DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Academia Istropolitana Nova organizuje od roku 2010 súťaž, ktorej cieľom je popularizácia témy obnovy tradičnej architektúry a poukázanie na skutočnosÅ¥, že kvalita prostredia, v ktorom žijeme a starostlivosÅ¥ oň, je záležitosÅ¥ou celej spoločnosti. Podrobné informácie o súťaži nájdete na www.prikladnaobnova.sk. Veľmi nás teší, že tento rok medzi 6 finalistov - obnovených objektov - zaradila odborná porota do hlasovania o Cenu verejnosti a Cenu odbornej poroty aj obnovu Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku. Cenu verejnosti získa objekt s najvyšším počtom hlasov. Okrem Ceny verejnosti sa budú objekty uchádzaÅ¥ aj o Cenu odbornej poroty. Za obnovu Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku môžete zahlasovaÅ¥ kliknutím na tento link: https://bit.ly/2qASe6T. Hlasovanie verejnosti potrvá do Å¡tvrtka 28. novembra 2019 do 12.00 h.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Academia Istropolitana Nova organizuje od roku 2010 súťaž, ktorej cieľom je popularizácia témy obnovy tradičnej architektúry a poukázanie na skutočnosÅ¥, že kvalita prostredia, v ktorom žijeme a starostlivosÅ¥ oň, je záležitosÅ¥ou celej spoločnosti. Podrobné informácie o súťaži nájdete na www.prikladnaobnova.sk. Veľmi nás teší, že tento rok medzi 6 finalistov - obnovených objektov - zaradila odborná porota do hlasovania o Cenu verejnosti a Cenu odbornej poroty aj obnovu Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku. Cenu verejnosti získa objekt s najvyšším počtom hlasov. Okrem Ceny verejnosti sa budú objekty uchádzaÅ¥ aj o Cenu odbornej poroty. Za obnovu Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku môžete zahlasovaÅ¥ kliknutím na tento link: https://bit.ly/2qASe6T. Hlasovanie verejnosti potrvá do Å¡tvrtka 28. novembra 2019 do 12.00 h.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Academia Istropolitana Nova organizuje od roku 2010 súťaž, ktorej cieľom je popularizácia témy obnovy tradičnej architektúry a poukázanie na skutočnosÅ¥, že kvalita prostredia, v ktorom žijeme a starostlivosÅ¥ oň, je záležitosÅ¥ou celej spoločnosti. Podrobné informácie o súťaži nájdete na www.prikladnaobnova.sk. Veľmi nás teší, že tento rok medzi 6 finalistov - obnovených objektov - zaradila odborná porota do hlasovania o Cenu verejnosti a Cenu odbornej poroty aj obnovu Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku. Cenu verejnosti získa objekt s najvyšším počtom hlasov. Okrem Ceny verejnosti sa budú objekty uchádzaÅ¥ aj o Cenu odbornej poroty. Za obnovu Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku môžete zahlasovaÅ¥ kliknutím na tento link: https://bit.ly/2qASe6T. Hlasovanie verejnosti potrvá do Å¡tvrtka 28. novembra 2019 do 12.00 h.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Academia Istropolitana Nova organizuje od roku 2010 súťaž, ktorej cieľom je popularizácia témy obnovy tradičnej architektúry a poukázanie na skutočnosÅ¥, že kvalita prostredia, v ktorom žijeme a starostlivosÅ¥ oň, je záležitosÅ¥ou celej spoločnosti. Podrobné informácie o súťaži nájdete na www.prikladnaobnova.sk. Veľmi nás teší, že tento rok medzi 6 finalistov - obnovených objektov - zaradila odborná porota do hlasovania o Cenu verejnosti a Cenu odbornej poroty aj obnovu Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku. Cenu verejnosti získa objekt s najvyšším počtom hlasov. Okrem Ceny verejnosti sa budú objekty uchádzaÅ¥ aj o Cenu odbornej poroty. Za obnovu Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku môžete zahlasovaÅ¥ kliknutím na tento link: https://bit.ly/2qASe6T. Hlasovanie verejnosti potrvá do Å¡tvrtka 28. novembra 2019 do 12.00 h.   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Podporte rekonštrukciu Farského kostola v súťaži o príkladnú obnovu 2019

Táto informácia bola publikovaná od 10. 11. 2019 do 28. 11. 2019

Foto: Academia Istropolitana NovaAcademia Istropolitana Nova organizuje od roku 2010 súťaž, ktorej cieľom je popularizácia témy obnovy tradičnej architektúry a poukázanie na skutočnosť, že kvalita prostredia, v ktorom žijeme a starostlivosť oň, je záležitosťou celej spoločnosti. Podrobné informácie o súťaži nájdete na www.prikladnaobnova.sk.

Veľmi nás teší, že tento rok medzi 6 finalistov - obnovených objektov - zaradila odborná porota do hlasovania o Cenu verejnosti a Cenu odbornej poroty aj obnovu Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku.

Cenu verejnosti získa objekt s najvyšším počtom hlasov. Okrem Ceny verejnosti sa budú objekty uchádzať aj o Cenu odbornej poroty.

Za obnovu Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku môžete zahlasovať kliknutím na tento link: https://bit.ly/2qASe6T. Hlasovanie verejnosti potrvá do štvrtka 28. novembra 2019 do 12.00 h.