Zatvorenie Zberného dvora

Táto informácia bola publikovaná od 23. 10. 2020 do 30. 10. 2020

Zberný dvor na Viničianskej 25 v Pezinku bude vzhľadom na aktuálne epidemiologickú situáciu a s ňou súvisiacimi prijatými nariadeniami od soboty 24. októbra 2020 až do odvolania zatvorený. Pracovníci firmy Marius Pedersen teda nebudú prijímať nebezpečné odpady a drobné stavebné odpady.