DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Vo Å¡tvrtok 17. júna sa  začala výstavba kanalizácie v mestskej časti Grinava. Prvé výkopové práce eÅ¡te nezasahovali do cestnej komunikácie. Od pondelka 21. júna sa už vÅ¡ak musíme pripraviÅ¥ aj na dopravné obmedzenia v podobe zúženia jazdných pruhov na Myslenickej ulici pri križovatke s Grobskou. Výstavba chýbajúcej kanalizácie v mestskej časti Grinava je rozdelená do viacerých etáp. Prvou z nich je odkanalizovanie oboch strán Myslenickej ulice od kruhového objazdu pri Tescu až po odbočku na Slovenský Grob. Ide o základnú kostrovú časÅ¥, na ktorú sa bude postupne napájaÅ¥ celá mestská časÅ¥. Vzhľadom na letné mesiace, ktoré sú spojené s nižším dopravným zaÅ¥ažením, sa budú ako prvé realizovaÅ¥ výkopové práce na križovatke Grobská – Myslenická. Od pondelka bude doprava na Myslenickej v smere do Bratislavy  (pri Pomníku obetiam 1. a 2 sv. vojny) zúžená do jedného jazdného pruhu. Na utorok 22. júna je naplánované frézovanie vozovky a na stredu 23. júna výkopové práce. Investorom projektu výstavby kanalizačnej infraÅ¡truktúry v Grinave je Bratislavská vodárenská spoločnosÅ¥, a.s., realizátorom Vodohospodárske stavby, a.s. Myslenická ulica je vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, pričom správu zabezpečujú Regionálne cesty Bratislava, a.s. O dopravných obmedzeniach súvisiacich s výstavbou kanalizácie i harmonograme prác vás budeme priebežne informovaÅ¥ prostredníctvom mestských médií. Za vzniknuté dopravné komplikácie sa ospravedlňujeme a zároveň prosíme o trpezlivosÅ¥, ktorá bude počas realizácie výstavby nevyhnutná. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Vo Å¡tvrtok 17. júna sa  začala výstavba kanalizácie v mestskej časti Grinava. Prvé výkopové práce eÅ¡te nezasahovali do cestnej komunikácie. Od pondelka 21. júna sa už vÅ¡ak musíme pripraviÅ¥ aj na dopravné obmedzenia v podobe zúženia jazdných pruhov na Myslenickej ulici pri križovatke s Grobskou. Výstavba chýbajúcej kanalizácie v mestskej časti Grinava je rozdelená do viacerých etáp. Prvou z nich je odkanalizovanie oboch strán Myslenickej ulice od kruhového objazdu pri Tescu až po odbočku na Slovenský Grob. Ide o základnú kostrovú časÅ¥, na ktorú sa bude postupne napájaÅ¥ celá mestská časÅ¥. Vzhľadom na letné mesiace, ktoré sú spojené s nižším dopravným zaÅ¥ažením, sa budú ako prvé realizovaÅ¥ výkopové práce na križovatke Grobská – Myslenická. Od pondelka bude doprava na Myslenickej v smere do Bratislavy  (pri Pomníku obetiam 1. a 2 sv. vojny) zúžená do jedného jazdného pruhu. Na utorok 22. júna je naplánované frézovanie vozovky a na stredu 23. júna výkopové práce. Investorom projektu výstavby kanalizačnej infraÅ¡truktúry v Grinave je Bratislavská vodárenská spoločnosÅ¥, a.s., realizátorom Vodohospodárske stavby, a.s. Myslenická ulica je vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, pričom správu zabezpečujú Regionálne cesty Bratislava, a.s. O dopravných obmedzeniach súvisiacich s výstavbou kanalizácie i harmonograme prác vás budeme priebežne informovaÅ¥ prostredníctvom mestských médií. Za vzniknuté dopravné komplikácie sa ospravedlňujeme a zároveň prosíme o trpezlivosÅ¥, ktorá bude počas realizácie výstavby nevyhnutná. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Výstavba kanalizácie si vyžaduje zúženie jazdných pruhov

Táto informácia bola publikovaná od 18. 06. 2021 do 24. 06. 2021

MIC

Vo štvrtok 17. júna sa  začala výstavba kanalizácie v mestskej časti Grinava. Prvé výkopové práce ešte nezasahovali do cestnej komunikácie. Od pondelka 21. júna sa už však musíme pripraviť aj na dopravné obmedzenia v podobe zúženia jazdných pruhov na Myslenickej ulici pri križovatke s Grobskou.

Výstavba chýbajúcej kanalizácie v mestskej časti Grinava je rozdelená do viacerých etáp. Prvou z nich je odkanalizovanie oboch strán Myslenickej ulice od kruhového objazdu pri Tescu až po odbočku na Slovenský Grob. Ide o základnú kostrovú časť, na ktorú sa bude postupne napájať celá mestská časť.

Vzhľadom na letné mesiace, ktoré sú spojené s nižším dopravným zaťažením, sa budú ako prvé realizovať výkopové práce na križovatke Grobská – Myslenická. Od pondelka bude doprava na Myslenickej v smere do Bratislavy  (pri Pomníku obetiam 1. a 2 sv. vojny) zúžená do jedného jazdného pruhu. Na utorok 22. júna je naplánované frézovanie vozovky a na stredu 23. júna výkopové práce.

Investorom projektu výstavby kanalizačnej infraštruktúry v Grinave je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., realizátorom Vodohospodárske stavby, a.s. Myslenická ulica je vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, pričom správu zabezpečujú Regionálne cesty Bratislava, a.s.

O dopravných obmedzeniach súvisiacich s výstavbou kanalizácie i harmonograme prác vás budeme priebežne informovať prostredníctvom mestských médií. Za vzniknuté dopravné komplikácie sa ospravedlňujeme a zároveň prosíme o trpezlivosť, ktorá bude počas realizácie výstavby nevyhnutná.