DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => (object value omitted) [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => .flexbox {display: flex; flex-direction: column; padding-bottom: 10px;} @media(min-width:500px) { .flexbox {flex-flow: row nowrap;} .flexbox>div {width: 30%!important;} .flexbox>.1 {order: 1;} .flexbox>.2 {order: 2;} .flexbox>.3 {order: 3;} } @media screen and (max-width: 780px) { .rhide {display: none;} #odpadytable1 {font-size: 80%;} } #odpadytable1 {border-collapse: collapse; text-align: center;} #odpadytable1 td, #odpadytable1 th {border: 1px solid #ddd; padding: 3px; text-align: center;} #odpadytable1 tr:nth-child(even){background-color: #f8f8f8;} #odpadytable1 td:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 th:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 tr:hover {background-color: #eee;} #odpadytable1 th {padding-top: 6px; padding-bottom: 6px;} Za nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu (okrem biologického odpadu, textilu a oleja) zodpovedá, rieÅ¡i ho a financuje organizácia zodpovednosti výrobcov - NATUR-PACK, a.s. Táto spoločnosÅ¥ prevzala v zmysle zákona v r. 2016 systém triedenia zavedený Mestom. V roku 2019 zmenila intervaly vývozu papiera z rodinných domov aj napriek nesúhlasu zo strany Mesta. Kalendár je zostavený pre vývoz separátov papier, plasty, sklo, kovy a VKM  z rodinných domov aj zo sídlisk iba do pol roka, pre druhý polrok NATUR-PACK, a.s. prehodnotí intervaly vývozu, následne ich zverejníme.   VÝVOZ ZO SÍDLISK VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU: Pondelok a Å¡tvrtok: Sídlisko Sever (ul. Svätoplukova, Suvorovova, L. Novomeského), dona Sandtnera, Záhradná, M. R. Å tefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou,  Za hradbami, Hrnčiarska 2, Holubyho, Å ancova 4, 6, 8, 10, Kupeckého 74 Pondelok: Hrnčiarska-jasle, Å ancova 27, Moyzesova 4B, Sládkovičova BD Zora Streda: Turie brehy (Fajgalská 10 a 12),  Hollého 4 Streda a piatok: Zumberská 1, OreÅ¡ie 34 Å tvrtok: Meisslova Utorok a piatok: ul. 1. mája, sídlisko Starý dvor (ul. Gorkého, Majakovského, PuÅ¡kinova), Mierová ul.,  Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh (ul. Bystrická, Bratislavská), sídlisko MuÅ¡kát (F.P.DrobiÅ¡eva, kpt. JaroÅ¡a, Trnavská, MuÅ¡kátová, Hroznova, Rulandská, Silvánová, Veltlínska, Å enkvická), KučiÅ¡dorfská dolina 7, Tehelná 5, K. Franklovej, E. Suchoňa Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne. VÝVOZ SEPARÁTOV (1100 l) - OBYVATELIA:   (VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ) MESIAC SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM Január 10, 24 7, 11, 18, 25 5, 10, 17, 24, 31 8 25 Február 7, 21 1, 8, 15, 22 7, 14, 21, 28 6 22 Marec 7, 21 1, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 11 29 Apríl 4, 17 5, 12, 20, 27 4, 11, 18, 26 8 25 Máj 3, 16, 30 4, 11, 17, 24, 31 3, 10, 16, 23, 30 9 23 Jún 13, 27 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 5 20 Júl 11, 25 6, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 10 18 August 8, 22 2, 9, 16, 23, 31 1, 8, 15, 22, 30 8 16 September 5, 19 6, 13, 20, 27 5, 12, 19, 26 2 12 Október 3, 17, 30 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31 9 10 November 14, 28 4, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 8 7 December 12, 26 6, 13, 20, 30 5, 12, 19, 27 6 5 VÝVOZ SEPARÁTOV Z RODINNÝCH DOMOV NA STIAHNUTIE: HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát PDF Verzia vhodná pre tlač, obsahuje vÅ¡etky okruhy. HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát ICS:OKRUH I,  OKRUH II A,  OKRUH II B,  OKRUH III A,  OKRUH III B,  OKRUH IV,  OKRUH VINICE Elektronická verzia harmonogramu vhodná pre použitie v PC, smartfónoch či tabletoch. Termíny sú konfigurované na celý rok / polrok vopred v čase o 6.00 - 7.00 h, resp. 5.00 - 6.00 h v letných mesiacoch. Upozornenie na vyloženie nádoby je nastavené 14 hodín vopred, t. z. o 16.00 h predchádzajúceho dňa. MOBILNÁ APLIKÁCIA ODVOZ ODPADUPrehľadný harmonogram odvozu odpadu. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniÅ¥ alebo vyložiÅ¥ kontajner na ulicu včas pred odvozom. Autor aplikácie: Branislav Kuliha.   UPOZORNENIE: Počas letných mesiacov Vás žiadame o vyloženie nádoby v Äase o 5.00 hod, v ostatných mesiacoch o 6.00 hod. OKRUH IUlice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Å tohla, F. P. DrobiÅ¡eva, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. JaroÅ¡a, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, MarkuÅ¡ova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Å afárikova, Å teberlova, Å vermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 14, 28 14 2 (streda), 21 2 (streda) Február 11, 25 11 25 18 Marec 11, 25 11, 18, 25 25 - Apríl 8, 23 (utorok) 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 23 (utorok) 1 Máj 6, 20 6, 13, 20, 27 20 13 Jún 3, 17 3, 10, 17, 24 17 24 Júl 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 22 - August 12, 26 5, 12, 19, 26 19 12 September 9, 23 2, 9, 16, 23, 30 16 23 Október 7, 21 7, 14, 28 21 - November 4, 18 11, 25 18 4 December 2, 16, 30 9 16 16 OKRUH II AUlice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Å enkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (streda), 15, 29 14 2 (streda), 21 2 (streda) Február 12, 26 11 25 18 Marec 12, 26 11, 18, 25 25 - Apríl 9, 24 (streda) 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 23 (utorok) 1 Máj 7, 21 6, 13, 20, 27 20 13 Jún 4, 18 3, 10, 17, 24 17 24 Júl 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 22 - August 13, 27 5, 12, 19, 26 19 12 September 10, 24 2, 9, 16, 23, 30 16 23 Október 8, 22 7, 14, 28 21 - November 5, 19 11, 25 18 4 December 3, 17, 31 9 16 16 OKRUH II BUlice: DobÅ¡inského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M. R. Å tefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod Lipou, Potočná, Radničné námestie, Sama Chalúpku, Sládkovičova, Slnečná, Å ancová, Å t. Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel. stanica. MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (streda), 15, 29 15 3 (Å¡tvrtok), 22 3 (Å¡tvrtok) Február 12, 26 12 26 19 Marec 12, 26 12, 19, 26 26 - Apríl 9, 24 (streda) 2, 9, 16, 24 (streda), 30 24 (streda) 2 Máj 7, 21 7, 14, 21, 28 21 14 Jún 4, 18 4, 11, 18, 25 18 25 Júl 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 23 - August 13, 27 6, 13, 20, 27 20 13 September 10, 24 3, 10, 17, 24 17 24 Október 8, 22 1, 8, 15, 29 22 - November 5, 19 12, 26 19 5 December 3, 17, 31 10 17 17 OKRUH III AUlice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta, Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 3 (Å¡tvrtok), 16, 30 15 3 (Å¡tvrtok), 22 3 (Å¡tvrtok) Február 13, 27 12 26 19 Marec 13, 27 12, 19, 26 26 - Apríl 10, 25 (Å¡tvrtok) 2, 9, 16, 24 (streda), 30 24 (streda) 2 Máj 9 (Å¡tvrtok), 22 7, 14, 21, 28 21 14 Jún 5, 19 4, 11, 18, 25 18 25 Júl 3, 17, 31 2, 9, 16, 23, 30 23 - August 14, 28 6, 13, 20, 27 20 13 September 11, 25 3, 10, 17, 24 17 24 Október 9, 23 1, 8, 15, 29 22 - November 6, 20 12, 26 19 5 December 4, 18 10 17 17 OKRUH III BUlice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová,  Nerudova, PuÅ¡kinova, Saulakova, SNP, Tehelná, Tolstého, Za dráhou MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 3 (Å¡tvrtok), 16, 30 16 4 (piatok), 23 4 (piatok) Február 13, 27 13 27 20 Marec 13, 27 13, 20, 27 27 - Apríl 10, 25 (Å¡tvrtok) 3, 10, 17, 25 (Å¡tvrtok) 25 (Å¡tvrtok) 3 Máj 9 (Å¡tvrtok), 22 2 a 9 (Å¡tvrtok), 15, 22, 29 22 15 Jún 5, 19 5, 12, 19, 26 19 26 Júl 3, 17, 31 3, 10, 17, 24, 31 24 - August 14, 28 7, 14, 21, 28 21 14 September 11, 25 4, 11, 18, 25 18 25 Október 9, 23 2, 9, 16, 30 23 - November 6, 20 13, 27 20 6 December 4, 18 11 18 18 OKRUH IVUlice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, LimbaÅ¡ská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, OreÅ¡ie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Å túrova, Trnková, Vinice 1, Za Panskou záhradou, Železničná MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 4 (piatok), 17, 31 16 4 (piatok), 23 4 (piatok) Február 14, 28 13 27 20 Marec 14, 28 13, 20, 27 27 - Apríl 11, 26 (piatok) 3, 10, 17, 25 (Å¡tvrtok) 25 (Å¡tvrtok) 3 Máj 10 (piatok), 23 2 a 9 (Å¡tvrtok), 15, 22, 29 22 15 Jún 6, 20 5, 12, 19, 26 19 26 Júl 4, 18 3, 10, 17, 24, 31 24 - August 1, 15, 30 (piatok) 7, 14, 21, 28 21 14 September 12, 26 4, 11, 18, 25 18 25 Október 10, 24 2, 9, 16, 30 23 - November 7, 21 13, 27 20 6 December 5, 19 11 18 18 OKRUH VINICE MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (vrece) PLASTY (vrece) PAPIER (vrece) Január 4, 18 18 18 Február 1, 15 15 15 Marec 1, 15, 29 29 29 Apríl 12, 26 26 26 Máj 10, 24 24 24 Jún 7, 21 21 21 Júl 4 (Å¡tvrtok), 19 19 19 August 2, 16, 30 30 30 September 13, 27 27 27 Október 11, 25 25 25 November 8, 22 22 22 December 6, 20 20 20 ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK Vývoz kontajnerov z rekreačných oblastí sa robí v utorok, čistenie okolo kontajnerov sa robí v stredu po vývoze.SLNEČNÉ ÚDOLIE (streda) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 3 (Å¡tvrtok), 9, 16, 23, 30 5 Február 6, 13, 20, 27 4 Marec 6, 13, 20, 27 4 Apríl 3 ,10, 17, 25 (Å¡tvrtok) 4 Máj 2 a 9 (Å¡tvrtok), 15, 22, 29 5 Jún 5, 12, 19, 26 4 Júl 3, 10, 17, 24, 31 5 August 7, 14, 21, 28 4 September 4, 11, 18, 25 4 Október 2, 9, 16, 23, 30 5 November 6, 13, 20, 27 4 December 4, 11, 18, 26 (Å¡tvrtok) 4 SPOLU 52   STUPY, KUČIÅ DORFSKÁ DOLINA (utorok) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 2 (streda), 8, 15, 22, 29 5 Február 5, 12, 19, 26 4 Marec 5, 12, 19, 26 4 Apríl 2, 9, 16, 24 (streda), 30 5 Máj 7, 14, 21, 28 4 Jún 4, 11, 18, 25 4 Júl 2, 9, 16, 23, 30 5 August 6, 13, 20, 27 4 September 3, 10, 17, 24 4 Október 1, 8, 15, 22, 29 5 November 5, 12, 19, 26 4 December 3, 10, 17, 23 (pondelok) 4 SPOLU 52 AKO NAKLADAŤ S ODPADMI: návod pre občanov mesta - verzia vhodná pre zobrazenie návod pre občanov mesta - verzia vhodná pre tlač (2x A4) Prosíme Vás o dôkladnejÅ¡ie triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za VaÅ¡u spoluprácu a účasÅ¥ pri triedení odpadov Vám ďakujeme. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => .flexbox {display: flex; flex-direction: column; padding-bottom: 10px;} @media(min-width:500px) { .flexbox {flex-flow: row nowrap;} .flexbox>div {width: 30%!important;} .flexbox>.1 {order: 1;} .flexbox>.2 {order: 2;} .flexbox>.3 {order: 3;} } @media screen and (max-width: 780px) { .rhide {display: none;} #odpadytable1 {font-size: 80%;} } #odpadytable1 {border-collapse: collapse; text-align: center;} #odpadytable1 td, #odpadytable1 th {border: 1px solid #ddd; padding: 3px; text-align: center;} #odpadytable1 tr:nth-child(even){background-color: #f8f8f8;} #odpadytable1 td:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 th:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 tr:hover {background-color: #eee;} #odpadytable1 th {padding-top: 6px; padding-bottom: 6px;} Za nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu (okrem biologického odpadu, textilu a oleja) zodpovedá, rieÅ¡i ho a financuje organizácia zodpovednosti výrobcov - NATUR-PACK, a.s. Táto spoločnosÅ¥ prevzala v zmysle zákona v r. 2016 systém triedenia zavedený Mestom. V roku 2019 zmenila intervaly vývozu papiera z rodinných domov aj napriek nesúhlasu zo strany Mesta. Kalendár je zostavený pre vývoz separátov papier, plasty, sklo, kovy a VKM  z rodinných domov aj zo sídlisk iba do pol roka, pre druhý polrok NATUR-PACK, a.s. prehodnotí intervaly vývozu, následne ich zverejníme.   VÝVOZ ZO SÍDLISK VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU: Pondelok a Å¡tvrtok: Sídlisko Sever (ul. Svätoplukova, Suvorovova, L. Novomeského), dona Sandtnera, Záhradná, M. R. Å tefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou,  Za hradbami, Hrnčiarska 2, Holubyho, Å ancova 4, 6, 8, 10, Kupeckého 74 Pondelok: Hrnčiarska-jasle, Å ancova 27, Moyzesova 4B, Sládkovičova BD Zora Streda: Turie brehy (Fajgalská 10 a 12),  Hollého 4 Streda a piatok: Zumberská 1, OreÅ¡ie 34 Å tvrtok: Meisslova Utorok a piatok: ul. 1. mája, sídlisko Starý dvor (ul. Gorkého, Majakovského, PuÅ¡kinova), Mierová ul.,  Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh (ul. Bystrická, Bratislavská), sídlisko MuÅ¡kát (F.P.DrobiÅ¡eva, kpt. JaroÅ¡a, Trnavská, MuÅ¡kátová, Hroznova, Rulandská, Silvánová, Veltlínska, Å enkvická), KučiÅ¡dorfská dolina 7, Tehelná 5, K. Franklovej, E. Suchoňa Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne. VÝVOZ SEPARÁTOV (1100 l) - OBYVATELIA:   (VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ) MESIAC SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM Január 10, 24 7, 11, 18, 25 5, 10, 17, 24, 31 8 25 Február 7, 21 1, 8, 15, 22 7, 14, 21, 28 6 22 Marec 7, 21 1, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 11 29 Apríl 4, 17 5, 12, 20, 27 4, 11, 18, 26 8 25 Máj 3, 16, 30 4, 11, 17, 24, 31 3, 10, 16, 23, 30 9 23 Jún 13, 27 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 5 20 Júl 11, 25 6, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 10 18 August 8, 22 2, 9, 16, 23, 31 1, 8, 15, 22, 30 8 16 September 5, 19 6, 13, 20, 27 5, 12, 19, 26 2 12 Október 3, 17, 30 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31 9 10 November 14, 28 4, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 8 7 December 12, 26 6, 13, 20, 30 5, 12, 19, 27 6 5 VÝVOZ SEPARÁTOV Z RODINNÝCH DOMOV NA STIAHNUTIE: HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát PDF Verzia vhodná pre tlač, obsahuje vÅ¡etky okruhy. HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát ICS:OKRUH I,  OKRUH II A,  OKRUH II B,  OKRUH III A,  OKRUH III B,  OKRUH IV,  OKRUH VINICE Elektronická verzia harmonogramu vhodná pre použitie v PC, smartfónoch či tabletoch. Termíny sú konfigurované na celý rok / polrok vopred v čase o 6.00 - 7.00 h, resp. 5.00 - 6.00 h v letných mesiacoch. Upozornenie na vyloženie nádoby je nastavené 14 hodín vopred, t. z. o 16.00 h predchádzajúceho dňa. MOBILNÁ APLIKÁCIA ODVOZ ODPADUPrehľadný harmonogram odvozu odpadu. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniÅ¥ alebo vyložiÅ¥ kontajner na ulicu včas pred odvozom. Autor aplikácie: Branislav Kuliha.   UPOZORNENIE: Počas letných mesiacov Vás žiadame o vyloženie nádoby v Äase o 5.00 hod, v ostatných mesiacoch o 6.00 hod. OKRUH IUlice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Å tohla, F. P. DrobiÅ¡eva, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. JaroÅ¡a, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, MarkuÅ¡ova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Å afárikova, Å teberlova, Å vermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 14, 28 14 2 (streda), 21 2 (streda) Február 11, 25 11 25 18 Marec 11, 25 11, 18, 25 25 - Apríl 8, 23 (utorok) 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 23 (utorok) 1 Máj 6, 20 6, 13, 20, 27 20 13 Jún 3, 17 3, 10, 17, 24 17 24 Júl 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 22 - August 12, 26 5, 12, 19, 26 19 12 September 9, 23 2, 9, 16, 23, 30 16 23 Október 7, 21 7, 14, 28 21 - November 4, 18 11, 25 18 4 December 2, 16, 30 9 16 16 OKRUH II AUlice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Å enkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (streda), 15, 29 14 2 (streda), 21 2 (streda) Február 12, 26 11 25 18 Marec 12, 26 11, 18, 25 25 - Apríl 9, 24 (streda) 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 23 (utorok) 1 Máj 7, 21 6, 13, 20, 27 20 13 Jún 4, 18 3, 10, 17, 24 17 24 Júl 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 22 - August 13, 27 5, 12, 19, 26 19 12 September 10, 24 2, 9, 16, 23, 30 16 23 Október 8, 22 7, 14, 28 21 - November 5, 19 11, 25 18 4 December 3, 17, 31 9 16 16 OKRUH II BUlice: DobÅ¡inského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M. R. Å tefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod Lipou, Potočná, Radničné námestie, Sama Chalúpku, Sládkovičova, Slnečná, Å ancová, Å t. Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel. stanica. MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (streda), 15, 29 15 3 (Å¡tvrtok), 22 3 (Å¡tvrtok) Február 12, 26 12 26 19 Marec 12, 26 12, 19, 26 26 - Apríl 9, 24 (streda) 2, 9, 16, 24 (streda), 30 24 (streda) 2 Máj 7, 21 7, 14, 21, 28 21 14 Jún 4, 18 4, 11, 18, 25 18 25 Júl 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 23 - August 13, 27 6, 13, 20, 27 20 13 September 10, 24 3, 10, 17, 24 17 24 Október 8, 22 1, 8, 15, 29 22 - November 5, 19 12, 26 19 5 December 3, 17, 31 10 17 17 OKRUH III AUlice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta, Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 3 (Å¡tvrtok), 16, 30 15 3 (Å¡tvrtok), 22 3 (Å¡tvrtok) Február 13, 27 12 26 19 Marec 13, 27 12, 19, 26 26 - Apríl 10, 25 (Å¡tvrtok) 2, 9, 16, 24 (streda), 30 24 (streda) 2 Máj 9 (Å¡tvrtok), 22 7, 14, 21, 28 21 14 Jún 5, 19 4, 11, 18, 25 18 25 Júl 3, 17, 31 2, 9, 16, 23, 30 23 - August 14, 28 6, 13, 20, 27 20 13 September 11, 25 3, 10, 17, 24 17 24 Október 9, 23 1, 8, 15, 29 22 - November 6, 20 12, 26 19 5 December 4, 18 10 17 17 OKRUH III BUlice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová,  Nerudova, PuÅ¡kinova, Saulakova, SNP, Tehelná, Tolstého, Za dráhou MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 3 (Å¡tvrtok), 16, 30 16 4 (piatok), 23 4 (piatok) Február 13, 27 13 27 20 Marec 13, 27 13, 20, 27 27 - Apríl 10, 25 (Å¡tvrtok) 3, 10, 17, 25 (Å¡tvrtok) 25 (Å¡tvrtok) 3 Máj 9 (Å¡tvrtok), 22 2 a 9 (Å¡tvrtok), 15, 22, 29 22 15 Jún 5, 19 5, 12, 19, 26 19 26 Júl 3, 17, 31 3, 10, 17, 24, 31 24 - August 14, 28 7, 14, 21, 28 21 14 September 11, 25 4, 11, 18, 25 18 25 Október 9, 23 2, 9, 16, 30 23 - November 6, 20 13, 27 20 6 December 4, 18 11 18 18 OKRUH IVUlice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, LimbaÅ¡ská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, OreÅ¡ie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Å túrova, Trnková, Vinice 1, Za Panskou záhradou, Železničná MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 4 (piatok), 17, 31 16 4 (piatok), 23 4 (piatok) Február 14, 28 13 27 20 Marec 14, 28 13, 20, 27 27 - Apríl 11, 26 (piatok) 3, 10, 17, 25 (Å¡tvrtok) 25 (Å¡tvrtok) 3 Máj 10 (piatok), 23 2 a 9 (Å¡tvrtok), 15, 22, 29 22 15 Jún 6, 20 5, 12, 19, 26 19 26 Júl 4, 18 3, 10, 17, 24, 31 24 - August 1, 15, 30 (piatok) 7, 14, 21, 28 21 14 September 12, 26 4, 11, 18, 25 18 25 Október 10, 24 2, 9, 16, 30 23 - November 7, 21 13, 27 20 6 December 5, 19 11 18 18 OKRUH VINICE MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (vrece) PLASTY (vrece) PAPIER (vrece) Január 4, 18 18 18 Február 1, 15 15 15 Marec 1, 15, 29 29 29 Apríl 12, 26 26 26 Máj 10, 24 24 24 Jún 7, 21 21 21 Júl 4 (Å¡tvrtok), 19 19 19 August 2, 16, 30 30 30 September 13, 27 27 27 Október 11, 25 25 25 November 8, 22 22 22 December 6, 20 20 20 ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK Vývoz kontajnerov z rekreačných oblastí sa robí v utorok, čistenie okolo kontajnerov sa robí v stredu po vývoze.SLNEČNÉ ÚDOLIE (streda) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 3 (Å¡tvrtok), 9, 16, 23, 30 5 Február 6, 13, 20, 27 4 Marec 6, 13, 20, 27 4 Apríl 3 ,10, 17, 25 (Å¡tvrtok) 4 Máj 2 a 9 (Å¡tvrtok), 15, 22, 29 5 Jún 5, 12, 19, 26 4 Júl 3, 10, 17, 24, 31 5 August 7, 14, 21, 28 4 September 4, 11, 18, 25 4 Október 2, 9, 16, 23, 30 5 November 6, 13, 20, 27 4 December 4, 11, 18, 26 (Å¡tvrtok) 4 SPOLU 52   STUPY, KUČIÅ DORFSKÁ DOLINA (utorok) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 2 (streda), 8, 15, 22, 29 5 Február 5, 12, 19, 26 4 Marec 5, 12, 19, 26 4 Apríl 2, 9, 16, 24 (streda), 30 5 Máj 7, 14, 21, 28 4 Jún 4, 11, 18, 25 4 Júl 2, 9, 16, 23, 30 5 August 6, 13, 20, 27 4 September 3, 10, 17, 24 4 Október 1, 8, 15, 22, 29 5 November 5, 12, 19, 26 4 December 3, 10, 17, 23 (pondelok) 4 SPOLU 52 AKO NAKLADAŤ S ODPADMI: návod pre občanov mesta - verzia vhodná pre zobrazenie návod pre občanov mesta - verzia vhodná pre tlač (2x A4) Prosíme Vás o dôkladnejÅ¡ie triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za VaÅ¡u spoluprácu a účasÅ¥ pri triedení odpadov Vám ďakujeme. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => .flexbox {display: flex; flex-direction: column; padding-bottom: 10px;} @media(min-width:500px) { .flexbox {flex-flow: row nowrap;} .flexbox>div {width: 30%!important;} .flexbox>.1 {order: 1;} .flexbox>.2 {order: 2;} .flexbox>.3 {order: 3;} } @media screen and (max-width: 780px) { .rhide {display: none;} #odpadytable1 {font-size: 80%;} } #odpadytable1 {border-collapse: collapse; text-align: center;} #odpadytable1 td, #odpadytable1 th {border: 1px solid #ddd; padding: 3px; text-align: center;} #odpadytable1 tr:nth-child(even){background-color: #f8f8f8;} #odpadytable1 td:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 th:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 tr:hover {background-color: #eee;} #odpadytable1 th {padding-top: 6px; padding-bottom: 6px;} Za nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu (okrem biologického odpadu, textilu a oleja) zodpovedá, rieÅ¡i ho a financuje organizácia zodpovednosti výrobcov - NATUR-PACK, a.s. Táto spoločnosÅ¥ prevzala v zmysle zákona v r. 2016 systém triedenia zavedený Mestom. V roku 2019 zmenila intervaly vývozu papiera z rodinných domov aj napriek nesúhlasu zo strany Mesta. Kalendár je zostavený pre vývoz separátov papier, plasty, sklo, kovy a VKM  z rodinných domov aj zo sídlisk iba do pol roka, pre druhý polrok NATUR-PACK, a.s. prehodnotí intervaly vývozu, následne ich zverejníme.   VÝVOZ ZO SÍDLISK VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU: Pondelok a Å¡tvrtok: Sídlisko Sever (ul. Svätoplukova, Suvorovova, L. Novomeského), dona Sandtnera, Záhradná, M. R. Å tefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou,  Za hradbami, Hrnčiarska 2, Holubyho, Å ancova 4, 6, 8, 10, Kupeckého 74 Pondelok: Hrnčiarska-jasle, Å ancova 27, Moyzesova 4B, Sládkovičova BD Zora Streda: Turie brehy (Fajgalská 10 a 12),  Hollého 4 Streda a piatok: Zumberská 1, OreÅ¡ie 34 Å tvrtok: Meisslova Utorok a piatok: ul. 1. mája, sídlisko Starý dvor (ul. Gorkého, Majakovského, PuÅ¡kinova), Mierová ul.,  Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh (ul. Bystrická, Bratislavská), sídlisko MuÅ¡kát (F.P.DrobiÅ¡eva, kpt. JaroÅ¡a, Trnavská, MuÅ¡kátová, Hroznova, Rulandská, Silvánová, Veltlínska, Å enkvická), KučiÅ¡dorfská dolina 7, Tehelná 5, K. Franklovej, E. Suchoňa Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne. VÝVOZ SEPARÁTOV (1100 l) - OBYVATELIA:   (VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ) MESIAC SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM Január 10, 24 7, 11, 18, 25 5, 10, 17, 24, 31 8 25 Február 7, 21 1, 8, 15, 22 7, 14, 21, 28 6 22 Marec 7, 21 1, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 11 29 Apríl 4, 17 5, 12, 20, 27 4, 11, 18, 26 8 25 Máj 3, 16, 30 4, 11, 17, 24, 31 3, 10, 16, 23, 30 9 23 Jún 13, 27 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 5 20 Júl 11, 25 6, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 10 18 August 8, 22 2, 9, 16, 23, 31 1, 8, 15, 22, 30 8 16 September 5, 19 6, 13, 20, 27 5, 12, 19, 26 2 12 Október 3, 17, 30 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31 9 10 November 14, 28 4, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 8 7 December 12, 26 6, 13, 20, 30 5, 12, 19, 27 6 5 VÝVOZ SEPARÁTOV Z RODINNÝCH DOMOV NA STIAHNUTIE: HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát PDF Verzia vhodná pre tlač, obsahuje vÅ¡etky okruhy. HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát ICS:OKRUH I,  OKRUH II A,  OKRUH II B,  OKRUH III A,  OKRUH III B,  OKRUH IV,  OKRUH VINICE Elektronická verzia harmonogramu vhodná pre použitie v PC, smartfónoch či tabletoch. Termíny sú konfigurované na celý rok / polrok vopred v čase o 6.00 - 7.00 h, resp. 5.00 - 6.00 h v letných mesiacoch. Upozornenie na vyloženie nádoby je nastavené 14 hodín vopred, t. z. o 16.00 h predchádzajúceho dňa. MOBILNÁ APLIKÁCIA ODVOZ ODPADUPrehľadný harmonogram odvozu odpadu. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniÅ¥ alebo vyložiÅ¥ kontajner na ulicu včas pred odvozom. Autor aplikácie: Branislav Kuliha.   UPOZORNENIE: Počas letných mesiacov Vás žiadame o vyloženie nádoby v Äase o 5.00 hod, v ostatných mesiacoch o 6.00 hod. OKRUH IUlice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Å tohla, F. P. DrobiÅ¡eva, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. JaroÅ¡a, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, MarkuÅ¡ova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Å afárikova, Å teberlova, Å vermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 14, 28 14 2 (streda), 21 2 (streda) Február 11, 25 11 25 18 Marec 11, 25 11, 18, 25 25 - Apríl 8, 23 (utorok) 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 23 (utorok) 1 Máj 6, 20 6, 13, 20, 27 20 13 Jún 3, 17 3, 10, 17, 24 17 24 Júl 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 22 - August 12, 26 5, 12, 19, 26 19 12 September 9, 23 2, 9, 16, 23, 30 16 23 Október 7, 21 7, 14, 28 21 - November 4, 18 11, 25 18 4 December 2, 16, 30 9 16 16 OKRUH II AUlice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Å enkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (streda), 15, 29 14 2 (streda), 21 2 (streda) Február 12, 26 11 25 18 Marec 12, 26 11, 18, 25 25 - Apríl 9, 24 (streda) 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 23 (utorok) 1 Máj 7, 21 6, 13, 20, 27 20 13 Jún 4, 18 3, 10, 17, 24 17 24 Júl 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 22 - August 13, 27 5, 12, 19, 26 19 12 September 10, 24 2, 9, 16, 23, 30 16 23 Október 8, 22 7, 14, 28 21 - November 5, 19 11, 25 18 4 December 3, 17, 31 9 16 16 OKRUH II BUlice: DobÅ¡inského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M. R. Å tefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod Lipou, Potočná, Radničné námestie, Sama Chalúpku, Sládkovičova, Slnečná, Å ancová, Å t. Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel. stanica. MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (streda), 15, 29 15 3 (Å¡tvrtok), 22 3 (Å¡tvrtok) Február 12, 26 12 26 19 Marec 12, 26 12, 19, 26 26 - Apríl 9, 24 (streda) 2, 9, 16, 24 (streda), 30 24 (streda) 2 Máj 7, 21 7, 14, 21, 28 21 14 Jún 4, 18 4, 11, 18, 25 18 25 Júl 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 23 - August 13, 27 6, 13, 20, 27 20 13 September 10, 24 3, 10, 17, 24 17 24 Október 8, 22 1, 8, 15, 29 22 - November 5, 19 12, 26 19 5 December 3, 17, 31 10 17 17 OKRUH III AUlice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta, Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 3 (Å¡tvrtok), 16, 30 15 3 (Å¡tvrtok), 22 3 (Å¡tvrtok) Február 13, 27 12 26 19 Marec 13, 27 12, 19, 26 26 - Apríl 10, 25 (Å¡tvrtok) 2, 9, 16, 24 (streda), 30 24 (streda) 2 Máj 9 (Å¡tvrtok), 22 7, 14, 21, 28 21 14 Jún 5, 19 4, 11, 18, 25 18 25 Júl 3, 17, 31 2, 9, 16, 23, 30 23 - August 14, 28 6, 13, 20, 27 20 13 September 11, 25 3, 10, 17, 24 17 24 Október 9, 23 1, 8, 15, 29 22 - November 6, 20 12, 26 19 5 December 4, 18 10 17 17 OKRUH III BUlice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová,  Nerudova, PuÅ¡kinova, Saulakova, SNP, Tehelná, Tolstého, Za dráhou MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 3 (Å¡tvrtok), 16, 30 16 4 (piatok), 23 4 (piatok) Február 13, 27 13 27 20 Marec 13, 27 13, 20, 27 27 - Apríl 10, 25 (Å¡tvrtok) 3, 10, 17, 25 (Å¡tvrtok) 25 (Å¡tvrtok) 3 Máj 9 (Å¡tvrtok), 22 2 a 9 (Å¡tvrtok), 15, 22, 29 22 15 Jún 5, 19 5, 12, 19, 26 19 26 Júl 3, 17, 31 3, 10, 17, 24, 31 24 - August 14, 28 7, 14, 21, 28 21 14 September 11, 25 4, 11, 18, 25 18 25 Október 9, 23 2, 9, 16, 30 23 - November 6, 20 13, 27 20 6 December 4, 18 11 18 18 OKRUH IVUlice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, LimbaÅ¡ská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, OreÅ¡ie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Å túrova, Trnková, Vinice 1, Za Panskou záhradou, Železničná MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 4 (piatok), 17, 31 16 4 (piatok), 23 4 (piatok) Február 14, 28 13 27 20 Marec 14, 28 13, 20, 27 27 - Apríl 11, 26 (piatok) 3, 10, 17, 25 (Å¡tvrtok) 25 (Å¡tvrtok) 3 Máj 10 (piatok), 23 2 a 9 (Å¡tvrtok), 15, 22, 29 22 15 Jún 6, 20 5, 12, 19, 26 19 26 Júl 4, 18 3, 10, 17, 24, 31 24 - August 1, 15, 30 (piatok) 7, 14, 21, 28 21 14 September 12, 26 4, 11, 18, 25 18 25 Október 10, 24 2, 9, 16, 30 23 - November 7, 21 13, 27 20 6 December 5, 19 11 18 18 OKRUH VINICE MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (vrece) PLASTY (vrece) PAPIER (vrece) Január 4, 18 18 18 Február 1, 15 15 15 Marec 1, 15, 29 29 29 Apríl 12, 26 26 26 Máj 10, 24 24 24 Jún 7, 21 21 21 Júl 4 (Å¡tvrtok), 19 19 19 August 2, 16, 30 30 30 September 13, 27 27 27 Október 11, 25 25 25 November 8, 22 22 22 December 6, 20 20 20 ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK Vývoz kontajnerov z rekreačných oblastí sa robí v utorok, čistenie okolo kontajnerov sa robí v stredu po vývoze.SLNEČNÉ ÚDOLIE (streda) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 3 (Å¡tvrtok), 9, 16, 23, 30 5 Február 6, 13, 20, 27 4 Marec 6, 13, 20, 27 4 Apríl 3 ,10, 17, 25 (Å¡tvrtok) 4 Máj 2 a 9 (Å¡tvrtok), 15, 22, 29 5 Jún 5, 12, 19, 26 4 Júl 3, 10, 17, 24, 31 5 August 7, 14, 21, 28 4 September 4, 11, 18, 25 4 Október 2, 9, 16, 23, 30 5 November 6, 13, 20, 27 4 December 4, 11, 18, 26 (Å¡tvrtok) 4 SPOLU 52   STUPY, KUČIÅ DORFSKÁ DOLINA (utorok) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 2 (streda), 8, 15, 22, 29 5 Február 5, 12, 19, 26 4 Marec 5, 12, 19, 26 4 Apríl 2, 9, 16, 24 (streda), 30 5 Máj 7, 14, 21, 28 4 Jún 4, 11, 18, 25 4 Júl 2, 9, 16, 23, 30 5 August 6, 13, 20, 27 4 September 3, 10, 17, 24 4 Október 1, 8, 15, 22, 29 5 November 5, 12, 19, 26 4 December 3, 10, 17, 23 (pondelok) 4 SPOLU 52 AKO NAKLADAŤ S ODPADMI: návod pre občanov mesta - verzia vhodná pre zobrazenie návod pre občanov mesta - verzia vhodná pre tlač (2x A4) Prosíme Vás o dôkladnejÅ¡ie triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za VaÅ¡u spoluprácu a účasÅ¥ pri triedení odpadov Vám ďakujeme. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => (object value omitted) [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => .flexbox {display: flex; flex-direction: column; padding-bottom: 10px;} @media(min-width:500px) { .flexbox {flex-flow: row nowrap;} .flexbox>div {width: 30%!important;} .flexbox>.1 {order: 1;} .flexbox>.2 {order: 2;} .flexbox>.3 {order: 3;} } @media screen and (max-width: 780px) { .rhide {display: none;} #odpadytable1 {font-size: 80%;} } #odpadytable1 {border-collapse: collapse; text-align: center;} #odpadytable1 td, #odpadytable1 th {border: 1px solid #ddd; padding: 3px; text-align: center;} #odpadytable1 tr:nth-child(even){background-color: #f8f8f8;} #odpadytable1 td:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 th:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 tr:hover {background-color: #eee;} #odpadytable1 th {padding-top: 6px; padding-bottom: 6px;} Za nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu (okrem biologického odpadu, textilu a oleja) zodpovedá, rieÅ¡i ho a financuje organizácia zodpovednosti výrobcov - NATUR-PACK, a.s. Táto spoločnosÅ¥ prevzala v zmysle zákona v r. 2016 systém triedenia zavedený Mestom. V roku 2019 zmenila intervaly vývozu papiera z rodinných domov aj napriek nesúhlasu zo strany Mesta. Kalendár je zostavený pre vývoz separátov papier, plasty, sklo, kovy a VKM  z rodinných domov aj zo sídlisk iba do pol roka, pre druhý polrok NATUR-PACK, a.s. prehodnotí intervaly vývozu, následne ich zverejníme.   VÝVOZ ZO SÍDLISK VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU: Pondelok a Å¡tvrtok: Sídlisko Sever (ul. Svätoplukova, Suvorovova, L. Novomeského), dona Sandtnera, Záhradná, M. R. Å tefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou,  Za hradbami, Hrnčiarska 2, Holubyho, Å ancova 4, 6, 8, 10, Kupeckého 74 Pondelok: Hrnčiarska-jasle, Å ancova 27, Moyzesova 4B, Sládkovičova BD Zora Streda: Turie brehy (Fajgalská 10 a 12),  Hollého 4 Streda a piatok: Zumberská 1, OreÅ¡ie 34 Å tvrtok: Meisslova Utorok a piatok: ul. 1. mája, sídlisko Starý dvor (ul. Gorkého, Majakovského, PuÅ¡kinova), Mierová ul.,  Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh (ul. Bystrická, Bratislavská), sídlisko MuÅ¡kát (F.P.DrobiÅ¡eva, kpt. JaroÅ¡a, Trnavská, MuÅ¡kátová, Hroznova, Rulandská, Silvánová, Veltlínska, Å enkvická), KučiÅ¡dorfská dolina 7, Tehelná 5, K. Franklovej, E. Suchoňa Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne. VÝVOZ SEPARÁTOV (1100 l) - OBYVATELIA:   (VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ) MESIAC SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM Január 10, 24 7, 11, 18, 25 5, 10, 17, 24, 31 8 25 Február 7, 21 1, 8, 15, 22 7, 14, 21, 28 6 22 Marec 7, 21 1, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 11 29 Apríl 4, 17 5, 12, 20, 27 4, 11, 18, 26 8 25 Máj 3, 16, 30 4, 11, 17, 24, 31 3, 10, 16, 23, 30 9 23 Jún 13, 27 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 5 20 Júl 11, 25 6, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 10 18 August 8, 22 2, 9, 16, 23, 31 1, 8, 15, 22, 30 8 16 September 5, 19 6, 13, 20, 27 5, 12, 19, 26 2 12 Október 3, 17, 30 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31 9 10 November 14, 28 4, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 8 7 December 12, 26 6, 13, 20, 30 5, 12, 19, 27 6 5 VÝVOZ SEPARÁTOV Z RODINNÝCH DOMOV NA STIAHNUTIE: HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát PDF Verzia vhodná pre tlač, obsahuje vÅ¡etky okruhy. HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát ICS:OKRUH I,  OKRUH II A,  OKRUH II B,  OKRUH III A,  OKRUH III B,  OKRUH IV,  OKRUH VINICE Elektronická verzia harmonogramu vhodná pre použitie v PC, smartfónoch či tabletoch. Termíny sú konfigurované na celý rok / polrok vopred v čase o 6.00 - 7.00 h, resp. 5.00 - 6.00 h v letných mesiacoch. Upozornenie na vyloženie nádoby je nastavené 14 hodín vopred, t. z. o 16.00 h predchádzajúceho dňa. MOBILNÁ APLIKÁCIA ODVOZ ODPADUPrehľadný harmonogram odvozu odpadu. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniÅ¥ alebo vyložiÅ¥ kontajner na ulicu včas pred odvozom. Autor aplikácie: Branislav Kuliha.   UPOZORNENIE: Počas letných mesiacov Vás žiadame o vyloženie nádoby v Äase o 5.00 hod, v ostatných mesiacoch o 6.00 hod. OKRUH IUlice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Å tohla, F. P. DrobiÅ¡eva, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. JaroÅ¡a, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, MarkuÅ¡ova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Å afárikova, Å teberlova, Å vermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 14, 28 14 2 (streda), 21 2 (streda) Február 11, 25 11 25 18 Marec 11, 25 11, 18, 25 25 - Apríl 8, 23 (utorok) 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 23 (utorok) 1 Máj 6, 20 6, 13, 20, 27 20 13 Jún 3, 17 3, 10, 17, 24 17 24 Júl 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 22 - August 12, 26 5, 12, 19, 26 19 12 September 9, 23 2, 9, 16, 23, 30 16 23 Október 7, 21 7, 14, 28 21 - November 4, 18 11, 25 18 4 December 2, 16, 30 9 16 16 OKRUH II AUlice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Å enkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (streda), 15, 29 14 2 (streda), 21 2 (streda) Február 12, 26 11 25 18 Marec 12, 26 11, 18, 25 25 - Apríl 9, 24 (streda) 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 23 (utorok) 1 Máj 7, 21 6, 13, 20, 27 20 13 Jún 4, 18 3, 10, 17, 24 17 24 Júl 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 22 - August 13, 27 5, 12, 19, 26 19 12 September 10, 24 2, 9, 16, 23, 30 16 23 Október 8, 22 7, 14, 28 21 - November 5, 19 11, 25 18 4 December 3, 17, 31 9 16 16 OKRUH II BUlice: DobÅ¡inského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M. R. Å tefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod Lipou, Potočná, Radničné námestie, Sama Chalúpku, Sládkovičova, Slnečná, Å ancová, Å t. Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel. stanica. MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (streda), 15, 29 15 3 (Å¡tvrtok), 22 3 (Å¡tvrtok) Február 12, 26 12 26 19 Marec 12, 26 12, 19, 26 26 - Apríl 9, 24 (streda) 2, 9, 16, 24 (streda), 30 24 (streda) 2 Máj 7, 21 7, 14, 21, 28 21 14 Jún 4, 18 4, 11, 18, 25 18 25 Júl 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 23 - August 13, 27 6, 13, 20, 27 20 13 September 10, 24 3, 10, 17, 24 17 24 Október 8, 22 1, 8, 15, 29 22 - November 5, 19 12, 26 19 5 December 3, 17, 31 10 17 17 OKRUH III AUlice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta, Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 3 (Å¡tvrtok), 16, 30 15 3 (Å¡tvrtok), 22 3 (Å¡tvrtok) Február 13, 27 12 26 19 Marec 13, 27 12, 19, 26 26 - Apríl 10, 25 (Å¡tvrtok) 2, 9, 16, 24 (streda), 30 24 (streda) 2 Máj 9 (Å¡tvrtok), 22 7, 14, 21, 28 21 14 Jún 5, 19 4, 11, 18, 25 18 25 Júl 3, 17, 31 2, 9, 16, 23, 30 23 - August 14, 28 6, 13, 20, 27 20 13 September 11, 25 3, 10, 17, 24 17 24 Október 9, 23 1, 8, 15, 29 22 - November 6, 20 12, 26 19 5 December 4, 18 10 17 17 OKRUH III BUlice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová,  Nerudova, PuÅ¡kinova, Saulakova, SNP, Tehelná, Tolstého, Za dráhou MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 3 (Å¡tvrtok), 16, 30 16 4 (piatok), 23 4 (piatok) Február 13, 27 13 27 20 Marec 13, 27 13, 20, 27 27 - Apríl 10, 25 (Å¡tvrtok) 3, 10, 17, 25 (Å¡tvrtok) 25 (Å¡tvrtok) 3 Máj 9 (Å¡tvrtok), 22 2 a 9 (Å¡tvrtok), 15, 22, 29 22 15 Jún 5, 19 5, 12, 19, 26 19 26 Júl 3, 17, 31 3, 10, 17, 24, 31 24 - August 14, 28 7, 14, 21, 28 21 14 September 11, 25 4, 11, 18, 25 18 25 Október 9, 23 2, 9, 16, 30 23 - November 6, 20 13, 27 20 6 December 4, 18 11 18 18 OKRUH IVUlice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, LimbaÅ¡ská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, OreÅ¡ie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Å túrova, Trnková, Vinice 1, Za Panskou záhradou, Železničná MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 4 (piatok), 17, 31 16 4 (piatok), 23 4 (piatok) Február 14, 28 13 27 20 Marec 14, 28 13, 20, 27 27 - Apríl 11, 26 (piatok) 3, 10, 17, 25 (Å¡tvrtok) 25 (Å¡tvrtok) 3 Máj 10 (piatok), 23 2 a 9 (Å¡tvrtok), 15, 22, 29 22 15 Jún 6, 20 5, 12, 19, 26 19 26 Júl 4, 18 3, 10, 17, 24, 31 24 - August 1, 15, 30 (piatok) 7, 14, 21, 28 21 14 September 12, 26 4, 11, 18, 25 18 25 Október 10, 24 2, 9, 16, 30 23 - November 7, 21 13, 27 20 6 December 5, 19 11 18 18 OKRUH VINICE MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (vrece) PLASTY (vrece) PAPIER (vrece) Január 4, 18 18 18 Február 1, 15 15 15 Marec 1, 15, 29 29 29 Apríl 12, 26 26 26 Máj 10, 24 24 24 Jún 7, 21 21 21 Júl 4 (Å¡tvrtok), 19 19 19 August 2, 16, 30 30 30 September 13, 27 27 27 Október 11, 25 25 25 November 8, 22 22 22 December 6, 20 20 20 ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK Vývoz kontajnerov z rekreačných oblastí sa robí v utorok, čistenie okolo kontajnerov sa robí v stredu po vývoze.SLNEČNÉ ÚDOLIE (streda) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 3 (Å¡tvrtok), 9, 16, 23, 30 5 Február 6, 13, 20, 27 4 Marec 6, 13, 20, 27 4 Apríl 3 ,10, 17, 25 (Å¡tvrtok) 4 Máj 2 a 9 (Å¡tvrtok), 15, 22, 29 5 Jún 5, 12, 19, 26 4 Júl 3, 10, 17, 24, 31 5 August 7, 14, 21, 28 4 September 4, 11, 18, 25 4 Október 2, 9, 16, 23, 30 5 November 6, 13, 20, 27 4 December 4, 11, 18, 26 (Å¡tvrtok) 4 SPOLU 52   STUPY, KUČIÅ DORFSKÁ DOLINA (utorok) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 2 (streda), 8, 15, 22, 29 5 Február 5, 12, 19, 26 4 Marec 5, 12, 19, 26 4 Apríl 2, 9, 16, 24 (streda), 30 5 Máj 7, 14, 21, 28 4 Jún 4, 11, 18, 25 4 Júl 2, 9, 16, 23, 30 5 August 6, 13, 20, 27 4 September 3, 10, 17, 24 4 Október 1, 8, 15, 22, 29 5 November 5, 12, 19, 26 4 December 3, 10, 17, 23 (pondelok) 4 SPOLU 52 AKO NAKLADAŤ S ODPADMI: návod pre občanov mesta - verzia vhodná pre zobrazenie návod pre občanov mesta - verzia vhodná pre tlač (2x A4) Prosíme Vás o dôkladnejÅ¡ie triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za VaÅ¡u spoluprácu a účasÅ¥ pri triedení odpadov Vám ďakujeme. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => .flexbox {display: flex; flex-direction: column; padding-bottom: 10px;} @media(min-width:500px) { .flexbox {flex-flow: row nowrap;} .flexbox>div {width: 30%!important;} .flexbox>.1 {order: 1;} .flexbox>.2 {order: 2;} .flexbox>.3 {order: 3;} } @media screen and (max-width: 780px) { .rhide {display: none;} #odpadytable1 {font-size: 80%;} } #odpadytable1 {border-collapse: collapse; text-align: center;} #odpadytable1 td, #odpadytable1 th {border: 1px solid #ddd; padding: 3px; text-align: center;} #odpadytable1 tr:nth-child(even){background-color: #f8f8f8;} #odpadytable1 td:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 th:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 tr:hover {background-color: #eee;} #odpadytable1 th {padding-top: 6px; padding-bottom: 6px;} Za nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu (okrem biologického odpadu, textilu a oleja) zodpovedá, rieÅ¡i ho a financuje organizácia zodpovednosti výrobcov - NATUR-PACK, a.s. Táto spoločnosÅ¥ prevzala v zmysle zákona v r. 2016 systém triedenia zavedený Mestom. V roku 2019 zmenila intervaly vývozu papiera z rodinných domov aj napriek nesúhlasu zo strany Mesta. Kalendár je zostavený pre vývoz separátov papier, plasty, sklo, kovy a VKM  z rodinných domov aj zo sídlisk iba do pol roka, pre druhý polrok NATUR-PACK, a.s. prehodnotí intervaly vývozu, následne ich zverejníme.   VÝVOZ ZO SÍDLISK VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU: Pondelok a Å¡tvrtok: Sídlisko Sever (ul. Svätoplukova, Suvorovova, L. Novomeského), dona Sandtnera, Záhradná, M. R. Å tefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou,  Za hradbami, Hrnčiarska 2, Holubyho, Å ancova 4, 6, 8, 10, Kupeckého 74 Pondelok: Hrnčiarska-jasle, Å ancova 27, Moyzesova 4B, Sládkovičova BD Zora Streda: Turie brehy (Fajgalská 10 a 12),  Hollého 4 Streda a piatok: Zumberská 1, OreÅ¡ie 34 Å tvrtok: Meisslova Utorok a piatok: ul. 1. mája, sídlisko Starý dvor (ul. Gorkého, Majakovského, PuÅ¡kinova), Mierová ul.,  Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh (ul. Bystrická, Bratislavská), sídlisko MuÅ¡kát (F.P.DrobiÅ¡eva, kpt. JaroÅ¡a, Trnavská, MuÅ¡kátová, Hroznova, Rulandská, Silvánová, Veltlínska, Å enkvická), KučiÅ¡dorfská dolina 7, Tehelná 5, K. Franklovej, E. Suchoňa Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne. VÝVOZ SEPARÁTOV (1100 l) - OBYVATELIA:   (VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ) MESIAC SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM Január 10, 24 7, 11, 18, 25 5, 10, 17, 24, 31 8 25 Február 7, 21 1, 8, 15, 22 7, 14, 21, 28 6 22 Marec 7, 21 1, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 11 29 Apríl 4, 17 5, 12, 20, 27 4, 11, 18, 26 8 25 Máj 3, 16, 30 4, 11, 17, 24, 31 3, 10, 16, 23, 30 9 23 Jún 13, 27 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 5 20 Júl 11, 25 6, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 10 18 August 8, 22 2, 9, 16, 23, 31 1, 8, 15, 22, 30 8 16 September 5, 19 6, 13, 20, 27 5, 12, 19, 26 2 12 Október 3, 17, 30 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31 9 10 November 14, 28 4, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 8 7 December 12, 26 6, 13, 20, 30 5, 12, 19, 27 6 5 VÝVOZ SEPARÁTOV Z RODINNÝCH DOMOV NA STIAHNUTIE: HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát PDF Verzia vhodná pre tlač, obsahuje vÅ¡etky okruhy. HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát ICS:OKRUH I,  OKRUH II A,  OKRUH II B,  OKRUH III A,  OKRUH III B,  OKRUH IV,  OKRUH VINICE Elektronická verzia harmonogramu vhodná pre použitie v PC, smartfónoch či tabletoch. Termíny sú konfigurované na celý rok / polrok vopred v čase o 6.00 - 7.00 h, resp. 5.00 - 6.00 h v letných mesiacoch. Upozornenie na vyloženie nádoby je nastavené 14 hodín vopred, t. z. o 16.00 h predchádzajúceho dňa. MOBILNÁ APLIKÁCIA ODVOZ ODPADUPrehľadný harmonogram odvozu odpadu. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniÅ¥ alebo vyložiÅ¥ kontajner na ulicu včas pred odvozom. Autor aplikácie: Branislav Kuliha.   UPOZORNENIE: Počas letných mesiacov Vás žiadame o vyloženie nádoby v Äase o 5.00 hod, v ostatných mesiacoch o 6.00 hod. OKRUH IUlice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Å tohla, F. P. DrobiÅ¡eva, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. JaroÅ¡a, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, MarkuÅ¡ova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Å afárikova, Å teberlova, Å vermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 14, 28 14 2 (streda), 21 2 (streda) Február 11, 25 11 25 18 Marec 11, 25 11, 18, 25 25 - Apríl 8, 23 (utorok) 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 23 (utorok) 1 Máj 6, 20 6, 13, 20, 27 20 13 Jún 3, 17 3, 10, 17, 24 17 24 Júl 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 22 - August 12, 26 5, 12, 19, 26 19 12 September 9, 23 2, 9, 16, 23, 30 16 23 Október 7, 21 7, 14, 28 21 - November 4, 18 11, 25 18 4 December 2, 16, 30 9 16 16 OKRUH II AUlice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Å enkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (streda), 15, 29 14 2 (streda), 21 2 (streda) Február 12, 26 11 25 18 Marec 12, 26 11, 18, 25 25 - Apríl 9, 24 (streda) 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 23 (utorok) 1 Máj 7, 21 6, 13, 20, 27 20 13 Jún 4, 18 3, 10, 17, 24 17 24 Júl 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 22 - August 13, 27 5, 12, 19, 26 19 12 September 10, 24 2, 9, 16, 23, 30 16 23 Október 8, 22 7, 14, 28 21 - November 5, 19 11, 25 18 4 December 3, 17, 31 9 16 16 OKRUH II BUlice: DobÅ¡inského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M. R. Å tefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod Lipou, Potočná, Radničné námestie, Sama Chalúpku, Sládkovičova, Slnečná, Å ancová, Å t. Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel. stanica. MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (streda), 15, 29 15 3 (Å¡tvrtok), 22 3 (Å¡tvrtok) Február 12, 26 12 26 19 Marec 12, 26 12, 19, 26 26 - Apríl 9, 24 (streda) 2, 9, 16, 24 (streda), 30 24 (streda) 2 Máj 7, 21 7, 14, 21, 28 21 14 Jún 4, 18 4, 11, 18, 25 18 25 Júl 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 23 - August 13, 27 6, 13, 20, 27 20 13 September 10, 24 3, 10, 17, 24 17 24 Október 8, 22 1, 8, 15, 29 22 - November 5, 19 12, 26 19 5 December 3, 17, 31 10 17 17 OKRUH III AUlice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta, Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 3 (Å¡tvrtok), 16, 30 15 3 (Å¡tvrtok), 22 3 (Å¡tvrtok) Február 13, 27 12 26 19 Marec 13, 27 12, 19, 26 26 - Apríl 10, 25 (Å¡tvrtok) 2, 9, 16, 24 (streda), 30 24 (streda) 2 Máj 9 (Å¡tvrtok), 22 7, 14, 21, 28 21 14 Jún 5, 19 4, 11, 18, 25 18 25 Júl 3, 17, 31 2, 9, 16, 23, 30 23 - August 14, 28 6, 13, 20, 27 20 13 September 11, 25 3, 10, 17, 24 17 24 Október 9, 23 1, 8, 15, 29 22 - November 6, 20 12, 26 19 5 December 4, 18 10 17 17 OKRUH III BUlice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová,  Nerudova, PuÅ¡kinova, Saulakova, SNP, Tehelná, Tolstého, Za dráhou MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 3 (Å¡tvrtok), 16, 30 16 4 (piatok), 23 4 (piatok) Február 13, 27 13 27 20 Marec 13, 27 13, 20, 27 27 - Apríl 10, 25 (Å¡tvrtok) 3, 10, 17, 25 (Å¡tvrtok) 25 (Å¡tvrtok) 3 Máj 9 (Å¡tvrtok), 22 2 a 9 (Å¡tvrtok), 15, 22, 29 22 15 Jún 5, 19 5, 12, 19, 26 19 26 Júl 3, 17, 31 3, 10, 17, 24, 31 24 - August 14, 28 7, 14, 21, 28 21 14 September 11, 25 4, 11, 18, 25 18 25 Október 9, 23 2, 9, 16, 30 23 - November 6, 20 13, 27 20 6 December 4, 18 11 18 18 OKRUH IVUlice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, LimbaÅ¡ská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, OreÅ¡ie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Å túrova, Trnková, Vinice 1, Za Panskou záhradou, Železničná MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 4 (piatok), 17, 31 16 4 (piatok), 23 4 (piatok) Február 14, 28 13 27 20 Marec 14, 28 13, 20, 27 27 - Apríl 11, 26 (piatok) 3, 10, 17, 25 (Å¡tvrtok) 25 (Å¡tvrtok) 3 Máj 10 (piatok), 23 2 a 9 (Å¡tvrtok), 15, 22, 29 22 15 Jún 6, 20 5, 12, 19, 26 19 26 Júl 4, 18 3, 10, 17, 24, 31 24 - August 1, 15, 30 (piatok) 7, 14, 21, 28 21 14 September 12, 26 4, 11, 18, 25 18 25 Október 10, 24 2, 9, 16, 30 23 - November 7, 21 13, 27 20 6 December 5, 19 11 18 18 OKRUH VINICE MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (vrece) PLASTY (vrece) PAPIER (vrece) Január 4, 18 18 18 Február 1, 15 15 15 Marec 1, 15, 29 29 29 Apríl 12, 26 26 26 Máj 10, 24 24 24 Jún 7, 21 21 21 Júl 4 (Å¡tvrtok), 19 19 19 August 2, 16, 30 30 30 September 13, 27 27 27 Október 11, 25 25 25 November 8, 22 22 22 December 6, 20 20 20 ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK Vývoz kontajnerov z rekreačných oblastí sa robí v utorok, čistenie okolo kontajnerov sa robí v stredu po vývoze.SLNEČNÉ ÚDOLIE (streda) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 3 (Å¡tvrtok), 9, 16, 23, 30 5 Február 6, 13, 20, 27 4 Marec 6, 13, 20, 27 4 Apríl 3 ,10, 17, 25 (Å¡tvrtok) 4 Máj 2 a 9 (Å¡tvrtok), 15, 22, 29 5 Jún 5, 12, 19, 26 4 Júl 3, 10, 17, 24, 31 5 August 7, 14, 21, 28 4 September 4, 11, 18, 25 4 Október 2, 9, 16, 23, 30 5 November 6, 13, 20, 27 4 December 4, 11, 18, 26 (Å¡tvrtok) 4 SPOLU 52   STUPY, KUČIÅ DORFSKÁ DOLINA (utorok) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 2 (streda), 8, 15, 22, 29 5 Február 5, 12, 19, 26 4 Marec 5, 12, 19, 26 4 Apríl 2, 9, 16, 24 (streda), 30 5 Máj 7, 14, 21, 28 4 Jún 4, 11, 18, 25 4 Júl 2, 9, 16, 23, 30 5 August 6, 13, 20, 27 4 September 3, 10, 17, 24 4 Október 1, 8, 15, 22, 29 5 November 5, 12, 19, 26 4 December 3, 10, 17, 23 (pondelok) 4 SPOLU 52 AKO NAKLADAŤ S ODPADMI: návod pre občanov mesta - verzia vhodná pre zobrazenie návod pre občanov mesta - verzia vhodná pre tlač (2x A4) Prosíme Vás o dôkladnejÅ¡ie triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za VaÅ¡u spoluprácu a účasÅ¥ pri triedení odpadov Vám ďakujeme. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => .flexbox {display: flex; flex-direction: column; padding-bottom: 10px;} @media(min-width:500px) { .flexbox {flex-flow: row nowrap;} .flexbox>div {width: 30%!important;} .flexbox>.1 {order: 1;} .flexbox>.2 {order: 2;} .flexbox>.3 {order: 3;} } @media screen and (max-width: 780px) { .rhide {display: none;} #odpadytable1 {font-size: 80%;} } #odpadytable1 {border-collapse: collapse; text-align: center;} #odpadytable1 td, #odpadytable1 th {border: 1px solid #ddd; padding: 3px; text-align: center;} #odpadytable1 tr:nth-child(even){background-color: #f8f8f8;} #odpadytable1 td:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 th:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 tr:hover {background-color: #eee;} #odpadytable1 th {padding-top: 6px; padding-bottom: 6px;} Za nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu (okrem biologického odpadu, textilu a oleja) zodpovedá, rieÅ¡i ho a financuje organizácia zodpovednosti výrobcov - NATUR-PACK, a.s. Táto spoločnosÅ¥ prevzala v zmysle zákona v r. 2016 systém triedenia zavedený Mestom. V roku 2019 zmenila intervaly vývozu papiera z rodinných domov aj napriek nesúhlasu zo strany Mesta. Kalendár je zostavený pre vývoz separátov papier, plasty, sklo, kovy a VKM  z rodinných domov aj zo sídlisk iba do pol roka, pre druhý polrok NATUR-PACK, a.s. prehodnotí intervaly vývozu, následne ich zverejníme.   VÝVOZ ZO SÍDLISK VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU: Pondelok a Å¡tvrtok: Sídlisko Sever (ul. Svätoplukova, Suvorovova, L. Novomeského), dona Sandtnera, Záhradná, M. R. Å tefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou,  Za hradbami, Hrnčiarska 2, Holubyho, Å ancova 4, 6, 8, 10, Kupeckého 74 Pondelok: Hrnčiarska-jasle, Å ancova 27, Moyzesova 4B, Sládkovičova BD Zora Streda: Turie brehy (Fajgalská 10 a 12),  Hollého 4 Streda a piatok: Zumberská 1, OreÅ¡ie 34 Å tvrtok: Meisslova Utorok a piatok: ul. 1. mája, sídlisko Starý dvor (ul. Gorkého, Majakovského, PuÅ¡kinova), Mierová ul.,  Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh (ul. Bystrická, Bratislavská), sídlisko MuÅ¡kát (F.P.DrobiÅ¡eva, kpt. JaroÅ¡a, Trnavská, MuÅ¡kátová, Hroznova, Rulandská, Silvánová, Veltlínska, Å enkvická), KučiÅ¡dorfská dolina 7, Tehelná 5, K. Franklovej, E. Suchoňa Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne. VÝVOZ SEPARÁTOV (1100 l) - OBYVATELIA:   (VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ) MESIAC SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM Január 10, 24 7, 11, 18, 25 5, 10, 17, 24, 31 8 25 Február 7, 21 1, 8, 15, 22 7, 14, 21, 28 6 22 Marec 7, 21 1, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 11 29 Apríl 4, 17 5, 12, 20, 27 4, 11, 18, 26 8 25 Máj 3, 16, 30 4, 11, 17, 24, 31 3, 10, 16, 23, 30 9 23 Jún 13, 27 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 5 20 Júl 11, 25 6, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 10 18 August 8, 22 2, 9, 16, 23, 31 1, 8, 15, 22, 30 8 16 September 5, 19 6, 13, 20, 27 5, 12, 19, 26 2 12 Október 3, 17, 30 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31 9 10 November 14, 28 4, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 8 7 December 12, 26 6, 13, 20, 30 5, 12, 19, 27 6 5 VÝVOZ SEPARÁTOV Z RODINNÝCH DOMOV NA STIAHNUTIE: HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát PDF Verzia vhodná pre tlač, obsahuje vÅ¡etky okruhy. HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát ICS:OKRUH I,  OKRUH II A,  OKRUH II B,  OKRUH III A,  OKRUH III B,  OKRUH IV,  OKRUH VINICE Elektronická verzia harmonogramu vhodná pre použitie v PC, smartfónoch či tabletoch. Termíny sú konfigurované na celý rok / polrok vopred v čase o 6.00 - 7.00 h, resp. 5.00 - 6.00 h v letných mesiacoch. Upozornenie na vyloženie nádoby je nastavené 14 hodín vopred, t. z. o 16.00 h predchádzajúceho dňa. MOBILNÁ APLIKÁCIA ODVOZ ODPADUPrehľadný harmonogram odvozu odpadu. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniÅ¥ alebo vyložiÅ¥ kontajner na ulicu včas pred odvozom. Autor aplikácie: Branislav Kuliha.   UPOZORNENIE: Počas letných mesiacov Vás žiadame o vyloženie nádoby v Äase o 5.00 hod, v ostatných mesiacoch o 6.00 hod. OKRUH IUlice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Å tohla, F. P. DrobiÅ¡eva, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. JaroÅ¡a, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, MarkuÅ¡ova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Å afárikova, Å teberlova, Å vermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 14, 28 14 2 (streda), 21 2 (streda) Február 11, 25 11 25 18 Marec 11, 25 11, 18, 25 25 - Apríl 8, 23 (utorok) 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 23 (utorok) 1 Máj 6, 20 6, 13, 20, 27 20 13 Jún 3, 17 3, 10, 17, 24 17 24 Júl 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 22 - August 12, 26 5, 12, 19, 26 19 12 September 9, 23 2, 9, 16, 23, 30 16 23 Október 7, 21 7, 14, 28 21 - November 4, 18 11, 25 18 4 December 2, 16, 30 9 16 16 OKRUH II AUlice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Å enkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (streda), 15, 29 14 2 (streda), 21 2 (streda) Február 12, 26 11 25 18 Marec 12, 26 11, 18, 25 25 - Apríl 9, 24 (streda) 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 23 (utorok) 1 Máj 7, 21 6, 13, 20, 27 20 13 Jún 4, 18 3, 10, 17, 24 17 24 Júl 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 22 - August 13, 27 5, 12, 19, 26 19 12 September 10, 24 2, 9, 16, 23, 30 16 23 Október 8, 22 7, 14, 28 21 - November 5, 19 11, 25 18 4 December 3, 17, 31 9 16 16 OKRUH II BUlice: DobÅ¡inského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M. R. Å tefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod Lipou, Potočná, Radničné námestie, Sama Chalúpku, Sládkovičova, Slnečná, Å ancová, Å t. Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel. stanica. MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (streda), 15, 29 15 3 (Å¡tvrtok), 22 3 (Å¡tvrtok) Február 12, 26 12 26 19 Marec 12, 26 12, 19, 26 26 - Apríl 9, 24 (streda) 2, 9, 16, 24 (streda), 30 24 (streda) 2 Máj 7, 21 7, 14, 21, 28 21 14 Jún 4, 18 4, 11, 18, 25 18 25 Júl 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 23 - August 13, 27 6, 13, 20, 27 20 13 September 10, 24 3, 10, 17, 24 17 24 Október 8, 22 1, 8, 15, 29 22 - November 5, 19 12, 26 19 5 December 3, 17, 31 10 17 17 OKRUH III AUlice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta, Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 3 (Å¡tvrtok), 16, 30 15 3 (Å¡tvrtok), 22 3 (Å¡tvrtok) Február 13, 27 12 26 19 Marec 13, 27 12, 19, 26 26 - Apríl 10, 25 (Å¡tvrtok) 2, 9, 16, 24 (streda), 30 24 (streda) 2 Máj 9 (Å¡tvrtok), 22 7, 14, 21, 28 21 14 Jún 5, 19 4, 11, 18, 25 18 25 Júl 3, 17, 31 2, 9, 16, 23, 30 23 - August 14, 28 6, 13, 20, 27 20 13 September 11, 25 3, 10, 17, 24 17 24 Október 9, 23 1, 8, 15, 29 22 - November 6, 20 12, 26 19 5 December 4, 18 10 17 17 OKRUH III BUlice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová,  Nerudova, PuÅ¡kinova, Saulakova, SNP, Tehelná, Tolstého, Za dráhou MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 3 (Å¡tvrtok), 16, 30 16 4 (piatok), 23 4 (piatok) Február 13, 27 13 27 20 Marec 13, 27 13, 20, 27 27 - Apríl 10, 25 (Å¡tvrtok) 3, 10, 17, 25 (Å¡tvrtok) 25 (Å¡tvrtok) 3 Máj 9 (Å¡tvrtok), 22 2 a 9 (Å¡tvrtok), 15, 22, 29 22 15 Jún 5, 19 5, 12, 19, 26 19 26 Júl 3, 17, 31 3, 10, 17, 24, 31 24 - August 14, 28 7, 14, 21, 28 21 14 September 11, 25 4, 11, 18, 25 18 25 Október 9, 23 2, 9, 16, 30 23 - November 6, 20 13, 27 20 6 December 4, 18 11 18 18 OKRUH IVUlice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, LimbaÅ¡ská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, OreÅ¡ie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Å túrova, Trnková, Vinice 1, Za Panskou záhradou, Železničná MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 4 (piatok), 17, 31 16 4 (piatok), 23 4 (piatok) Február 14, 28 13 27 20 Marec 14, 28 13, 20, 27 27 - Apríl 11, 26 (piatok) 3, 10, 17, 25 (Å¡tvrtok) 25 (Å¡tvrtok) 3 Máj 10 (piatok), 23 2 a 9 (Å¡tvrtok), 15, 22, 29 22 15 Jún 6, 20 5, 12, 19, 26 19 26 Júl 4, 18 3, 10, 17, 24, 31 24 - August 1, 15, 30 (piatok) 7, 14, 21, 28 21 14 September 12, 26 4, 11, 18, 25 18 25 Október 10, 24 2, 9, 16, 30 23 - November 7, 21 13, 27 20 6 December 5, 19 11 18 18 OKRUH VINICE MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (vrece) PLASTY (vrece) PAPIER (vrece) Január 4, 18 18 18 Február 1, 15 15 15 Marec 1, 15, 29 29 29 Apríl 12, 26 26 26 Máj 10, 24 24 24 Jún 7, 21 21 21 Júl 4 (Å¡tvrtok), 19 19 19 August 2, 16, 30 30 30 September 13, 27 27 27 Október 11, 25 25 25 November 8, 22 22 22 December 6, 20 20 20 ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK Vývoz kontajnerov z rekreačných oblastí sa robí v utorok, čistenie okolo kontajnerov sa robí v stredu po vývoze.SLNEČNÉ ÚDOLIE (streda) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 3 (Å¡tvrtok), 9, 16, 23, 30 5 Február 6, 13, 20, 27 4 Marec 6, 13, 20, 27 4 Apríl 3 ,10, 17, 25 (Å¡tvrtok) 4 Máj 2 a 9 (Å¡tvrtok), 15, 22, 29 5 Jún 5, 12, 19, 26 4 Júl 3, 10, 17, 24, 31 5 August 7, 14, 21, 28 4 September 4, 11, 18, 25 4 Október 2, 9, 16, 23, 30 5 November 6, 13, 20, 27 4 December 4, 11, 18, 26 (Å¡tvrtok) 4 SPOLU 52   STUPY, KUČIÅ DORFSKÁ DOLINA (utorok) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 2 (streda), 8, 15, 22, 29 5 Február 5, 12, 19, 26 4 Marec 5, 12, 19, 26 4 Apríl 2, 9, 16, 24 (streda), 30 5 Máj 7, 14, 21, 28 4 Jún 4, 11, 18, 25 4 Júl 2, 9, 16, 23, 30 5 August 6, 13, 20, 27 4 September 3, 10, 17, 24 4 Október 1, 8, 15, 22, 29 5 November 5, 12, 19, 26 4 December 3, 10, 17, 23 (pondelok) 4 SPOLU 52 AKO NAKLADAŤ S ODPADMI: návod pre občanov mesta - verzia vhodná pre zobrazenie návod pre občanov mesta - verzia vhodná pre tlač (2x A4) Prosíme Vás o dôkladnejÅ¡ie triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za VaÅ¡u spoluprácu a účasÅ¥ pri triedení odpadov Vám ďakujeme. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Kalendár vývozu odpadov v roku 2019

Táto informácia bola publikovaná od 21. 12. 2018 do 31. 12. 2019

Za nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu (okrem biologického odpadu, textilu a oleja) zodpovedá, rieši ho a financuje organizácia zodpovednosti výrobcov - NATUR-PACK, a.s. Táto spoločnosť prevzala v zmysle zákona v r. 2016 systém triedenia zavedený Mestom. V roku 2019 zmenila intervaly vývozu papiera z rodinných domov aj napriek nesúhlasu zo strany Mesta. Kalendár je zostavený pre vývoz separátov papier, plasty, sklo, kovy a VKM  z rodinných domov aj zo sídlisk iba do pol roka, pre druhý polrok NATUR-PACK, a.s. prehodnotí intervaly vývozu, následne ich zverejníme.
 

VÝVOZ ZO SÍDLISK


VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU:

Pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever (ul. Svätoplukova, Suvorovova, L. Novomeského), dona Sandtnera, Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou,  Za hradbami, Hrnčiarska 2, Holubyho, Šancova 4, 6, 8, 10, Kupeckého 74

Pondelok: Hrnčiarska-jasle, Šancova 27, Moyzesova 4B, Sládkovičova BD Zora

Streda: Turie brehy (Fajgalská 10 a 12),  Hollého 4

Streda a piatok: Zumberská 1, Orešie 34

Štvrtok: Meisslova

Utorok a piatok: ul. 1. mája, sídlisko Starý dvor (ul. Gorkého, Majakovského, Puškinova), Mierová ul.,  Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh (ul. Bystrická, Bratislavská), sídlisko Muškát (F.P.Drobiševa, kpt. Jaroša, Trnavská, Muškátová, Hroznova, Rulandská, Silvánová, Veltlínska, Šenkvická), Kučišdorfská dolina 7, Tehelná 5, K. Franklovej, E. Suchoňa

Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.


VÝVOZ SEPARÁTOV (1100 l) - OBYVATELIA:   ( VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ)

MESIAC SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM
Január 10, 24 7, 11, 18, 25 5, 10, 17, 24, 31 8 25
Február 7, 21 1, 8, 15, 22 7, 14, 21, 28 6 22
Marec 7, 21 1, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 11 29
Apríl 4, 17 5, 12, 20, 27 4, 11, 18, 26 8 25
Máj 3, 16, 30 4, 11, 17, 24, 31 3, 10, 16, 23, 30 9 23
Jún 13, 27 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 5 20
Júl 11, 25 6, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 10 18
August 8, 22 2, 9, 16, 23, 31 1, 8, 15, 22, 30 8 16
September 5, 19 6, 13, 20, 27 5, 12, 19, 26 2 12
Október 3, 17, 30 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31 9 10
November 14, 28 4, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 8 7
December 12, 26 6, 13, 20, 30 5, 12, 19, 27 6 5

VÝVOZ SEPARÁTOV Z RODINNÝCH DOMOV

NA STIAHNUTIE:

 • HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát PDF
  Verzia vhodná pre tlač, obsahuje všetky okruhy.
 • HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát ICS:
  OKRUH IOKRUH II AOKRUH II BOKRUH III AOKRUH III BOKRUH IVOKRUH VINICE

  Elektronická verzia harmonogramu vhodná pre použitie v PC, smartfónoch či tabletoch.
  Termíny sú konfigurované na celý rok / polrok vopred v čase o 6.00 - 7.00 h, resp. 5.00 - 6.00 h v letných mesiacoch. Upozornenie na vyloženie nádoby je nastavené 14 hodín vopred, t. z. o 16.00 h predchádzajúceho dňa.
 • MOBILNÁ APLIKÁCIA ODVOZ ODPADU
  Teraz na Google PlayPrehľadný harmonogram odvozu odpadu. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniť alebo vyložiť kontajner na ulicu včas pred odvozom. Autor aplikácie: Branislav Kuliha.

 

UPOZORNENIE: Počas letných mesiacov Vás žiadame o vyloženie nádoby v čase o 5.00 hod, v ostatných mesiacoch o 6.00 hod.

OKRUH I
Ulice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Šafárikova, Šteberlova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 14, 28 14 2 (streda), 21 2 (streda)
Február 11, 25 11 25 18
Marec 11, 25 11, 18, 25 25 -
Apríl 8, 23 (utorok) 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 23 (utorok) 1
Máj 6, 20 6, 13, 20, 27 20 13
Jún 3, 17 3, 10, 17, 24 17 24
Júl 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 22 -
August 12, 26 5, 12, 19, 26 19 12
September 9, 23 2, 9, 16, 23, 30 16 23
Október 7, 21 7, 14, 28 21 -
November 4, 18 11, 25 18 4
December 2, 16, 30 9 16 16

OKRUH II A
Ulice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 2 (streda), 15, 29 14 2 (streda), 21 2 (streda)
Február 12, 26 11 25 18
Marec 12, 26 11, 18, 25 25 -
Apríl 9, 24 (streda) 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 23 (utorok) 1
Máj 7, 21 6, 13, 20, 27 20 13
Jún 4, 18 3, 10, 17, 24 17 24
Júl 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 22 -
August 13, 27 5, 12, 19, 26 19 12
September 10, 24 2, 9, 16, 23, 30 16 23
Október 8, 22 7, 14, 28 21 -
November 5, 19 11, 25 18 4
December 3, 17, 31 9 16 16

OKRUH II B
Ulice: Dobšinského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M. R. Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod Lipou, Potočná, Radničné námestie, Sama Chalúpku, Sládkovičova, Slnečná, Šancová, Št. Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel. stanica.

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 2 (streda), 15, 29 15 3 (štvrtok), 22 3 (štvrtok)
Február 12, 26 12 26 19
Marec 12, 26 12, 19, 26 26 -
Apríl 9, 24 (streda) 2, 9, 16, 24 (streda), 30 24 (streda) 2
Máj 7, 21 7, 14, 21, 28 21 14
Jún 4, 18 4, 11, 18, 25 18 25
Júl 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 23 -
August 13, 27 6, 13, 20, 27 20 13
September 10, 24 3, 10, 17, 24 17 24
Október 8, 22 1, 8, 15, 29 22 -
November 5, 19 12, 26 19 5
December 3, 17, 31 10 17 17

OKRUH III A
Ulice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta,
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 3 (štvrtok), 16, 30 15 3 (štvrtok), 22 3 (štvrtok)
Február 13, 27 12 26 19
Marec 13, 27 12, 19, 26 26 -
Apríl 10, 25 (štvrtok) 2, 9, 16, 24 (streda), 30 24 (streda) 2
Máj 9 (štvrtok), 22 7, 14, 21, 28 21 14
Jún 5, 19 4, 11, 18, 25 18 25
Júl 3, 17, 31 2, 9, 16, 23, 30 23 -
August 14, 28 6, 13, 20, 27 20 13
September 11, 25 3, 10, 17, 24 17 24
Október 9, 23 1, 8, 15, 29 22 -
November 6, 20 12, 26 19 5
December 4, 18 10 17 17

OKRUH III B
Ulice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová,  Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP, Tehelná, Tolstého, Za dráhou

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 3 (štvrtok), 16, 30 16 4 (piatok), 23 4 (piatok)
Február 13, 27 13 27 20
Marec 13, 27 13, 20, 27 27 -
Apríl 10, 25 (štvrtok) 3, 10, 17, 25 (štvrtok) 25 (štvrtok) 3
Máj 9 (štvrtok), 22 2 a 9 (štvrtok), 15, 22, 29 22 15
Jún 5, 19 5, 12, 19, 26 19 26
Júl 3, 17, 31 3, 10, 17, 24, 31 24 -
August 14, 28 7, 14, 21, 28 21 14
September 11, 25 4, 11, 18, 25 18 25
Október 9, 23 2, 9, 16, 30 23 -
November 6, 20 13, 27 20 6
December 4, 18 11 18 18

OKRUH IV
Ulice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Štúrova, Trnková, Vinice 1, Za Panskou záhradou, Železničná

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 4 (piatok), 17, 31 16 4 (piatok), 23 4 (piatok)
Február 14, 28 13 27 20
Marec 14, 28 13, 20, 27 27 -
Apríl 11, 26 (piatok) 3, 10, 17, 25 (štvrtok) 25 (štvrtok) 3
Máj 10 (piatok), 23 2 a 9 (štvrtok), 15, 22, 29 22 15
Jún 6, 20 5, 12, 19, 26 19 26
Júl 4, 18 3, 10, 17, 24, 31 24 -
August 1, 15, 30 (piatok) 7, 14, 21, 28 21 14
September 12, 26 4, 11, 18, 25 18 25
Október 10, 24 2, 9, 16, 30 23 -
November 7, 21 13, 27 20 6
December 5, 19 11 18 18

OKRUH VINICE

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(vrece)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(vrece)
Január 4, 18 18 18
Február 1, 15 15 15
Marec 1, 15, 29 29 29
Apríl 12, 26 26 26
Máj 10, 24 24 24
Jún 7, 21 21 21
Júl 4 (štvrtok), 19 19 19
August 2, 16, 30 30 30
September 13, 27 27 27
Október 11, 25 25 25
November 8, 22 22 22
December 6, 20 20 20

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK
Vývoz kontajnerov z rekreačných oblastí sa robí v utorok, čistenie okolo kontajnerov sa robí v stredu po vývoze.

SLNEČNÉ ÚDOLIE (streda)
MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV
Január 3 (štvrtok), 9, 16, 23, 30 5
Február 6, 13, 20, 27 4
Marec 6, 13, 20, 27 4
Apríl 3 ,10, 17, 25 (štvrtok) 4
Máj 2 a 9 (štvrtok), 15, 22, 29 5
Jún 5, 12, 19, 26 4
Júl 3, 10, 17, 24, 31 5
August 7, 14, 21, 28 4
September 4, 11, 18, 25 4
Október 2, 9, 16, 23, 30 5
November 6, 13, 20, 27 4
December 4, 11, 18, 26 (štvrtok) 4
SPOLU 52

 

STUPY, KUČIŠDORFSKÁ DOLINA (utorok)
MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV
Január 2 (streda), 8, 15, 22, 29 5
Február 5, 12, 19, 26 4
Marec 5, 12, 19, 26 4
Apríl 2, 9, 16, 24 (streda), 30 5
Máj 7, 14, 21, 28 4
Jún 4, 11, 18, 25 4
Júl 2, 9, 16, 23, 30 5
August 6, 13, 20, 27 4
September 3, 10, 17, 24 4
Október 1, 8, 15, 22, 29 5
November 5, 12, 19, 26 4
December 3, 10, 17, 23 (pondelok) 4
SPOLU 52


AKO NAKLADAŤ S ODPADMI:
Ako nakladať s odpadmi - návod pre občanov

Prosíme Vás o dôkladnejšie triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.