DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V pondelok 18. novembra sa v popoludňajších hodinách uzavrie prvá polovica ľavej strany ulice M. R. Å tefánika (na strane Starej radnice smerom k Zámockého parku do cca polovice ulice). Dôvodom tejto čiastočnej uzávery je príprava stanoviÅ¡Å¥a pre práce na oÅ¡etrení stromov, ktoré v zmysle odborného arboristického posudku začnú vykonávaÅ¥ arboristi od 19. novembra. Cieľom týchto orezov je optimalizovaÅ¥ zdravotný stav stromov a najmä zabezpečiÅ¥ ich prevádzkovú bezpečnosÅ¥ vzhľadom k tomu, že sa nachádzajú v lokalitách s vysokým pohybom chodcov - nad chodníkmi, resp. nad parkovacími miestami. O ďalších čiastočných uzáverách v súvislosti s postupom prác pri oÅ¡etrení stromov v pamiatkovej zóne centra, ktoré by malo trvaÅ¥ do 26. novembra, budeme priebežne informovaÅ¥ prostredníctvom mestských médií. Prosíme chodcov aj motoristov o trpezlivosÅ¥ a zvýšenú pozornosÅ¥.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V pondelok 18. novembra sa v popoludňajších hodinách uzavrie prvá polovica ľavej strany ulice M. R. Å tefánika (na strane Starej radnice smerom k Zámockého parku do cca polovice ulice). Dôvodom tejto čiastočnej uzávery je príprava stanoviÅ¡Å¥a pre práce na oÅ¡etrení stromov, ktoré v zmysle odborného arboristického posudku začnú vykonávaÅ¥ arboristi od 19. novembra. Cieľom týchto orezov je optimalizovaÅ¥ zdravotný stav stromov a najmä zabezpečiÅ¥ ich prevádzkovú bezpečnosÅ¥ vzhľadom k tomu, že sa nachádzajú v lokalitách s vysokým pohybom chodcov - nad chodníkmi, resp. nad parkovacími miestami. O ďalších čiastočných uzáverách v súvislosti s postupom prác pri oÅ¡etrení stromov v pamiatkovej zóne centra, ktoré by malo trvaÅ¥ do 26. novembra, budeme priebežne informovaÅ¥ prostredníctvom mestských médií. Prosíme chodcov aj motoristov o trpezlivosÅ¥ a zvýšenú pozornosÅ¥.   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Čiastočná uzávera na M. R. Štefánika

Táto informácia bola publikovaná od 18. 11. 2019 do 22. 11. 2019

V pondelok 18. novembra sa v popoludňajších hodinách uzavrie prvá polovica ľavej strany ulice M. R. Štefánika (na strane Starej radnice smerom k Zámockého parku do cca polovice ulice). Dôvodom tejto čiastočnej uzávery je príprava stanovišťa pre práce na ošetrení stromov, ktoré v zmysle odborného arboristického posudku začnú vykonávať arboristi od 19. novembra.

Cieľom týchto orezov je optimalizovať zdravotný stav stromov a najmä zabezpečiť ich prevádzkovú bezpečnosť vzhľadom k tomu, že sa nachádzajú v lokalitách s vysokým pohybom chodcov - nad chodníkmi, resp. nad parkovacími miestami.

O ďalších čiastočných uzáverách v súvislosti s postupom prác pri ošetrení stromov v pamiatkovej zóne centra, ktoré by malo trvať do 26. novembra, budeme priebežne informovať prostredníctvom mestských médií. Prosíme chodcov aj motoristov o trpezlivosť a zvýšenú pozornosť.