DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Pred Å¡esÅ¥desiatimi rokmi, 22. septembra 1961, sprístupnilo Malokarpatské múzeum v Pezinku svoje priestory Å¡irokej verejnosti. Stalo sa tak pri príležitosti Vinobrania, rok od založenia múzea. Pri príležitosti oboch jubileí, múzeum otvára výstavu EX VOTO – Z VĎAKY. Výstava a predmety, ktoré návÅ¡tevník uvidí, sú vyjadrením vďaky zakladateľom múzejníctva v Pezinku, šíriteľom a uchovávateľom kultúry, ktorá v každej dobe ľuďom poskytuje priestor pre pokoj a návrat ku koreňom. Predmety, ktoré múzeum spravuje získalo vlastnou výskumnou činnosÅ¥ou, ale aj od ľudí, ktorí ich múzeu sami ponúkli a odovzdali ako doklad života ich predkov. Dnes sú tieto predmety jedinečnou súčasÅ¥ou historického dedičstva malokarpatskej oblasti a tvoria DNA kultúry Malých Karpát. Za vyÅ¡e Å¡esÅ¥desiat ročnú existenciu vybudovalo múzeum rozsiahly zbierkový fond, ktorého významné a verejnosÅ¥ou doteraz málo videné kolekcie prostredníctvom výstavy, predstavuje. Na výstave nájdeme vybrané zbierky múzea s unikátnymi kolekciami ľudového textilu, skla a keramiky uvedené cez optiku ornamentu. Jej súčasÅ¥ou sú aj archeologické nálezy získané prostredníctvom systematických výskumov vo Svätom Jure a Budmericiach, ako aj súbor novovekých kachlíc zo záchranného výskumu v lokalite Svätý Jur – Pezinské záhumenice a Hergottova ulica. V ďalších častiach ponúka výstava pohľad na predmety numizmatického a faleristického zamerania, kolekciu puÅ¡iek zo zbierky militárií a predmety, ktoré sa zachovali po živote významných osobností malokarpatského regiónu: Eugena Suchoňa a Jozefa Ľudovíta Holubyho. Výnimočným prvkom je predvedenie diela slovenského národného umelca FerdiÅ¡a Kostku. Ide o súčasÅ¥ zbierkového fondu Múzea FerdiÅ¡a Kostku v Stupave, ktoré patrí pod správu Malokarpatského múzea v Pezinku. Predmety, ktoré Malokarpatské múzeum v Pezinku počas Å¡esÅ¥desiatich rokoch získalo, sú dokladom bohatej histórie malokarpatského regiónu a života jeho obyvateľov.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Pred Å¡esÅ¥desiatimi rokmi, 22. septembra 1961, sprístupnilo Malokarpatské múzeum v Pezinku svoje priestory Å¡irokej verejnosti. Stalo sa tak pri príležitosti Vinobrania, rok od založenia múzea. Pri príležitosti oboch jubileí, múzeum otvára výstavu EX VOTO – Z VĎAKY. Výstava a predmety, ktoré návÅ¡tevník uvidí, sú vyjadrením vďaky zakladateľom múzejníctva v Pezinku, šíriteľom a uchovávateľom kultúry, ktorá v každej dobe ľuďom poskytuje priestor pre pokoj a návrat ku koreňom. Predmety, ktoré múzeum spravuje získalo vlastnou výskumnou činnosÅ¥ou, ale aj od ľudí, ktorí ich múzeu sami ponúkli a odovzdali ako doklad života ich predkov. Dnes sú tieto predmety jedinečnou súčasÅ¥ou historického dedičstva malokarpatskej oblasti a tvoria DNA kultúry Malých Karpát. Za vyÅ¡e Å¡esÅ¥desiat ročnú existenciu vybudovalo múzeum rozsiahly zbierkový fond, ktorého významné a verejnosÅ¥ou doteraz málo videné kolekcie prostredníctvom výstavy, predstavuje. Na výstave nájdeme vybrané zbierky múzea s unikátnymi kolekciami ľudového textilu, skla a keramiky uvedené cez optiku ornamentu. Jej súčasÅ¥ou sú aj archeologické nálezy získané prostredníctvom systematických výskumov vo Svätom Jure a Budmericiach, ako aj súbor novovekých kachlíc zo záchranného výskumu v lokalite Svätý Jur – Pezinské záhumenice a Hergottova ulica. V ďalších častiach ponúka výstava pohľad na predmety numizmatického a faleristického zamerania, kolekciu puÅ¡iek zo zbierky militárií a predmety, ktoré sa zachovali po živote významných osobností malokarpatského regiónu: Eugena Suchoňa a Jozefa Ľudovíta Holubyho. Výnimočným prvkom je predvedenie diela slovenského národného umelca FerdiÅ¡a Kostku. Ide o súčasÅ¥ zbierkového fondu Múzea FerdiÅ¡a Kostku v Stupave, ktoré patrí pod správu Malokarpatského múzea v Pezinku. Predmety, ktoré Malokarpatské múzeum v Pezinku počas Å¡esÅ¥desiatich rokoch získalo, sú dokladom bohatej histórie malokarpatského regiónu a života jeho obyvateľov.   ) Mesto Pezinok | Výstavy
 

Ex voto - Z vďaky

Plagát výstavyPred šesťdesiatimi rokmi, 22. septembra 1961, sprístupnilo Malokarpatské múzeum v Pezinku svoje priestory širokej verejnosti. Stalo sa tak pri príležitosti Vinobrania, rok od založenia múzea.

Pri príležitosti oboch jubileí, múzeum otvára výstavu EX VOTO – Z VĎAKY. Výstava a predmety, ktoré návštevník uvidí, sú vyjadrením vďaky zakladateľom múzejníctva v Pezinku, šíriteľom a uchovávateľom kultúry, ktorá v každej dobe ľuďom poskytuje priestor pre pokoj a návrat ku koreňom. Predmety, ktoré múzeum spravuje získalo vlastnou výskumnou činnosťou, ale aj od ľudí, ktorí ich múzeu sami ponúkli a odovzdali ako doklad života ich predkov. Dnes sú tieto predmety jedinečnou súčasťou historického dedičstva malokarpatskej oblasti a tvoria DNA kultúry Malých Karpát. Za vyše šesťdesiat ročnú existenciu vybudovalo múzeum rozsiahly zbierkový fond, ktorého významné a verejnosťou doteraz málo videné kolekcie prostredníctvom výstavy, predstavuje.

Na výstave nájdeme vybrané zbierky múzea s unikátnymi kolekciami ľudového textilu, skla a keramiky uvedené cez optiku ornamentu. Jej súčasťou sú aj archeologické nálezy získané prostredníctvom systematických výskumov vo Svätom Jure a Budmericiach, ako aj súbor novovekých kachlíc zo záchranného výskumu v lokalite Svätý Jur – Pezinské záhumenice a Hergottova ulica. V ďalších častiach ponúka výstava pohľad na predmety numizmatického a faleristického zamerania, kolekciu pušiek zo zbierky militárií a predmety, ktoré sa zachovali po živote významných osobností malokarpatského regiónu: Eugena Suchoňa a Jozefa Ľudovíta Holubyho.

Výnimočným prvkom je predvedenie diela slovenského národného umelca Ferdiša Kostku. Ide o súčasť zbierkového fondu Múzea Ferdiša Kostku v Stupave, ktoré patrí pod správu Malokarpatského múzea v Pezinku.

Predmety, ktoré Malokarpatské múzeum v Pezinku počas šesťdesiatich rokoch získalo, sú dokladom bohatej histórie malokarpatského regiónu a života jeho obyvateľov.

 


Dátum:   17. 09. 2021 - 03. 04. 2022
Miesto:   Malokarpatské múzeum
Kontakt: Malokarpatské múzeum; tel.: 033/641 20 57, e-mail: muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk