DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V sobotu 13. februára 2021 od 8.00 do 20.00 h sa v Pezinku uskutočnilo 4. skríningové testovanie. Odhalilo 47  pozitívnych na vírus COVID-19, čo predstavuje 0,581  %. V siedmich odberných miestach zriadených mestom bolo otestovaných 8095  ľudí. Pre porovnanie, počas tretieho skríningového testovania, ktoré prebiehalo dva dni ( 6. až 7. február), otestovali odberné tímy 11 093 ľudí, pričom pozitívny výsledok vyÅ¡iel v 69 prípadoch. Å tatistika obsahuje výsledky len z odberných miest zriadených mestom, na ktoré sa opäť dalo objednávaÅ¥ prostredníctvom aplikácie rychlejsie.sk. Na testovanie  mesto využilo 3 Å¡koly (ZÅ  Fándlyho, ZÅ  Kupeckého a ZÅ  Na bielenisku), 2 Å¡portoviská (telocvičňu ZÅ  OreÅ¡ie a BSK Basketbalová hala na Komenského ulici), Denné centrum na Hrnčiarskej ulici a Pezinské kultúrne centrum. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V sobotu 13. februára 2021 od 8.00 do 20.00 h sa v Pezinku uskutočnilo 4. skríningové testovanie. Odhalilo 47  pozitívnych na vírus COVID-19, čo predstavuje 0,581  %. V siedmich odberných miestach zriadených mestom bolo otestovaných 8095  ľudí. Pre porovnanie, počas tretieho skríningového testovania, ktoré prebiehalo dva dni ( 6. až 7. február), otestovali odberné tímy 11 093 ľudí, pričom pozitívny výsledok vyÅ¡iel v 69 prípadoch. Å tatistika obsahuje výsledky len z odberných miest zriadených mestom, na ktoré sa opäť dalo objednávaÅ¥ prostredníctvom aplikácie rychlejsie.sk. Na testovanie  mesto využilo 3 Å¡koly (ZÅ  Fándlyho, ZÅ  Kupeckého a ZÅ  Na bielenisku), 2 Å¡portoviská (telocvičňu ZÅ  OreÅ¡ie a BSK Basketbalová hala na Komenského ulici), Denné centrum na Hrnčiarskej ulici a Pezinské kultúrne centrum. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Štvrté skríningové testovanie

Táto informácia bola publikovaná od 15. 02. 2021 do 19. 02. 2021

Štvrté skríningové testovanie V sobotu 13. februára 2021 od 8.00 do 20.00 h sa v Pezinku uskutočnilo 4. skríningové testovanie. Odhalilo 47  pozitívnych na vírus COVID-19, čo predstavuje 0,581  %. V siedmich odberných miestach zriadených mestom bolo otestovaných 8095  ľudí. Pre porovnanie, počas tretieho skríningového testovania, ktoré prebiehalo dva dni ( 6. až 7. február), otestovali odberné tímy 11 093 ľudí, pričom pozitívny výsledok vyšiel v 69 prípadoch.

Štatistika obsahuje výsledky len z odberných miest zriadených mestom, na ktoré sa opäť dalo objednávať prostredníctvom aplikácie rychlejsie.sk. Na testovanie  mesto využilo 3 školy (ZŠ Fándlyho, ZŠ Kupeckého a ZŠ Na bielenisku), 2 športoviská (telocvičňu ZŠ Orešie a BSK Basketbalová hala na Komenského ulici), Denné centrum na Hrnčiarskej ulici a Pezinské kultúrne centrum.