DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V sobotu 14. mája 2022 sa aj v naÅ¡om meste uskutoční podujatie Európska noc múzeí a galérií.  Tento rok ide už o jeho 18. ročník. TeÅ¡iÅ¥ sa môžete na komentovanú prehliadku k výstave Činy, nie slová a prednášku o atentáte na Reinharda Heydricha v Mestskom múzeu. Malokarpatské múzeum pozýva návÅ¡tevníkov na interaktívny program približujúci život naÅ¡ich predkov z doby kamennej „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej" spojený s tvorivými dielňami. Schaubmarov mlyn pripravil v spolupráci so spisovateľkou Monikou Kompaníkovou Detskú noc literatúry. V rámci podujatia budete môcÅ¥ navÅ¡tíviÅ¥ aj priestory mlyna, ktoré nebývajú bežne dostupné. Na siedmich stanoviÅ¡tiach budú paralelne prebiehaÅ¥ čítania tak, aby si každý návÅ¡tevník mohol vypočuÅ¥ vÅ¡etky príbehy.  NOC MÚZEÍ V MESTSKOM MÚZEU V PEZINKU Výstavy: 10.00 – 20.00: zo zeme Stála expozícia približuje dejiny Pezinka a jeho bezprostredného okolia prostredníctvom archeologických nálezov zo Å¡irokého časového obdobia od praveku až po novovek 10.00 – 20.00: Činy, nie slová –  2. sv. vojna a československý západný odboj Výstava upriamuje pozornosÅ¥ na západný odboj a účasÅ¥ Čechov a Slovákov v ňom. V radoch československej zahraničnej armády bojovali viacerí Pezinčania, výstava približuje aj ich osudy. SúčasÅ¥ou výstavy sú aj udalosti spojené s leteckými súbojmi nad Slovenskom v lete 1944 a s tým súvisiace zriadenie zajateckého tábora pre amerických letcov v Grinave.                                               Sprievodné podujatia: 15.00: Činy, nie slová – komentovaná prehliadka výstavy, sprevádzaÅ¥ bude jej spoluautor Jakub Horváth z Klubu vojenskej histórie Golian   18.00: Operácia Anthropoid – 80 rokov od atentátu na Reinharda Heydricha - prednáška mája uplynie 80. rokov od atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Atentát, ktorý vykonal Ján KubiÅ¡ a Jozef Gabčík dodnes patrí nielen k najvýznamnejším činom československého odboja, ale je aj jedným z najvýznamnejších aktov protinacistickej rezistencie v Európe. Heydrich zastával v Å¡truktúrach Tretej ríše nezastupiteľné miesto a jeho likvidácia zasiahla režim pomerne tvrdo. O tom, ako sa atentát pripravoval, ale aj o problematike spomínania na tento čin v povojnových rokoch bude prednášaÅ¥ Martin Posch z Historického ústavu SAV a Dokumentačného strediska holokaustu.   NOC MÚZEÍ V MALOKARPATSKOM MÚZEU V PEZINKU 14:00 – 20:00 - Prehliadka expozícií múzea - Príbeh vína, Dejiny vinohradníctva a vinárstva v Malých Karpatoch 14:30 - 16:00 - Interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej." s tvorivými dielňami, ktorý vám priblíži život naÅ¡ich predkov v dobe kamennej. 17:00 - 18:30 - Interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej." s tvorivými dielňami, ktorý vám priblíži život naÅ¡ich predkov v dobe kamennej. Program sa venuje poznaniu doby kamennej, dôležitým objavom a životu naÅ¡ich predkov v malokarpatskom regióne. Doba kamenná, nazývaná aj doba medená spadá do 4. tisícročia pred Kristom. Chcete spoznaÅ¥ život ľudí v tomto období? Ich spôsob života si môžete aj vyskúšaÅ¥ vďaka rôznym interaktivitám. V rámci programu máme pre vás pripravené aj tvorivé dielne, kde si budete môcÅ¥ vyrobiÅ¥ jednoduché medené Å¡perky z drôtu či  vyskúšaÅ¥si suché plstenie vlny. Počas podujatia bude Malokarpatské múzeum v Pezinku otvorené od 14:00 do 20:00. Vstupné sa platí len v prvom navÅ¡tívenom múzeu, 5 €/osoba. Platí pre prehliadku expozícií. Vstupné na interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi?" je 2 €/osoba   NOC LITERATÚRY V SCHAUBMAROVOM MLYNE ČítaÅ¥ príbehy vám budú: Talentovaná fotografka Kvet Nguyen (Hoa Nguyen Thi) prečíta rozprávku svojho detstva, ktoré prežila vo Vietname – Rozprávku o dvoch sestrách Tam a Kam. Belgičanka Suzanne Verschueren, ktorá sa na Slovensko presÅ¥ahovala pred piatimi rokmi, aby sa stala členkou tímu Pohoda festival a teraz pomáha s organizáciou rôznych podujatí, prečíta z knihy Ďakujem, malý Bobo od Inge Scheynenovej. Anastasiu Hurynu môžete stretnúť v pezinskej cukrárni Tasty, no pochádza z Ukrajiny. Svoju obľúbenú rozprávku prečíta na netradičnom mieste – v priestore mlynského náhonu. Mnohých možno prekvapí prítomnosÅ¥ viacerých Kolumbijčanov – Daniel a Lucia Gomezovci s deÅ¥mi a priateľmi nielen prečítajú, ale aj zahrajú legendu o statočnom Santiagovi. Nájdete ich v sade. Indonézanka Lina Hetty Tambunan z Chorvátskeho Grobu je učiteľkou a profesionálnou mamou a aj ona predstaví svoju obľúbenú rozprávku o zlatej uhorke – Mbok Sarni a Buto Ijo. A keďže na Slovensku žije aj početná maďarská menÅ¡ina, nemôže tu chýbaÅ¥ ani maďarský jazyk, ktorý je rodným jazykom novinára Zoltána Szalaya. Porozpráva o Rómerovi, záchrancovi rozprávok. Radka Kukurugyová je pôvodom z ÄŒiech, no žije len kúsok od Schaubmarovho mlyna. V priestoroch zadnej povaly prečíta baladu Kytice. Pozor, tento straÅ¡idelný priestor bude prístupný len dospelým! Cena jednej vstupenky je 3 €, platí pre 1 osobu. Vstupenky bude možné zakúpiÅ¥ cez www.tootoot.fm. Kapacita je obmedzená na 120 vstupeniek. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V sobotu 14. mája 2022 sa aj v naÅ¡om meste uskutoční podujatie Európska noc múzeí a galérií.  Tento rok ide už o jeho 18. ročník. TeÅ¡iÅ¥ sa môžete na komentovanú prehliadku k výstave Činy, nie slová a prednášku o atentáte na Reinharda Heydricha v Mestskom múzeu. Malokarpatské múzeum pozýva návÅ¡tevníkov na interaktívny program približujúci život naÅ¡ich predkov z doby kamennej „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej" spojený s tvorivými dielňami. Schaubmarov mlyn pripravil v spolupráci so spisovateľkou Monikou Kompaníkovou Detskú noc literatúry. V rámci podujatia budete môcÅ¥ navÅ¡tíviÅ¥ aj priestory mlyna, ktoré nebývajú bežne dostupné. Na siedmich stanoviÅ¡tiach budú paralelne prebiehaÅ¥ čítania tak, aby si každý návÅ¡tevník mohol vypočuÅ¥ vÅ¡etky príbehy.  NOC MÚZEÍ V MESTSKOM MÚZEU V PEZINKU Výstavy: 10.00 – 20.00: zo zeme Stála expozícia približuje dejiny Pezinka a jeho bezprostredného okolia prostredníctvom archeologických nálezov zo Å¡irokého časového obdobia od praveku až po novovek 10.00 – 20.00: Činy, nie slová –  2. sv. vojna a československý západný odboj Výstava upriamuje pozornosÅ¥ na západný odboj a účasÅ¥ Čechov a Slovákov v ňom. V radoch československej zahraničnej armády bojovali viacerí Pezinčania, výstava približuje aj ich osudy. SúčasÅ¥ou výstavy sú aj udalosti spojené s leteckými súbojmi nad Slovenskom v lete 1944 a s tým súvisiace zriadenie zajateckého tábora pre amerických letcov v Grinave.                                               Sprievodné podujatia: 15.00: Činy, nie slová – komentovaná prehliadka výstavy, sprevádzaÅ¥ bude jej spoluautor Jakub Horváth z Klubu vojenskej histórie Golian   18.00: Operácia Anthropoid – 80 rokov od atentátu na Reinharda Heydricha - prednáška mája uplynie 80. rokov od atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Atentát, ktorý vykonal Ján KubiÅ¡ a Jozef Gabčík dodnes patrí nielen k najvýznamnejším činom československého odboja, ale je aj jedným z najvýznamnejších aktov protinacistickej rezistencie v Európe. Heydrich zastával v Å¡truktúrach Tretej ríše nezastupiteľné miesto a jeho likvidácia zasiahla režim pomerne tvrdo. O tom, ako sa atentát pripravoval, ale aj o problematike spomínania na tento čin v povojnových rokoch bude prednášaÅ¥ Martin Posch z Historického ústavu SAV a Dokumentačného strediska holokaustu.   NOC MÚZEÍ V MALOKARPATSKOM MÚZEU V PEZINKU 14:00 – 20:00 - Prehliadka expozícií múzea - Príbeh vína, Dejiny vinohradníctva a vinárstva v Malých Karpatoch 14:30 - 16:00 - Interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej." s tvorivými dielňami, ktorý vám priblíži život naÅ¡ich predkov v dobe kamennej. 17:00 - 18:30 - Interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej." s tvorivými dielňami, ktorý vám priblíži život naÅ¡ich predkov v dobe kamennej. Program sa venuje poznaniu doby kamennej, dôležitým objavom a životu naÅ¡ich predkov v malokarpatskom regióne. Doba kamenná, nazývaná aj doba medená spadá do 4. tisícročia pred Kristom. Chcete spoznaÅ¥ život ľudí v tomto období? Ich spôsob života si môžete aj vyskúšaÅ¥ vďaka rôznym interaktivitám. V rámci programu máme pre vás pripravené aj tvorivé dielne, kde si budete môcÅ¥ vyrobiÅ¥ jednoduché medené Å¡perky z drôtu či  vyskúšaÅ¥si suché plstenie vlny. Počas podujatia bude Malokarpatské múzeum v Pezinku otvorené od 14:00 do 20:00. Vstupné sa platí len v prvom navÅ¡tívenom múzeu, 5 €/osoba. Platí pre prehliadku expozícií. Vstupné na interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi?" je 2 €/osoba   NOC LITERATÚRY V SCHAUBMAROVOM MLYNE ČítaÅ¥ príbehy vám budú: Talentovaná fotografka Kvet Nguyen (Hoa Nguyen Thi) prečíta rozprávku svojho detstva, ktoré prežila vo Vietname – Rozprávku o dvoch sestrách Tam a Kam. Belgičanka Suzanne Verschueren, ktorá sa na Slovensko presÅ¥ahovala pred piatimi rokmi, aby sa stala členkou tímu Pohoda festival a teraz pomáha s organizáciou rôznych podujatí, prečíta z knihy Ďakujem, malý Bobo od Inge Scheynenovej. Anastasiu Hurynu môžete stretnúť v pezinskej cukrárni Tasty, no pochádza z Ukrajiny. Svoju obľúbenú rozprávku prečíta na netradičnom mieste – v priestore mlynského náhonu. Mnohých možno prekvapí prítomnosÅ¥ viacerých Kolumbijčanov – Daniel a Lucia Gomezovci s deÅ¥mi a priateľmi nielen prečítajú, ale aj zahrajú legendu o statočnom Santiagovi. Nájdete ich v sade. Indonézanka Lina Hetty Tambunan z Chorvátskeho Grobu je učiteľkou a profesionálnou mamou a aj ona predstaví svoju obľúbenú rozprávku o zlatej uhorke – Mbok Sarni a Buto Ijo. A keďže na Slovensku žije aj početná maďarská menÅ¡ina, nemôže tu chýbaÅ¥ ani maďarský jazyk, ktorý je rodným jazykom novinára Zoltána Szalaya. Porozpráva o Rómerovi, záchrancovi rozprávok. Radka Kukurugyová je pôvodom z ÄŒiech, no žije len kúsok od Schaubmarovho mlyna. V priestoroch zadnej povaly prečíta baladu Kytice. Pozor, tento straÅ¡idelný priestor bude prístupný len dospelým! Cena jednej vstupenky je 3 €, platí pre 1 osobu. Vstupenky bude možné zakúpiÅ¥ cez www.tootoot.fm. Kapacita je obmedzená na 120 vstupeniek. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V sobotu 14. mája 2022 sa aj v naÅ¡om meste uskutoční podujatie Európska noc múzeí a galérií.  Tento rok ide už o jeho 18. ročník. TeÅ¡iÅ¥ sa môžete na komentovanú prehliadku k výstave Činy, nie slová a prednášku o atentáte na Reinharda Heydricha v Mestskom múzeu. Malokarpatské múzeum pozýva návÅ¡tevníkov na interaktívny program približujúci život naÅ¡ich predkov z doby kamennej „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej" spojený s tvorivými dielňami. Schaubmarov mlyn pripravil v spolupráci so spisovateľkou Monikou Kompaníkovou Detskú noc literatúry. V rámci podujatia budete môcÅ¥ navÅ¡tíviÅ¥ aj priestory mlyna, ktoré nebývajú bežne dostupné. Na siedmich stanoviÅ¡tiach budú paralelne prebiehaÅ¥ čítania tak, aby si každý návÅ¡tevník mohol vypočuÅ¥ vÅ¡etky príbehy.  NOC MÚZEÍ V MESTSKOM MÚZEU V PEZINKU Výstavy: 10.00 – 20.00: zo zeme Stála expozícia približuje dejiny Pezinka a jeho bezprostredného okolia prostredníctvom archeologických nálezov zo Å¡irokého časového obdobia od praveku až po novovek 10.00 – 20.00: Činy, nie slová –  2. sv. vojna a československý západný odboj Výstava upriamuje pozornosÅ¥ na západný odboj a účasÅ¥ Čechov a Slovákov v ňom. V radoch československej zahraničnej armády bojovali viacerí Pezinčania, výstava približuje aj ich osudy. SúčasÅ¥ou výstavy sú aj udalosti spojené s leteckými súbojmi nad Slovenskom v lete 1944 a s tým súvisiace zriadenie zajateckého tábora pre amerických letcov v Grinave.                                               Sprievodné podujatia: 15.00: Činy, nie slová – komentovaná prehliadka výstavy, sprevádzaÅ¥ bude jej spoluautor Jakub Horváth z Klubu vojenskej histórie Golian   18.00: Operácia Anthropoid – 80 rokov od atentátu na Reinharda Heydricha - prednáška mája uplynie 80. rokov od atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Atentát, ktorý vykonal Ján KubiÅ¡ a Jozef Gabčík dodnes patrí nielen k najvýznamnejším činom československého odboja, ale je aj jedným z najvýznamnejších aktov protinacistickej rezistencie v Európe. Heydrich zastával v Å¡truktúrach Tretej ríše nezastupiteľné miesto a jeho likvidácia zasiahla režim pomerne tvrdo. O tom, ako sa atentát pripravoval, ale aj o problematike spomínania na tento čin v povojnových rokoch bude prednášaÅ¥ Martin Posch z Historického ústavu SAV a Dokumentačného strediska holokaustu.   NOC MÚZEÍ V MALOKARPATSKOM MÚZEU V PEZINKU 14:00 – 20:00 - Prehliadka expozícií múzea - Príbeh vína, Dejiny vinohradníctva a vinárstva v Malých Karpatoch 14:30 - 16:00 - Interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej." s tvorivými dielňami, ktorý vám priblíži život naÅ¡ich predkov v dobe kamennej. 17:00 - 18:30 - Interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej." s tvorivými dielňami, ktorý vám priblíži život naÅ¡ich predkov v dobe kamennej. Program sa venuje poznaniu doby kamennej, dôležitým objavom a životu naÅ¡ich predkov v malokarpatskom regióne. Doba kamenná, nazývaná aj doba medená spadá do 4. tisícročia pred Kristom. Chcete spoznaÅ¥ život ľudí v tomto období? Ich spôsob života si môžete aj vyskúšaÅ¥ vďaka rôznym interaktivitám. V rámci programu máme pre vás pripravené aj tvorivé dielne, kde si budete môcÅ¥ vyrobiÅ¥ jednoduché medené Å¡perky z drôtu či  vyskúšaÅ¥si suché plstenie vlny. Počas podujatia bude Malokarpatské múzeum v Pezinku otvorené od 14:00 do 20:00. Vstupné sa platí len v prvom navÅ¡tívenom múzeu, 5 €/osoba. Platí pre prehliadku expozícií. Vstupné na interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi?" je 2 €/osoba   NOC LITERATÚRY V SCHAUBMAROVOM MLYNE ČítaÅ¥ príbehy vám budú: Talentovaná fotografka Kvet Nguyen (Hoa Nguyen Thi) prečíta rozprávku svojho detstva, ktoré prežila vo Vietname – Rozprávku o dvoch sestrách Tam a Kam. Belgičanka Suzanne Verschueren, ktorá sa na Slovensko presÅ¥ahovala pred piatimi rokmi, aby sa stala členkou tímu Pohoda festival a teraz pomáha s organizáciou rôznych podujatí, prečíta z knihy Ďakujem, malý Bobo od Inge Scheynenovej. Anastasiu Hurynu môžete stretnúť v pezinskej cukrárni Tasty, no pochádza z Ukrajiny. Svoju obľúbenú rozprávku prečíta na netradičnom mieste – v priestore mlynského náhonu. Mnohých možno prekvapí prítomnosÅ¥ viacerých Kolumbijčanov – Daniel a Lucia Gomezovci s deÅ¥mi a priateľmi nielen prečítajú, ale aj zahrajú legendu o statočnom Santiagovi. Nájdete ich v sade. Indonézanka Lina Hetty Tambunan z Chorvátskeho Grobu je učiteľkou a profesionálnou mamou a aj ona predstaví svoju obľúbenú rozprávku o zlatej uhorke – Mbok Sarni a Buto Ijo. A keďže na Slovensku žije aj početná maďarská menÅ¡ina, nemôže tu chýbaÅ¥ ani maďarský jazyk, ktorý je rodným jazykom novinára Zoltána Szalaya. Porozpráva o Rómerovi, záchrancovi rozprávok. Radka Kukurugyová je pôvodom z ÄŒiech, no žije len kúsok od Schaubmarovho mlyna. V priestoroch zadnej povaly prečíta baladu Kytice. Pozor, tento straÅ¡idelný priestor bude prístupný len dospelým! Cena jednej vstupenky je 3 €, platí pre 1 osobu. Vstupenky bude možné zakúpiÅ¥ cez www.tootoot.fm. Kapacita je obmedzená na 120 vstupeniek. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V sobotu 14. mája 2022 sa aj v naÅ¡om meste uskutoční podujatie Európska noc múzeí a galérií.  Tento rok ide už o jeho 18. ročník. TeÅ¡iÅ¥ sa môžete na komentovanú prehliadku k výstave Činy, nie slová a prednášku o atentáte na Reinharda Heydricha v Mestskom múzeu. Malokarpatské múzeum pozýva návÅ¡tevníkov na interaktívny program približujúci život naÅ¡ich predkov z doby kamennej „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej" spojený s tvorivými dielňami. Schaubmarov mlyn pripravil v spolupráci so spisovateľkou Monikou Kompaníkovou Detskú noc literatúry. V rámci podujatia budete môcÅ¥ navÅ¡tíviÅ¥ aj priestory mlyna, ktoré nebývajú bežne dostupné. Na siedmich stanoviÅ¡tiach budú paralelne prebiehaÅ¥ čítania tak, aby si každý návÅ¡tevník mohol vypočuÅ¥ vÅ¡etky príbehy.  NOC MÚZEÍ V MESTSKOM MÚZEU V PEZINKU Výstavy: 10.00 – 20.00: zo zeme Stála expozícia približuje dejiny Pezinka a jeho bezprostredného okolia prostredníctvom archeologických nálezov zo Å¡irokého časového obdobia od praveku až po novovek 10.00 – 20.00: Činy, nie slová –  2. sv. vojna a československý západný odboj Výstava upriamuje pozornosÅ¥ na západný odboj a účasÅ¥ Čechov a Slovákov v ňom. V radoch československej zahraničnej armády bojovali viacerí Pezinčania, výstava približuje aj ich osudy. SúčasÅ¥ou výstavy sú aj udalosti spojené s leteckými súbojmi nad Slovenskom v lete 1944 a s tým súvisiace zriadenie zajateckého tábora pre amerických letcov v Grinave.                                               Sprievodné podujatia: 15.00: Činy, nie slová – komentovaná prehliadka výstavy, sprevádzaÅ¥ bude jej spoluautor Jakub Horváth z Klubu vojenskej histórie Golian   18.00: Operácia Anthropoid – 80 rokov od atentátu na Reinharda Heydricha - prednáška mája uplynie 80. rokov od atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Atentát, ktorý vykonal Ján KubiÅ¡ a Jozef Gabčík dodnes patrí nielen k najvýznamnejším činom československého odboja, ale je aj jedným z najvýznamnejších aktov protinacistickej rezistencie v Európe. Heydrich zastával v Å¡truktúrach Tretej ríše nezastupiteľné miesto a jeho likvidácia zasiahla režim pomerne tvrdo. O tom, ako sa atentát pripravoval, ale aj o problematike spomínania na tento čin v povojnových rokoch bude prednášaÅ¥ Martin Posch z Historického ústavu SAV a Dokumentačného strediska holokaustu.   NOC MÚZEÍ V MALOKARPATSKOM MÚZEU V PEZINKU 14:00 – 20:00 - Prehliadka expozícií múzea - Príbeh vína, Dejiny vinohradníctva a vinárstva v Malých Karpatoch 14:30 - 16:00 - Interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej." s tvorivými dielňami, ktorý vám priblíži život naÅ¡ich predkov v dobe kamennej. 17:00 - 18:30 - Interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej." s tvorivými dielňami, ktorý vám priblíži život naÅ¡ich predkov v dobe kamennej. Program sa venuje poznaniu doby kamennej, dôležitým objavom a životu naÅ¡ich predkov v malokarpatskom regióne. Doba kamenná, nazývaná aj doba medená spadá do 4. tisícročia pred Kristom. Chcete spoznaÅ¥ život ľudí v tomto období? Ich spôsob života si môžete aj vyskúšaÅ¥ vďaka rôznym interaktivitám. V rámci programu máme pre vás pripravené aj tvorivé dielne, kde si budete môcÅ¥ vyrobiÅ¥ jednoduché medené Å¡perky z drôtu či  vyskúšaÅ¥si suché plstenie vlny. Počas podujatia bude Malokarpatské múzeum v Pezinku otvorené od 14:00 do 20:00. Vstupné sa platí len v prvom navÅ¡tívenom múzeu, 5 €/osoba. Platí pre prehliadku expozícií. Vstupné na interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi?" je 2 €/osoba   NOC LITERATÚRY V SCHAUBMAROVOM MLYNE ČítaÅ¥ príbehy vám budú: Talentovaná fotografka Kvet Nguyen (Hoa Nguyen Thi) prečíta rozprávku svojho detstva, ktoré prežila vo Vietname – Rozprávku o dvoch sestrách Tam a Kam. Belgičanka Suzanne Verschueren, ktorá sa na Slovensko presÅ¥ahovala pred piatimi rokmi, aby sa stala členkou tímu Pohoda festival a teraz pomáha s organizáciou rôznych podujatí, prečíta z knihy Ďakujem, malý Bobo od Inge Scheynenovej. Anastasiu Hurynu môžete stretnúť v pezinskej cukrárni Tasty, no pochádza z Ukrajiny. Svoju obľúbenú rozprávku prečíta na netradičnom mieste – v priestore mlynského náhonu. Mnohých možno prekvapí prítomnosÅ¥ viacerých Kolumbijčanov – Daniel a Lucia Gomezovci s deÅ¥mi a priateľmi nielen prečítajú, ale aj zahrajú legendu o statočnom Santiagovi. Nájdete ich v sade. Indonézanka Lina Hetty Tambunan z Chorvátskeho Grobu je učiteľkou a profesionálnou mamou a aj ona predstaví svoju obľúbenú rozprávku o zlatej uhorke – Mbok Sarni a Buto Ijo. A keďže na Slovensku žije aj početná maďarská menÅ¡ina, nemôže tu chýbaÅ¥ ani maďarský jazyk, ktorý je rodným jazykom novinára Zoltána Szalaya. Porozpráva o Rómerovi, záchrancovi rozprávok. Radka Kukurugyová je pôvodom z ÄŒiech, no žije len kúsok od Schaubmarovho mlyna. V priestoroch zadnej povaly prečíta baladu Kytice. Pozor, tento straÅ¡idelný priestor bude prístupný len dospelým! Cena jednej vstupenky je 3 €, platí pre 1 osobu. Vstupenky bude možné zakúpiÅ¥ cez www.tootoot.fm. Kapacita je obmedzená na 120 vstupeniek. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Noc múzeí a galérií v Pezinku

Táto informácia bola publikovaná od 11. 05. 2022 do 14. 05. 2022

Plagát podujatia V sobotu 14. mája 2022 sa aj v našom meste uskutoční podujatie Európska noc múzeí a galérií.  Tento rok ide už o jeho 18. ročník.

Tešiť sa môžete na komentovanú prehliadku k výstave Činy, nie slová a prednášku o atentáte na Reinharda Heydricha v Mestskom múzeu. Malokarpatské múzeum pozýva návštevníkov na interaktívny program približujúci život našich predkov z doby kamennej „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej" spojený s tvorivými dielňami. Schaubmarov mlyn pripravil v spolupráci so spisovateľkou Monikou Kompaníkovou Detskú noc literatúry. V rámci podujatia budete môcť navštíviť aj priestory mlyna, ktoré nebývajú bežne dostupné. Na siedmich stanovištiach budú paralelne prebiehať čítania tak, aby si každý návštevník mohol vypočuť všetky príbehy. 

NOC MÚZEÍ V MESTSKOM MÚZEU V PEZINKU

Výstavy:

10.00 – 20.00: zo zeme

Stála expozícia približuje dejiny Pezinka a jeho bezprostredného okolia prostredníctvom archeologických nálezov zo širokého časového obdobia od praveku až po novovek

10.00 – 20.00: Činy, nie slová –  2. sv. vojna a československý západný odboj

Výstava upriamuje pozornosť na západný odboj a účasť Čechov a Slovákov v ňom. V radoch československej zahraničnej armády bojovali viacerí Pezinčania, výstava približuje aj ich osudy. Súčasťou výstavy sú aj udalosti spojené s leteckými súbojmi nad Slovenskom v lete 1944 a s tým súvisiace zriadenie zajateckého tábora pre amerických letcov v Grinave.                                            

 

Sprievodné podujatia:

15.00: Činy, nie slová – komentovaná prehliadka výstavy, sprevádzať bude jej spoluautor Jakub Horváth z Klubu vojenskej histórie Golian

 

18.00: Operácia Anthropoid – 80 rokov od atentátu na Reinharda Heydricha - prednáška

  1. mája uplynie 80. rokov od atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Atentát, ktorý vykonal Ján Kubiš a Jozef Gabčík dodnes patrí nielen k najvýznamnejším činom československého odboja, ale je aj jedným z najvýznamnejších aktov protinacistickej rezistencie v Európe. Heydrich zastával v štruktúrach Tretej ríše nezastupiteľné miesto a jeho likvidácia zasiahla režim pomerne tvrdo. O tom, ako sa atentát pripravoval, ale aj o problematike spomínania na tento čin v povojnových rokoch bude prednášať Martin Posch z Historického ústavu SAV a Dokumentačného strediska holokaustu.

 

NOC MÚZEÍ V MALOKARPATSKOM MÚZEU V PEZINKU

14:00 – 20:00 - Prehliadka expozícií múzea - Príbeh vína, Dejiny vinohradníctva a vinárstva v Malých Karpatoch

14:30 - 16:00 - Interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej." s tvorivými dielňami, ktorý vám priblíži život našich predkov v dobe kamennej.

17:00 - 18:30 - Interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej." s tvorivými dielňami, ktorý vám priblíži život našich predkov v dobe kamennej.

Program sa venuje poznaniu doby kamennej, dôležitým objavom a životu našich predkov v malokarpatskom regióne. Doba kamenná, nazývaná aj doba medená spadá do 4. tisícročia pred Kristom. Chcete spoznať život ľudí v tomto období? Ich spôsob života si môžete aj vyskúšať vďaka rôznym interaktivitám. V rámci programu máme pre vás pripravené aj tvorivé dielne, kde si budete môcť vyrobiť jednoduché medené šperky z drôtu či  vyskúšaťsi suché plstenie vlny.

Počas podujatia bude Malokarpatské múzeum v Pezinku otvorené od 14:00 do 20:00.

Vstupné sa platí len v prvom navštívenom múzeu, 5 €/osoba. Platí pre prehliadku expozícií.

Vstupné na interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi?" je 2 €/osoba

 

Plagát podujatiaNOC LITERATÚRY V SCHAUBMAROVOM MLYNE

Čítať príbehy vám budú:

Talentovaná fotografka Kvet Nguyen (Hoa Nguyen Thi) prečíta rozprávku svojho detstva, ktoré prežila vo Vietname – Rozprávku o dvoch sestrách Tam a Kam.

Belgičanka Suzanne Verschueren, ktorá sa na Slovensko presťahovala pred piatimi rokmi, aby sa stala členkou tímu Pohoda festival a teraz pomáha s organizáciou rôznych podujatí, prečíta z knihy Ďakujem, malý Bobo od Inge Scheynenovej.

Anastasiu Hurynu môžete stretnúť v pezinskej cukrárni Tasty, no pochádza z Ukrajiny. Svoju obľúbenú rozprávku prečíta na netradičnom mieste – v priestore mlynského náhonu.

Mnohých možno prekvapí prítomnosť viacerých Kolumbijčanov – Daniel a Lucia Gomezovci s deťmi a priateľmi nielen prečítajú, ale aj zahrajú legendu o statočnom Santiagovi. Nájdete ich v sade.

Indonézanka Lina Hetty Tambunan z Chorvátskeho Grobu je učiteľkou a profesionálnou mamou a aj ona predstaví svoju obľúbenú rozprávku o zlatej uhorke – Mbok Sarni a Buto Ijo.

A keďže na Slovensku žije aj početná maďarská menšina, nemôže tu chýbať ani maďarský jazyk, ktorý je rodným jazykom novinára Zoltána Szalaya. Porozpráva o Rómerovi, záchrancovi rozprávok.

Radka Kukurugyová je pôvodom z Čiech, no žije len kúsok od Schaubmarovho mlyna. V priestoroch zadnej povaly prečíta baladu Kytice. Pozor, tento strašidelný priestor bude prístupný len dospelým!

Cena jednej vstupenky je 3 €, platí pre 1 osobu. Vstupenky bude možné zakúpiť cez www.tootoot.fm. Kapacita je obmedzená na 120 vstupeniek.