DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok začalo doručovaÅ¥ rozhodnutia k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady na rok 2022. Rozhodnutia sa doručujú prostredníctvom mestských doručovateľov. Úhradu miestnych daní a poplatkov v hotovosti môžu občania, zrealizovaÅ¥ priamo v pokladni mestského úradu. Odporúčame vÅ¡ak využívaÅ¥ najmä bezhotovostný bankový prevod na účet mesta. Údaje potrebné k platbe i lehoty splatnosti sú uvedené v daňových rozhodnutiach. Na uľahčenie bezhotovostnej úhrady obsahuje každé daňové rozhodnutie aj tzv. QR kód, ktorý si vie občan využívajúci služby internetového alebo mobilného bankovníctva jednoducho načítaÅ¥ a po kontrole túto platbu aj uhradiÅ¥. Bližšie informácie k vydaným daňovým rozhodnutiam či úhradám poskytnú zamestnanci referátu miestnych daní telefonicky alebo prostredníctvom emailu počas Å¡tandardných úradných hodín Mestského úradu v Pezinku: Silvia Horváthová, 033/6901 607, silvia.horvathova@msupezinok.sk Viera Noskovičová, 033/6901 602, viera.noskovicova@msupezinok.sk       ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok začalo doručovaÅ¥ rozhodnutia k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady na rok 2022. Rozhodnutia sa doručujú prostredníctvom mestských doručovateľov. Úhradu miestnych daní a poplatkov v hotovosti môžu občania, zrealizovaÅ¥ priamo v pokladni mestského úradu. Odporúčame vÅ¡ak využívaÅ¥ najmä bezhotovostný bankový prevod na účet mesta. Údaje potrebné k platbe i lehoty splatnosti sú uvedené v daňových rozhodnutiach. Na uľahčenie bezhotovostnej úhrady obsahuje každé daňové rozhodnutie aj tzv. QR kód, ktorý si vie občan využívajúci služby internetového alebo mobilného bankovníctva jednoducho načítaÅ¥ a po kontrole túto platbu aj uhradiÅ¥. Bližšie informácie k vydaným daňovým rozhodnutiam či úhradám poskytnú zamestnanci referátu miestnych daní telefonicky alebo prostredníctvom emailu počas Å¡tandardných úradných hodín Mestského úradu v Pezinku: Silvia Horváthová, 033/6901 607, silvia.horvathova@msupezinok.sk Viera Noskovičová, 033/6901 602, viera.noskovicova@msupezinok.sk       ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Začalo sa doručovanie rozhodnutí

Ilustračné foto. Zdroj: PixabayMesto Pezinok začalo doručovať rozhodnutia k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady na rok 2022. Rozhodnutia sa doručujú prostredníctvom mestských doručovateľov.

Úhradu miestnych daní a poplatkov v hotovosti môžu občania, zrealizovať priamo v pokladni mestského úradu. Odporúčame však využívať najmä bezhotovostný bankový prevod na účet mesta. Údaje potrebné k platbe i lehoty splatnosti sú uvedené v daňových rozhodnutiach.

Na uľahčenie bezhotovostnej úhrady obsahuje každé daňové rozhodnutie aj tzv. QR kód, ktorý si vie občan využívajúci služby internetového alebo mobilného bankovníctva jednoducho načítať a po kontrole túto platbu aj uhradiť.

Bližšie informácie k vydaným daňovým rozhodnutiam či úhradám poskytnú zamestnanci referátu miestnych daní telefonicky alebo prostredníctvom emailu počas štandardných úradných hodín Mestského úradu v Pezinku: