033 6901 205.Podujatie sa začne v sobotu 18. septembra o 10.00 uzatvorením Radničného námestia a o 14.00 h uzavretím „Štefáničky“. „Uzatvorením ulice a námestia chceme podporiÅ¥ túto celoeurópsku akciu a zároveň peÅ¡iu dopravu. Tento priestor využijeme na bezplatnú prezentáciu naÅ¡ich domácich podnikateľov a Å¡ikovných ľudí. Pandémia zasiahla viaceré oblasti a aktivity, preto by sme im chceli aspoň takýmto spôsobom podaÅ¥ pomocnú ruku,“ vysvetlil myÅ¡lienku podujatia primátor Igor Hianik. Bohatý program určený pre vÅ¡etky vekové kategórie sa bude konaÅ¥ na rôznych častiach ulice a námestia. Pripravené sú koncerty, kolotoče pre najmenších, premietanie filmov, cvičenie, výuka tanca i diskusie na dôležité mestské témy. „Keďže nechceme, aby sa na jednom mieste koncentroval vysoký počet ľudí, program bude situovaný do rôznych častí ulice, tak aby ľudia korzovali, diskutovali a užívali si atmosféru námestia a ulice bez áut,“ priblížil podujatie primátor Igor Hianik. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Pezinčania Pezinčanom alebo Európsky týždeň mobility trochu inak

Jubilejný 20. ročník Európskeho týždňa mobility sa Pezinok rozhodol osláviť prezentáciou Pezinčanov. Na ulici M. R. Štefánika a Radničnom námestí sme od soboty 18. do stredy 22. septembra pripravili pre obyvateľov bohatý program, ktorý bude prezentáciou talentovaných Pezinčanov.

 Pezinok chce podporiť všetkých svojich obyvateľov, ktorí boli počas pandémie zatvorení, prípadne obmedzení vo svojej činnosti. Mesto ich preto pozýva odprezentovať sa na Európsky týždeň mobility. Prihlásiť sa môžu do 10. septembra na e-mailovej adrese daniela.malikova@msupezinok.sk. V prípade, že majú záujem o predaj výrobkov, na prihlasovanie je určená e-mailová adresa zlatica.hagerova@msupezinok.sk a telefónny kontakt : 033 6901 205.Podujatie sa začne v sobotu 18. septembra o 10.00 uzatvorením Radničného námestia a o 14.00 h uzavretím „Štefáničky“.

„Uzatvorením ulice a námestia chceme podporiť túto celoeurópsku akciu a zároveň pešiu dopravu. Tento priestor využijeme na bezplatnú prezentáciu našich domácich podnikateľov a šikovných ľudí. Pandémia zasiahla viaceré oblasti a aktivity, preto by sme im chceli aspoň takýmto spôsobom podať pomocnú ruku,“ vysvetlil myšlienku podujatia primátor Igor Hianik.

Bohatý program určený pre všetky vekové kategórie sa bude konať na rôznych častiach ulice a námestia. Pripravené sú koncerty, kolotoče pre najmenších, premietanie filmov, cvičenie, výuka tanca i diskusie na dôležité mestské témy.

„Keďže nechceme, aby sa na jednom mieste koncentroval vysoký počet ľudí, program bude situovaný do rôznych častí ulice, tak aby ľudia korzovali, diskutovali a užívali si atmosféru námestia a ulice bez áut,“ priblížil podujatie primátor Igor Hianik.