DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Od 21. júna 2021 je v Mestskom múzeu v Pezinku sprístupnená výstava „Činy, nie slová“, pripravená pôvodne k minuloročnému 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny. PozornosÅ¥ upriamuje na západný odboj a ÃºÄasÅ¥ Čechov a Slovákov v Åˆom. Československý západný odboj predstavuje do dneÅ¡ných dní unikátnu kapitolu naÅ¡ej vojenskej histórie. V naÅ¡ich dejinách nepoznáme žiadny iný prípad, kedy tak malá skupina bojovníkov za slobodu dokázala na bojovom poli tak veľa. Utekajúc za hranice bez rodín a majetku, bez perspektívy, len s odhodlaním a presvedčením, že bojujú za správnu vec. Čoskoro dostali príležitosÅ¥ svoje kvality preukázaÅ¥ na bojisku. Nie ako rezerva v tyle, ale na kľúčových miestach bojov západných armád. V radoch československej zahraničnej armády bojovali aj Pezinčania, ktorí za rôznych okolností opustili svoju domovinu. Ocitli sa na bojiskách vo Francúzsku, severnej Afrike, Blízkom Východe či v bitke o Britániu, zúčastnili sa oslobodzovania Európy po vylodení spojencov v Normandii. Aj ich osudy priblíži aktuálna výstava. Do výstavy sme zakomponovali aj udalosti spojené s prvými bezprostrednými kontaktmi väčšinového obyvateľstva s vojnovými akciami v naÅ¡om regióne – letecké súboje nad Slovenskom, súčasÅ¥ vojnových operácií 15. leteckej armády USA a s tým súvisiace zriadenie zajateckého tábora pre amerických letcov v Grinave. Výstava, pripravená v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Golian a nadÅ¡encami leteckej histórie je pre návÅ¡tevníkov k dispozícii do 28. februára 2022.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Od 21. júna 2021 je v Mestskom múzeu v Pezinku sprístupnená výstava „Činy, nie slová“, pripravená pôvodne k minuloročnému 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny. PozornosÅ¥ upriamuje na západný odboj a ÃºÄasÅ¥ Čechov a Slovákov v Åˆom. Československý západný odboj predstavuje do dneÅ¡ných dní unikátnu kapitolu naÅ¡ej vojenskej histórie. V naÅ¡ich dejinách nepoznáme žiadny iný prípad, kedy tak malá skupina bojovníkov za slobodu dokázala na bojovom poli tak veľa. Utekajúc za hranice bez rodín a majetku, bez perspektívy, len s odhodlaním a presvedčením, že bojujú za správnu vec. Čoskoro dostali príležitosÅ¥ svoje kvality preukázaÅ¥ na bojisku. Nie ako rezerva v tyle, ale na kľúčových miestach bojov západných armád. V radoch československej zahraničnej armády bojovali aj Pezinčania, ktorí za rôznych okolností opustili svoju domovinu. Ocitli sa na bojiskách vo Francúzsku, severnej Afrike, Blízkom Východe či v bitke o Britániu, zúčastnili sa oslobodzovania Európy po vylodení spojencov v Normandii. Aj ich osudy priblíži aktuálna výstava. Do výstavy sme zakomponovali aj udalosti spojené s prvými bezprostrednými kontaktmi väčšinového obyvateľstva s vojnovými akciami v naÅ¡om regióne – letecké súboje nad Slovenskom, súčasÅ¥ vojnových operácií 15. leteckej armády USA a s tým súvisiace zriadenie zajateckého tábora pre amerických letcov v Grinave. Výstava, pripravená v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Golian a nadÅ¡encami leteckej histórie je pre návÅ¡tevníkov k dispozícii do 28. februára 2022.   ) Mesto Pezinok | Výstavy
 

Činy, nie slová – nová výstava Mestského múzea

Od 21. júna 2021 je v Mestskom múzeu v Pezinku sprístupnená výstava „Činy, nie slová“, pripravená pôvodne k minuloročnému 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny. Pozornosť upriamuje na západný odboj a účasť Čechov a Slovákov v ňom.

Československý západný odboj predstavuje do dnešných dní unikátnu kapitolu našej vojenskej histórie. V našich dejinách nepoznáme žiadny iný prípad, kedy tak malá skupina bojovníkov za slobodu dokázala na bojovom poli tak veľa. Utekajúc za hranice bez rodín a majetku, bez perspektívy, len s odhodlaním a presvedčením, že bojujú za správnu vec. Čoskoro dostali príležitosť svoje kvality preukázať na bojisku. Nie ako rezerva v tyle, ale na kľúčových miestach bojov západných armád.

V radoch československej zahraničnej armády bojovali aj Pezinčania, ktorí za rôznych okolností opustili svoju domovinu. Ocitli sa na bojiskách vo Francúzsku, severnej Afrike, Blízkom Východe či v bitke o Britániu, zúčastnili sa oslobodzovania Európy po vylodení spojencov v Normandii. Aj ich osudy priblíži aktuálna výstava.

Do výstavy sme zakomponovali aj udalosti spojené s prvými bezprostrednými kontaktmi väčšinového obyvateľstva s vojnovými akciami v našom regióne – letecké súboje nad Slovenskom, súčasť vojnových operácií 15. leteckej armády USA a s tým súvisiace zriadenie zajateckého tábora pre amerických letcov v Grinave.

Výstava, pripravená v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Golian a nadšencami leteckej histórie je pre návštevníkov k dispozícii do 28. februára 2022.

 


Dátum:   21. 06. 2021 - 22. 06. 2021
Miesto:   Mestské múzeum v Pezinku
Kontakt: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea; tel.: 033/641 23 06, e-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk