Prerušenie dodávky elektrickej energie v dňoch 13. - 14. 11. 2019

Táto informácia bola publikovaná od 06. 11. 2019 do 14. 11. 2019

Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné lokality:


13. 11. 2019 v čase od 8.00 do 15.00 hod.:

  • 1. MÁJA č. 31, 33, 35, 37, 39
  • KOMENSKÉHO č. 10 , 16, 18, 20, 22, 24, 24/OP, 26, 27, 28
  • NERUDOVA č. 1, 2, 2/VE, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/OP, 17, 19, 21, 23, 25, 3432, 3433
  • OBRANCOV MIERU č. 1/OP , 34/-, 36/D1, 36/D2, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58

14. 11. 2019 v čase od 8.00 do 15.00 hod.:

  • 1. MÁJA č. 41, 43, 43/OP, 43/VE, 45, 3510/76
  • KOMENSKÉHO č. 25 , 29, 30

Ďakujeme za pochopenie

 


Bližšie informácie:
  • Jana Jánošová, administrátor správy EZ I Západoslovenská dstribučná, a. s.
    tel.: 02/5061 3161, e-mail: jana.janosova@zsdis.sk