Úprava pracovného režimu zamestnancov z dôvodu horúčav

Táto informácia bola publikovaná od 21. 06. 2021 do 23. 06. 2021

Mesto Pezinok informuje, že z dôvodu horúčav a mimoriadnej záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, došlo k úprave základného pracovného času pracovníkom na Mestskom úrade v Pezinku, a to nasledovne:

  • v pondelok 21.06.2021 – pracovná doba 7.30 - 15.00 h
  • v utorok 22.06.2021 – pracovná doba 7.30 - 14.00 h
  • v stredu 23.06.2021 - pracovná doba 7.30 – 14.00 h