DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Skríningové testovanie, ktoré sa v Pezinku uskutočnilo od 18. do 26. januára 2021 odhalilo 184 pozitívnych na vírus COVID-19, čo predstavuje 1,12%. Celkovo sa priÅ¡lo daÅ¥ do odberných miest otestovaÅ¥ 16 462 ľudí. Do tejto Å¡tatistiky sa zarátavalo 8 odberných miest zriadených mestom, ako aj ďalÅ¡ie 2 mobilné odberné miesta (na Bratislavskej ulici a v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela ). Pezinok otvoril 8 odberných miest  s 12 tímami v rôznych častiach mesta, ktoré fungovali počas víkendu. Vzhľadom na počasie a nižšie teploty nebolo možné zriadiÅ¥ žiadne odberné miesto v exteriéri, tak ako to bolo počas  testovania v novembri. Mesto preto využilo 3 základné Å¡koly ( ZÅ  Kupeckého, ZÅ  Fándlyho, ZÅ  Na bielenisku), 2 denné centrá ( DC Hrnčiarska a DC OreÅ¡ie), 2 Å¡portové centrá (Basketbalová hala SOÅ  podnikania a služieb a Futbalový Å¡tadión PÅ C), ako aj Pezinské kultúrne centrum. V pondelok a v utorok (25. a 26. januára) pokračovalo skríningové testovanie v mestských odberných miestach na ZÅ  Fándlyho a ZÅ  Na bielenisku. Novinkou počas skríningového testovania bola aplikácia RýchlejÅ¡ie.sk . Vďaka nej sa mohli záujemcovia o testovanie zaregistrovaÅ¥ dopredu online a objednaÅ¥ sa na konkrétny deň, čas i mestské odberné miesto. Po vykonaní testu dostali do mailu elektronický certifikát. Mesto sa tak chcelo vyhnúť zhromažďovaniu sa ľudí na jednom mieste a urýchliÅ¥ celý proces. Na začiatku si síce ľudia na niektorých miestach pre technické problémy počkali pár minút v rade, ale neskôr bol priebeh testovania bezproblémový.   .       ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Skríningové testovanie, ktoré sa v Pezinku uskutočnilo od 18. do 26. januára 2021 odhalilo 184 pozitívnych na vírus COVID-19, čo predstavuje 1,12%. Celkovo sa priÅ¡lo daÅ¥ do odberných miest otestovaÅ¥ 16 462 ľudí. Do tejto Å¡tatistiky sa zarátavalo 8 odberných miest zriadených mestom, ako aj ďalÅ¡ie 2 mobilné odberné miesta (na Bratislavskej ulici a v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela ). Pezinok otvoril 8 odberných miest  s 12 tímami v rôznych častiach mesta, ktoré fungovali počas víkendu. Vzhľadom na počasie a nižšie teploty nebolo možné zriadiÅ¥ žiadne odberné miesto v exteriéri, tak ako to bolo počas  testovania v novembri. Mesto preto využilo 3 základné Å¡koly ( ZÅ  Kupeckého, ZÅ  Fándlyho, ZÅ  Na bielenisku), 2 denné centrá ( DC Hrnčiarska a DC OreÅ¡ie), 2 Å¡portové centrá (Basketbalová hala SOÅ  podnikania a služieb a Futbalový Å¡tadión PÅ C), ako aj Pezinské kultúrne centrum. V pondelok a v utorok (25. a 26. januára) pokračovalo skríningové testovanie v mestských odberných miestach na ZÅ  Fándlyho a ZÅ  Na bielenisku. Novinkou počas skríningového testovania bola aplikácia RýchlejÅ¡ie.sk . Vďaka nej sa mohli záujemcovia o testovanie zaregistrovaÅ¥ dopredu online a objednaÅ¥ sa na konkrétny deň, čas i mestské odberné miesto. Po vykonaní testu dostali do mailu elektronický certifikát. Mesto sa tak chcelo vyhnúť zhromažďovaniu sa ľudí na jednom mieste a urýchliÅ¥ celý proces. Na začiatku si síce ľudia na niektorých miestach pre technické problémy počkali pár minút v rade, ale neskôr bol priebeh testovania bezproblémový.   .       ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Skríningové testovanie potvrdilo v Pezinku 184 pozitívnych prípadov

Táto informácia bola publikovaná od 27. 01. 2021 do 03. 02. 2021

Skríningové testovanie, ktoré sa v Pezinku uskutočnilo od 18. do 26. januára 2021 odhalilo 184 pozitívnych na vírus COVID-19, čo predstavuje 1,12%. Celkovo sa prišlo dať do odberných miest otestovať 16 462 ľudí.

Do tejto štatistiky sa zarátavalo 8 odberných miest zriadených mestom, ako aj ďalšie 2 mobilné odberné miesta (na Bratislavskej ulici a v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela ).

Pezinok otvoril 8 odberných miest  s 12 tímami v rôznych častiach mesta, ktoré fungovali počas víkendu. Vzhľadom na počasie a nižšie teploty nebolo možné zriadiť žiadne odberné miesto v exteriéri, tak ako to bolo počas  testovania v novembri. Mesto preto využilo 3 základné školy ( ZŠ Kupeckého, ZŠ Fándlyho, ZŠ Na bielenisku), 2 denné centrá ( DC Hrnčiarska a DC Orešie), 2 športové centrá (Basketbalová hala SOŠ podnikania a služieb a Futbalový štadión PŠC), ako aj Pezinské kultúrne centrum. V pondelok a v utorok (25. a 26. januára) pokračovalo skríningové testovanie v mestských odberných miestach na ZŠ Fándlyho a ZŠ Na bielenisku.


Novinkou počas skríningového testovania bola aplikácia Rýchlejšie.sk . Vďaka nej sa mohli záujemcovia o testovanie zaregistrovať dopredu online a objednať sa na konkrétny deň, čas i mestské odberné miesto. Po vykonaní testu dostali do mailu elektronický certifikát. Mesto sa tak chcelo vyhnúť zhromažďovaniu sa ľudí na jednom mieste a urýchliť celý proces. Na začiatku si síce ľudia na niektorých miestach pre technické problémy počkali pár minút v rade, ale neskôr bol priebeh testovania bezproblémový.

 

.