DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Máte doma staré a nepotrebné elektrospotrebiče? Mesto Pezinok v spolupráci  so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM obnovuje bezplatný vývoz veľkorozmerného elektroodpadu, ktorý bol pozastavený z dôvodu pandémie. Najbližší zber priamo z miesta vášho bydliska bude 17. apríla. Stačí sa minimálne dva dni pred termínom zberu objednaÅ¥ cez www.zberelektroodpadu.sk. V sobotu 17. apríla 2021 v čase od 8.00 do 12.00 h sa začína obnovený bezplatný zber veľkých a Å¥ažkých spotrebičov, najmä zo skupiny tzv. bielej techniky.  Tieto spotrebiče majú ľudia často problém zaviezÅ¥ na zberný dvor, lebo sú Å¥ažké a do bežného osobného auta sa ani nezmestia. Pezinčania sa tak budú môcÅ¥ pohodlne, ekologicky a zadarmo zbaviÅ¥ napríklad chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, suÅ¡ičiek, sporákov, rúr, ale aj  varných dosiek, mobilných klimatizácií, radiátorov, ohrievačov, či vysávačov. Ak nahlásia do zberu aspoň jeden väčší spotrebič, spolu s ním mu odvezú aj iné menÅ¡ie spotrebiče. Pokiaľ máte doma len drobné elektrospotrebiče, tie môžete vyhodiÅ¥ do červeno-bielych zberných nádob umiestnených v rôznych častiach mesta.   Proces zberu elektroodpadu Spotrebiče je potrebné pred ich odovzdaním do zberu očistiÅ¥, vyliaÅ¥ vodu z filtra práčky alebo odmraziÅ¥ mrazničku. V deň zberu ich vyložte do vchodu bytovky alebo za bránu domu. Prepravcovia vám zatelefonujú alebo zazvonia na  zvonček. Následne spotrebiče naložia a odvezú na ekologickú recykláciu. Túto službu bezplatného zberu elektroodpadu poskytuje Pezinok spolu so zmluvným partnerom  ENVIDOM-om, teda  Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu. „Je dôležité, aby obyvatelia spotrebiče nevykladali na ulicu. Mohli by sa k nim  dostaÅ¥ nelegálni zberači, ktorí ich nezrecyklujú. Namiesto toho ich rozoberú na hodnotné súčiastky a zvyÅ¡ok rozobraného spotrebiča porozhadzujú po okolí, čím vytvoria čierne skládky,“ vysvetľuje Jana Nahálková, PR manažérka ENVIDOMU.   Čo sa nezbiera? Nezbierajú sa televízory a počítačové monitory. Pre ekologickú likvidáciu ich môžete zaniesÅ¥ na zberný dvor. Tam prijímajú počas celého roka vÅ¡etok elektroodpad. Výhodným spôsobom, ako sa ekologicky zbaviÅ¥ nepotrebného spotrebiča, je hneď pri kúpe nového využiÅ¥ službu spätného zberu cez predajne elektrospotrebičov. Ďalší zber je naplánovaný na 8. mája, a potom následne každý mesiac.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Máte doma staré a nepotrebné elektrospotrebiče? Mesto Pezinok v spolupráci  so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM obnovuje bezplatný vývoz veľkorozmerného elektroodpadu, ktorý bol pozastavený z dôvodu pandémie. Najbližší zber priamo z miesta vášho bydliska bude 17. apríla. Stačí sa minimálne dva dni pred termínom zberu objednaÅ¥ cez www.zberelektroodpadu.sk. V sobotu 17. apríla 2021 v čase od 8.00 do 12.00 h sa začína obnovený bezplatný zber veľkých a Å¥ažkých spotrebičov, najmä zo skupiny tzv. bielej techniky.  Tieto spotrebiče majú ľudia často problém zaviezÅ¥ na zberný dvor, lebo sú Å¥ažké a do bežného osobného auta sa ani nezmestia. Pezinčania sa tak budú môcÅ¥ pohodlne, ekologicky a zadarmo zbaviÅ¥ napríklad chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, suÅ¡ičiek, sporákov, rúr, ale aj  varných dosiek, mobilných klimatizácií, radiátorov, ohrievačov, či vysávačov. Ak nahlásia do zberu aspoň jeden väčší spotrebič, spolu s ním mu odvezú aj iné menÅ¡ie spotrebiče. Pokiaľ máte doma len drobné elektrospotrebiče, tie môžete vyhodiÅ¥ do červeno-bielych zberných nádob umiestnených v rôznych častiach mesta.   Proces zberu elektroodpadu Spotrebiče je potrebné pred ich odovzdaním do zberu očistiÅ¥, vyliaÅ¥ vodu z filtra práčky alebo odmraziÅ¥ mrazničku. V deň zberu ich vyložte do vchodu bytovky alebo za bránu domu. Prepravcovia vám zatelefonujú alebo zazvonia na  zvonček. Následne spotrebiče naložia a odvezú na ekologickú recykláciu. Túto službu bezplatného zberu elektroodpadu poskytuje Pezinok spolu so zmluvným partnerom  ENVIDOM-om, teda  Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu. „Je dôležité, aby obyvatelia spotrebiče nevykladali na ulicu. Mohli by sa k nim  dostaÅ¥ nelegálni zberači, ktorí ich nezrecyklujú. Namiesto toho ich rozoberú na hodnotné súčiastky a zvyÅ¡ok rozobraného spotrebiča porozhadzujú po okolí, čím vytvoria čierne skládky,“ vysvetľuje Jana Nahálková, PR manažérka ENVIDOMU.   Čo sa nezbiera? Nezbierajú sa televízory a počítačové monitory. Pre ekologickú likvidáciu ich môžete zaniesÅ¥ na zberný dvor. Tam prijímajú počas celého roka vÅ¡etok elektroodpad. Výhodným spôsobom, ako sa ekologicky zbaviÅ¥ nepotrebného spotrebiča, je hneď pri kúpe nového využiÅ¥ službu spätného zberu cez predajne elektrospotrebičov. Ďalší zber je naplánovaný na 8. mája, a potom následne každý mesiac.   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Bezplatný zber elektroodpadu je obnovený, najbližší zber bude 17. apríla

Táto informácia bola publikovaná od 10. 04. 2021 do 17. 04. 2021

Zber veľkorozmerného elektroodpadu v januári nebude

Máte doma staré a nepotrebné elektrospotrebiče? Mesto Pezinok v spolupráci  so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM obnovuje bezplatný vývoz veľkorozmerného elektroodpadu, ktorý bol pozastavený z dôvodu pandémie. Najbližší zber priamo z miesta vášho bydliska bude 17. apríla. Stačí sa minimálne dva dni pred termínom zberu objednať cez www.zberelektroodpadu.sk.

V sobotu 17. apríla 2021 v čase od 8.00 do 12.00 h sa začína obnovený bezplatný zber veľkých a ťažkých spotrebičov, najmä zo skupiny tzv. bielej techniky.  Tieto spotrebiče majú ľudia často problém zaviezť na zberný dvor, lebo sú ťažké a do bežného osobného auta sa ani nezmestia. Pezinčania sa tak budú môcť pohodlne, ekologicky a zadarmo zbaviť napríklad chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek, sporákov, rúr, ale aj  varných dosiek, mobilných klimatizácií, radiátorov, ohrievačov, či vysávačov. Ak nahlásia do zberu aspoň jeden väčší spotrebič, spolu s ním mu odvezú aj iné menšie spotrebiče. Pokiaľ máte doma len drobné elektrospotrebiče, tie môžete vyhodiť do červeno-bielych zberných nádob umiestnených v rôznych častiach mesta.
 
Proces zberu elektroodpadu
Spotrebiče je potrebné pred ich odovzdaním do zberu očistiť, vyliať vodu z filtra práčky alebo odmraziť mrazničku. V deň zberu ich vyložte do vchodu bytovky alebo za bránu domu. Prepravcovia vám zatelefonujú alebo zazvonia na  zvonček. Následne spotrebiče naložia a odvezú na ekologickú recykláciu. Túto službu bezplatného zberu elektroodpadu poskytuje Pezinok spolu so zmluvným partnerom  ENVIDOM-om, teda  Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu.
„Je dôležité, aby obyvatelia spotrebiče nevykladali na ulicu. Mohli by sa k nim  dostať nelegálni zberači, ktorí ich nezrecyklujú. Namiesto toho ich rozoberú na hodnotné súčiastky a zvyšok rozobraného spotrebiča porozhadzujú po okolí, čím vytvoria čierne skládky,“ vysvetľuje Jana Nahálková, PR manažérka ENVIDOMU.
 
Čo sa nezbiera?
Nezbierajú sa televízory a počítačové monitory. Pre ekologickú likvidáciu ich môžete zaniesť na zberný dvor. Tam prijímajú počas celého roka všetok elektroodpad. Výhodným spôsobom, ako sa ekologicky zbaviť nepotrebného spotrebiča, je hneď pri kúpe nového využiť službu spätného zberu cez predajne elektrospotrebičov.

Ďalší zber je naplánovaný na 8. mája, a potom následne každý mesiac.