DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok sa zapojilo do súťaží spoločností LIDL SLOVENSKO a KAUFLAND Slovenská republika o realizáciu mestskej zelenej oddychovej zóny, tzv. Čistinky a K Park-u - miesta pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu. O tom, či sa nám podarí vyhraÅ¥, môžete rozhodnúť aj vy. Stačí, keď za naÅ¡e mesto po splnení podmienok zahlasujete na stránke www.lidl.sk/cistinka (od 15. augusta) a na stránke www.kauflandpark.sk (od 25. augusta). O priazeň ľudí sa Pezinok uchádza v súťaži obchodného reÅ¥azca LIDL v dvoch lokalitách - na sídlisku Juh a Sever. Tieto miesta vybralo mesto preto, že najlepÅ¡ie spĺňali podmienky reÅ¥azca- minimálna plocha 675 m² ( 4 moduly), súčasÅ¥ zastavaného územia, dostupnosÅ¥ do prevádzky LIDL a vhodná  infraÅ¡truktúra (siete, dopravné napojenie, dostupnosÅ¥ a podobne). V jednej z nich sa v prípade, že budeme úspeÅ¡ní, zrealizuje moderný zelený verejný priestor o výmere 675 m² s výberom 4 funkčných modulov. Vizuál si môžete pozrieÅ¥ na obrázkoch. HlasovaÅ¥ bude môcÅ¥ každý zákazník, ktorý si v termíne od 15.8.2022 zakúpi v predajni Lidl tovar v hodnote minimálne 20 eur. Pri pokladni obdrží  hlasovaciu kartičku za každých ďalších 20 eur hodnoty nákupu. Počet kartičiek sa násobí výškou hodnoty nákupu. Prostredníctvom unikátneho kódu bude maÅ¥ zákazník možnosÅ¥ odovzdaÅ¥ svoj hlas vybranému mestu. Zadávanie kódov a hlasovanie bude prebiehaÅ¥ na webovej stránke www.lidl.sk/cistinka. ZvíťaziÅ¥ môže až 5 samospráv s najvyšším počtom hlasov.  Mesto sa rovnako zapojilo do súťaže so spoločnosÅ¥ou KAUFLAND, ktorá prináša do miest priestor pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu - K Park.  VyrásÅ¥ môže až  v 7 mestách. Ak bude Pezinok úspeÅ¡ný, mesto plánuje K Park postaviÅ¥ na sídlisku Juh v blízkosti ulíc Bystrická a Obrancov mieru. HlasovaÅ¥ bude možné v termíne od 25. augusta do 5. októbra prostredníctvom stránky www.kauflandpark.sk, kde je potrebná registrácia s emailovou adresou. Pokiaľ má hlasujúci na stránke vytvorený účet, prihlási sa doň a následne bude vyzvaný na zadanie telefónneho čísla, na ktoré bude zaslaná overovacia SMS s vygenerovaným kódom. Po zadaní správneho kódu sa dokončí registrácia. NávÅ¡tevník môže hlasovaÅ¥ za jeden deň iba jedenkrát. Vizualizáciu K-PARKU nájdete na obrázkoch nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate robiÅ¥ z Pezinka krajÅ¡ie miesto pre život. Ambíciou mesta je vybudovaÅ¥ jedno veľké centrálne ihrisko ako napríklad Aktívny park Za hradbami v každej mestskej časti. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok sa zapojilo do súťaží spoločností LIDL SLOVENSKO a KAUFLAND Slovenská republika o realizáciu mestskej zelenej oddychovej zóny, tzv. Čistinky a K Park-u - miesta pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu. O tom, či sa nám podarí vyhraÅ¥, môžete rozhodnúť aj vy. Stačí, keď za naÅ¡e mesto po splnení podmienok zahlasujete na stránke www.lidl.sk/cistinka (od 15. augusta) a na stránke www.kauflandpark.sk (od 25. augusta). O priazeň ľudí sa Pezinok uchádza v súťaži obchodného reÅ¥azca LIDL v dvoch lokalitách - na sídlisku Juh a Sever. Tieto miesta vybralo mesto preto, že najlepÅ¡ie spĺňali podmienky reÅ¥azca- minimálna plocha 675 m² ( 4 moduly), súčasÅ¥ zastavaného územia, dostupnosÅ¥ do prevádzky LIDL a vhodná  infraÅ¡truktúra (siete, dopravné napojenie, dostupnosÅ¥ a podobne). V jednej z nich sa v prípade, že budeme úspeÅ¡ní, zrealizuje moderný zelený verejný priestor o výmere 675 m² s výberom 4 funkčných modulov. Vizuál si môžete pozrieÅ¥ na obrázkoch. HlasovaÅ¥ bude môcÅ¥ každý zákazník, ktorý si v termíne od 15.8.2022 zakúpi v predajni Lidl tovar v hodnote minimálne 20 eur. Pri pokladni obdrží  hlasovaciu kartičku za každých ďalších 20 eur hodnoty nákupu. Počet kartičiek sa násobí výškou hodnoty nákupu. Prostredníctvom unikátneho kódu bude maÅ¥ zákazník možnosÅ¥ odovzdaÅ¥ svoj hlas vybranému mestu. Zadávanie kódov a hlasovanie bude prebiehaÅ¥ na webovej stránke www.lidl.sk/cistinka. ZvíťaziÅ¥ môže až 5 samospráv s najvyšším počtom hlasov.  Mesto sa rovnako zapojilo do súťaže so spoločnosÅ¥ou KAUFLAND, ktorá prináša do miest priestor pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu - K Park.  VyrásÅ¥ môže až  v 7 mestách. Ak bude Pezinok úspeÅ¡ný, mesto plánuje K Park postaviÅ¥ na sídlisku Juh v blízkosti ulíc Bystrická a Obrancov mieru. HlasovaÅ¥ bude možné v termíne od 25. augusta do 5. októbra prostredníctvom stránky www.kauflandpark.sk, kde je potrebná registrácia s emailovou adresou. Pokiaľ má hlasujúci na stránke vytvorený účet, prihlási sa doň a následne bude vyzvaný na zadanie telefónneho čísla, na ktoré bude zaslaná overovacia SMS s vygenerovaným kódom. Po zadaní správneho kódu sa dokončí registrácia. NávÅ¡tevník môže hlasovaÅ¥ za jeden deň iba jedenkrát. Vizualizáciu K-PARKU nájdete na obrázkoch nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate robiÅ¥ z Pezinka krajÅ¡ie miesto pre život. Ambíciou mesta je vybudovaÅ¥ jedno veľké centrálne ihrisko ako napríklad Aktívny park Za hradbami v každej mestskej časti. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok sa zapojilo do súťaží spoločností LIDL SLOVENSKO a KAUFLAND Slovenská republika o realizáciu mestskej zelenej oddychovej zóny, tzv. Čistinky a K Park-u - miesta pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu. O tom, či sa nám podarí vyhraÅ¥, môžete rozhodnúť aj vy. Stačí, keď za naÅ¡e mesto po splnení podmienok zahlasujete na stránke www.lidl.sk/cistinka (od 15. augusta) a na stránke www.kauflandpark.sk (od 25. augusta). O priazeň ľudí sa Pezinok uchádza v súťaži obchodného reÅ¥azca LIDL v dvoch lokalitách - na sídlisku Juh a Sever. Tieto miesta vybralo mesto preto, že najlepÅ¡ie spĺňali podmienky reÅ¥azca- minimálna plocha 675 m² ( 4 moduly), súčasÅ¥ zastavaného územia, dostupnosÅ¥ do prevádzky LIDL a vhodná  infraÅ¡truktúra (siete, dopravné napojenie, dostupnosÅ¥ a podobne). V jednej z nich sa v prípade, že budeme úspeÅ¡ní, zrealizuje moderný zelený verejný priestor o výmere 675 m² s výberom 4 funkčných modulov. Vizuál si môžete pozrieÅ¥ na obrázkoch. HlasovaÅ¥ bude môcÅ¥ každý zákazník, ktorý si v termíne od 15.8.2022 zakúpi v predajni Lidl tovar v hodnote minimálne 20 eur. Pri pokladni obdrží  hlasovaciu kartičku za každých ďalších 20 eur hodnoty nákupu. Počet kartičiek sa násobí výškou hodnoty nákupu. Prostredníctvom unikátneho kódu bude maÅ¥ zákazník možnosÅ¥ odovzdaÅ¥ svoj hlas vybranému mestu. Zadávanie kódov a hlasovanie bude prebiehaÅ¥ na webovej stránke www.lidl.sk/cistinka. ZvíťaziÅ¥ môže až 5 samospráv s najvyšším počtom hlasov.  Mesto sa rovnako zapojilo do súťaže so spoločnosÅ¥ou KAUFLAND, ktorá prináša do miest priestor pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu - K Park.  VyrásÅ¥ môže až  v 7 mestách. Ak bude Pezinok úspeÅ¡ný, mesto plánuje K Park postaviÅ¥ na sídlisku Juh v blízkosti ulíc Bystrická a Obrancov mieru. HlasovaÅ¥ bude možné v termíne od 25. augusta do 5. októbra prostredníctvom stránky www.kauflandpark.sk, kde je potrebná registrácia s emailovou adresou. Pokiaľ má hlasujúci na stránke vytvorený účet, prihlási sa doň a následne bude vyzvaný na zadanie telefónneho čísla, na ktoré bude zaslaná overovacia SMS s vygenerovaným kódom. Po zadaní správneho kódu sa dokončí registrácia. NávÅ¡tevník môže hlasovaÅ¥ za jeden deň iba jedenkrát. Vizualizáciu K-PARKU nájdete na obrázkoch nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate robiÅ¥ z Pezinka krajÅ¡ie miesto pre život. Ambíciou mesta je vybudovaÅ¥ jedno veľké centrálne ihrisko ako napríklad Aktívny park Za hradbami v každej mestskej časti. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok sa zapojilo do súťaží spoločností LIDL SLOVENSKO a KAUFLAND Slovenská republika o realizáciu mestskej zelenej oddychovej zóny, tzv. Čistinky a K Park-u - miesta pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu. O tom, či sa nám podarí vyhraÅ¥, môžete rozhodnúť aj vy. Stačí, keď za naÅ¡e mesto po splnení podmienok zahlasujete na stránke www.lidl.sk/cistinka (od 15. augusta) a na stránke www.kauflandpark.sk (od 25. augusta). O priazeň ľudí sa Pezinok uchádza v súťaži obchodného reÅ¥azca LIDL v dvoch lokalitách - na sídlisku Juh a Sever. Tieto miesta vybralo mesto preto, že najlepÅ¡ie spĺňali podmienky reÅ¥azca- minimálna plocha 675 m² ( 4 moduly), súčasÅ¥ zastavaného územia, dostupnosÅ¥ do prevádzky LIDL a vhodná  infraÅ¡truktúra (siete, dopravné napojenie, dostupnosÅ¥ a podobne). V jednej z nich sa v prípade, že budeme úspeÅ¡ní, zrealizuje moderný zelený verejný priestor o výmere 675 m² s výberom 4 funkčných modulov. Vizuál si môžete pozrieÅ¥ na obrázkoch. HlasovaÅ¥ bude môcÅ¥ každý zákazník, ktorý si v termíne od 15.8.2022 zakúpi v predajni Lidl tovar v hodnote minimálne 20 eur. Pri pokladni obdrží  hlasovaciu kartičku za každých ďalších 20 eur hodnoty nákupu. Počet kartičiek sa násobí výškou hodnoty nákupu. Prostredníctvom unikátneho kódu bude maÅ¥ zákazník možnosÅ¥ odovzdaÅ¥ svoj hlas vybranému mestu. Zadávanie kódov a hlasovanie bude prebiehaÅ¥ na webovej stránke www.lidl.sk/cistinka. ZvíťaziÅ¥ môže až 5 samospráv s najvyšším počtom hlasov.  Mesto sa rovnako zapojilo do súťaže so spoločnosÅ¥ou KAUFLAND, ktorá prináša do miest priestor pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu - K Park.  VyrásÅ¥ môže až  v 7 mestách. Ak bude Pezinok úspeÅ¡ný, mesto plánuje K Park postaviÅ¥ na sídlisku Juh v blízkosti ulíc Bystrická a Obrancov mieru. HlasovaÅ¥ bude možné v termíne od 25. augusta do 5. októbra prostredníctvom stránky www.kauflandpark.sk, kde je potrebná registrácia s emailovou adresou. Pokiaľ má hlasujúci na stránke vytvorený účet, prihlási sa doň a následne bude vyzvaný na zadanie telefónneho čísla, na ktoré bude zaslaná overovacia SMS s vygenerovaným kódom. Po zadaní správneho kódu sa dokončí registrácia. NávÅ¡tevník môže hlasovaÅ¥ za jeden deň iba jedenkrát. Vizualizáciu K-PARKU nájdete na obrázkoch nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate robiÅ¥ z Pezinka krajÅ¡ie miesto pre život. Ambíciou mesta je vybudovaÅ¥ jedno veľké centrálne ihrisko ako napríklad Aktívny park Za hradbami v každej mestskej časti. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


V Pezinku môžu vyrásť dve nové miesta pre relax, aktívny pohyb aj oddych. Pomôžete nám?

Táto informácia bola publikovaná od 09. 08. 2022 do 21. 08. 2022

K-PARKMesto Pezinok sa zapojilo do súťaží spoločností LIDL SLOVENSKO a KAUFLAND Slovenská republika o realizáciu mestskej zelenej oddychovej zóny, tzv. Čistinky a K Park-u - miesta pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu. O tom, či sa nám podarí vyhrať, môžete rozhodnúť aj vy. Stačí, keď za naše mesto po splnení podmienok zahlasujete na stránke www.lidl.sk/cistinka (od 15. augusta) a na stránke www.kauflandpark.sk (od 25. augusta).

O priazeň ľudí sa Pezinok uchádza v súťaži obchodného reťazca LIDL v dvoch lokalitách - na sídlisku Juh a Sever. Tieto miesta vybralo mesto preto, že najlepšie spĺňali podmienky reťazca- minimálna plocha 675 m² ( 4 moduly), súčasť zastavaného územia, dostupnosť do prevádzky LIDL a vhodná  infraštruktúra (siete, dopravné napojenie, dostupnosť a podobne). V jednej z nich sa v prípade, že budeme úspešní, zrealizuje moderný zelený verejný priestor o výmere 675 m² s výberom 4 funkčných modulov. Vizuál si môžete pozrieť na obrázkoch. Hlasovať bude môcť každý zákazník, ktorý si v termíne od 15.8.2022 zakúpi v predajni Lidl tovar v hodnote minimálne 20 eur. Pri pokladni obdrží  hlasovaciu kartičku za každých ďalších 20 eur hodnoty nákupu. Počet kartičiek sa násobí výškou hodnoty nákupu. Prostredníctvom unikátneho kódu bude mať zákazník možnosť odovzdať svoj hlas vybranému mestu. Zadávanie kódov a hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.lidl.sk/cistinka. Zvíťaziť môže až 5 samospráv s najvyšším počtom hlasov. 

Mesto sa rovnako zapojilo do súťaže so spoločnosťou KAUFLAND, ktorá prináša do miest priestor pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu - K Park.  Vyrásť môže až  v 7 mestách. Ak bude Pezinok úspešný, mesto plánuje K Park postaviť na sídlisku LIDL ČistinkaJuh v blízkosti ulíc Bystrická a Obrancov mieru. Hlasovať bude možné v termíne od 25. augusta do 5. októbra prostredníctvom stránky www.kauflandpark.sk, kde je potrebná registrácia s emailovou adresou. Pokiaľ má hlasujúci na stránke vytvorený účet, prihlási sa doň a následne bude vyzvaný na zadanie telefónneho čísla, na ktoré bude zaslaná overovacia SMS s vygenerovaným kódom. Po zadaní správneho kódu sa dokončí registrácia. Návštevník môže hlasovať za jeden deň iba jedenkrát. Vizualizáciu K-PARKU nájdete na obrázkoch nižšie.

Ďakujeme, že nám pomáhate robiť z Pezinka krajšie miesto pre život. Ambíciou mesta je vybudovať jedno veľké centrálne ihrisko ako napríklad Aktívny park Za hradbami v každej mestskej časti.