DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => S blížiacim sa duÅ¡ičkovým obdobím správca cintorínov v Pezinku – Mestský podnik služieb – zabezpečil sprístupnenie cintorínov vzhľadom na aktuálnu protiepidemiologickú situáciu v rozšírenom čase eÅ¡te skôr ako po minulé roky. Od piatka 23. októbra až do nedele 8. novembra budú cintoríny otvorené od 7:00 do 21:00. Chceme napomôcÅ¥, aby sa na  cintorínoch nestretávalo v rovnakom čase priveľa ľudí. Prosíme návÅ¡tevníkov, aby používali rúška alebo iné prekrytie úst a nosa,  a tiež dodržiavali odstup. Na vÅ¡etkých cintorínoch sme doplnili kontajnery na odpad  a zabezpečujeme ich častejší odvoz. Autor: Redakcia / Mestský podnik služieb   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => S blížiacim sa duÅ¡ičkovým obdobím správca cintorínov v Pezinku – Mestský podnik služieb – zabezpečil sprístupnenie cintorínov vzhľadom na aktuálnu protiepidemiologickú situáciu v rozšírenom čase eÅ¡te skôr ako po minulé roky. Od piatka 23. októbra až do nedele 8. novembra budú cintoríny otvorené od 7:00 do 21:00. Chceme napomôcÅ¥, aby sa na  cintorínoch nestretávalo v rovnakom čase priveľa ľudí. Prosíme návÅ¡tevníkov, aby používali rúška alebo iné prekrytie úst a nosa,  a tiež dodržiavali odstup. Na vÅ¡etkých cintorínoch sme doplnili kontajnery na odpad  a zabezpečujeme ich častejší odvoz. Autor: Redakcia / Mestský podnik služieb   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Mesto rozšírilo hodiny na sprístupnenie cintorínov

Táto informácia bola publikovaná od 22. 10. 2020 do 08. 11. 2020

Ilustračné fotoS blížiacim sa dušičkovým obdobím správca cintorínov v Pezinku – Mestský podnik služieb – zabezpečil sprístupnenie cintorínov vzhľadom na aktuálnu protiepidemiologickú situáciu v rozšírenom čase ešte skôr ako po minulé roky. Od piatka 23. októbra až do nedele 8. novembra budú cintoríny otvorené od 7:00 do 21:00. Chceme napomôcť, aby sa na  cintorínoch nestretávalo v rovnakom čase priveľa ľudí. Prosíme návštevníkov, aby používali rúška alebo iné prekrytie úst a nosa,  a tiež dodržiavali odstup. Na všetkých cintorínoch sme doplnili kontajnery na odpad  a zabezpečujeme ich častejší odvoz.

Autor: Redakcia / Mestský podnik služieb